skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Representing and reasoning about preferences in requirements engineering

Liaskos, Sotirios ; McIlraith, Sheila ; Sohrabi, Shirin ; Mylopoulos, John

Requirements Engineering, 2011, Vol.16(3), pp.227-249 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0947-3602 ; E-ISSN: 1432-010X ; DOI: 10.1007/s00766-011-0129-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge Engineering for Planning-Based Hypothesis Generation

Sohrabi, Shirin ; Udrea, Octavian ; Riabov, Anton; Riabov, Anton (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Aug 27, 2014

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge Engineering for Planning-Based Hypothesis Generation

Sohrabi, Shirin ; Udrea, Octavian ; Riabov, Anton V.

Arxiv ID: 1408.6520

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On Planning with Preferences in HTN

Sohrabi, Shirin ; Mcilraith, Sheila A.

Arxiv ID: 0909.0682

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On Planning with Preferences in HTN

Sohrabi, Shirin ; Mcilraith, Sheila; Mcilraith, Sheila (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Sep 3, 2009

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reports of the Workshops of the 31st AAAI Conference on Artificial Intelligence

Anderson, Monica ; Barták, Roman ; Brownstein, John ; Buckeridge, David ; Eldardiry, Hoda ; Geib, Christopher ; Gini, Maria ; Isaksen, Aaron ; Keren, Sarah ; Laddaga, Robert ; Lisy, Viliam ; Martin, Rodney ; Martinez, David ; Michalowski, Martin ; Michael, Loizos ; Mirsky, Reuth ; Nguyen, Thanh ; Paul, Michael ; Pontelli, Enrico ; Sanner, Scott ; Shaban-Nejad, Arash ; Sinha, Arunesh ; Sohrabi, Shirin ; Sricharan, Kumar ; Srivastava, Biplav ; Stefik, Mark ; Streilein, William ; Sturtevant, Nathan ; Talamadupula, Kartik ; Thielscher, Michael ; Togelius, Julian ; Tran, Son ; Tran-Thanh, Long ; Wagner, Neal ; Wallace, Byron ; Wilk, Szymon ; Zhu, Jichen

AI Magazine, Fall 2017, Vol.38(3), pp.72-82 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07384602 ; E-ISSN: 23719621

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Customizing the Composition of Actions, Programs, and Web Services with User Preferences
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Customizing the Composition of Actions, Programs, and Web Services with User Preferences

Sohrabi, Shirin; Patel-Schneider, Peter F (Editor) ; Pan, Yue (Editor) ; Hitzler, Pascal (Editor) ; Mika, Peter (Editor) ; Zhang, Lei (Editor) ; Pan, Jeff Z (Editor) ; Horrocks, Ian (Editor) ; Glimm, Birte (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, The Semantic Web – ISWC 2010: 9th International Semantic Web Conference, ISWC 2010, Shanghai, China, November 7-11, 2010, Revised Selected Papers, Part II, pp.321-329

ISBN: 9783642177484 ; ISBN: 3642177484 ; E-ISBN: 9783642177491 ; E-ISBN: 3642177492 ; DOI: 10.1007/978-3-642-17749-1_23

Toàn văn sẵn có

8
Web Service Composition Via Generic Procedures and Customizing User Preferences
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Web Service Composition Via Generic Procedures and Customizing User Preferences

Sohrabi, Shirin ; Prokoshyna, Nataliya ; Mcilraith, Sheila A

Lecture Notes in Computer Science, The Semantic Web - ISWC 2006: 5th International Semantic Web Conference, ISWC 2006, Athens, GA, USA, November 5-9, 2006. Proceedings, pp.597-611

ISBN: 9783540490296 ; ISBN: 3540490299 ; E-ISBN: 9783540490555 ; E-ISBN: 3540490558 ; DOI: 10.1007/11926078_43

Toàn văn sẵn có

9
Optimizing Web Service Composition While Enforcing Regulations
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optimizing Web Service Composition While Enforcing Regulations

Sohrabi, Shirin ; Mcilraith, Sheila A; Bernstein, Abraham (Editor) ; Karger, David R (Editor) ; Heath, Tom (Editor) ; Feigenbaum, Lee (Editor) ; Maynard, Diana (Editor) ; Motta, Enrico (Editor) ; Thirunarayan, Krishnaprasad (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, The Semantic Web - ISWC 2009: 8th International Semantic Web Conference, ISWC 2009, Chantilly, VA, USA, October 25-29, 2009. Proceedings, pp.601-617

ISBN: 9783642049293 ; ISBN: 364204929X ; E-ISBN: 9783642049309 ; E-ISBN: 3642049303 ; DOI: 10.1007/978-3-642-04930-9_38

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2009  (1)
 2. 2009đến2009  (3)
 3. 2010đến2010  (1)
 4. 2011đến2014  (3)
 5. Sau 2014  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (6)
 2. Book Chapters  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...