skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 102.983  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software Industry Report

ISSN1042-7252

Truy cập trực tuyến

2
Model Checking Software
Model Checking Software
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Model Checking Software

ISBN3-540-28195-9;ISBN3-540-31899-2

Truy cập trực tuyến

3
Generative Programming and Component Engineering
Generative Programming and Component Engineering
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Generative Programming and Component Engineering

ISBN3-540-29138-5;ISBN3-540-31977-8

Truy cập trực tuyến

4
Operational Semantics for Timed Systems
Operational Semantics for Timed Systems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Operational Semantics for Timed Systems

ISBN3-540-25576-1;ISBN3-540-32008-3

Truy cập trực tuyến

5
FM 2005: Formal Methods
FM 2005: Formal Methods
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

FM 2005: Formal Methods

ISBN3-540-27882-6;ISBN3-540-31714-7

Truy cập trực tuyến

6
Component-Based Software Engineering
Component-Based Software Engineering
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Component-Based Software Engineering

ISBN3-540-25877-9;ISBN3-540-32049-0

Truy cập trực tuyến

7
Formal Techniques for Computer Systems and Business Processes
Formal Techniques for Computer Systems and Business Processes
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Formal Techniques for Computer Systems and Business Processes

ISBN3-540-28701-9;ISBN3-540-31903-4

Truy cập trực tuyến

8
Formal Methods for Components and Objects
Formal Methods for Components and Objects
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Formal Methods for Components and Objects

ISBN3-540-29131-8;ISBN3-540-31939-5

Truy cập trực tuyến

9
Software Engineering for Multi-Agent Systems III
Software Engineering for Multi-Agent Systems III
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software Engineering for Multi-Agent Systems III

ISBN3-540-24843-9;ISBN3-540-31846-1

Truy cập trực tuyến

10
Testing of Communicating Systems
Testing of Communicating Systems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Testing of Communicating Systems

ISBN3-540-26054-4;ISBN3-540-32076-8

Truy cập trực tuyến

11
Coordination Models and Languages
Coordination Models and Languages
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coordination Models and Languages

ISBN3-540-25630-X;ISBN3-540-32006-7

Truy cập trực tuyến

12
Rapid Integration of Software Engineering Techniques
Rapid Integration of Software Engineering Techniques
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rapid Integration of Software Engineering Techniques

ISBN3-540-25812-4;ISBN3-540-32039-3

Truy cập trực tuyến

13
Product Focused Software Process Improvement
Product Focused Software Process Improvement
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Product Focused Software Process Improvement

ISBN3-540-26200-8;ISBN3-540-31640-X

Truy cập trực tuyến

14
Software Composition
Software Composition
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software Composition

ISBN3-540-28748-5;ISBN3-540-28749-3

Truy cập trực tuyến

15
Software Architecture
Software Architecture
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software Architecture

ISBN3-540-26275-X;ISBN3-540-32268-X

Truy cập trực tuyến

16
Software Product Lines
Software Product Lines
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software Product Lines

ISBN3-540-28936-4;ISBN3-540-32064-4

Truy cập trực tuyến

17
ZB 2005: Formal Specification and Development in Z and B
ZB 2005: Formal Specification and Development in Z and B
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

ZB 2005: Formal Specification and Development in Z and B

ISBN3-540-25559-1;ISBN3-540-32007-5

Truy cập trực tuyến

18
Dependable Computing - EDCC 5
Dependable Computing - EDCC 5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dependable Computing - EDCC 5

ISBN3-540-25723-3;ISBN3-540-32019-9

Truy cập trực tuyến

19
Reliable Software Technology – Ada-Europe 2005
Reliable Software Technology – Ada-Europe 2005
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reliable Software Technology – Ada-Europe 2005

ISBN3-540-26286-5;ISBN3-540-31666-3

Truy cập trực tuyến

20
Architecting Dependable Systems III
Architecting Dependable Systems III
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Architecting Dependable Systems III

ISBN3-540-28968-2;ISBN3-540-31648-5

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 102.983  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1974  (25)
 2. 1974đến1984  (313)
 3. 1985đến1995  (4.808)
 4. 1996đến2007  (38.244)
 5. Sau 2007  (58.482)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (85.497)
 2. German  (2.274)
 3. French  (895)
 4. Portuguese  (270)
 5. Spanish  (147)
 6. Chinese  (36)
 7. Japanese  (24)
 8. Czech  (7)
 9. Norwegian  (5)
 10. Russian  (2)
 11. Arabic  (1)
 12. Italian  (1)
 13. Slovak  (1)
 14. Korean  (1)
 15. Dutch  (1)
 16. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...