skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 2.624.444  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Software Solutions to Problems on Heat Transfer: Heat Exchangers
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software Solutions to Problems on Heat Transfer: Heat Exchangers

Thirumaleshwar, M.

1st edition; 9788740305784; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21792

Truy cập trực tuyến

2
Software Solutions to Problems on Heat Transfer: Conduction: Part I: Fourier'x Law, 1D steady conduction with no heat generation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software Solutions to Problems on Heat Transfer: Conduction: Part I: Fourier'x Law, 1D steady conduction with no heat generation

Thirumaleshwar, M.

1st edition; 9788740305418; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21805

Truy cập trực tuyến

3
An experience in developing embedded software using JNI
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An experience in developing embedded software using JNI

Nguyen, Thi Thu Trang; Tran, Canh Toan; Nguyen, Manh Tuan; Cao, Tuan Dung; Aoshima, Takenobu

p. 133-146; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4693

Truy cập trực tuyến

4
An overview on Vietnam software outsourcing in the international market
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An overview on Vietnam software outsourcing in the international market

Bui, Thi Thanh Huyen

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12966

Truy cập trực tuyến

5
UML design verification based on model checking techniques
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

UML design verification based on model checking techniques

Kishi, Tomoji

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14460

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

<The> student edition of minitab : Statistical software adapted for education

Schaefer R.L.; Farber E

Cali. : Addison - Wesley Pub. Com. INC , 1991 - (519.5 SCH 1991)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software Industry Report

ISSN1042-7252

Truy cập trực tuyến

8
Model Checking Software
Model Checking Software
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Model Checking Software

ISBN3-540-28195-9;ISBN3-540-31899-2

Truy cập trực tuyến

9
Generative Programming and Component Engineering
Generative Programming and Component Engineering
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Generative Programming and Component Engineering

ISBN3-540-29138-5;ISBN3-540-31977-8

Truy cập trực tuyến

10
Operational Semantics for Timed Systems
Operational Semantics for Timed Systems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Operational Semantics for Timed Systems

ISBN3-540-25576-1;ISBN3-540-32008-3

Truy cập trực tuyến

11
FM 2005: Formal Methods
FM 2005: Formal Methods
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

FM 2005: Formal Methods

ISBN3-540-27882-6;ISBN3-540-31714-7

Truy cập trực tuyến

12
Component-Based Software Engineering
Component-Based Software Engineering
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Component-Based Software Engineering

ISBN3-540-25877-9;ISBN3-540-32049-0

Truy cập trực tuyến

13
Formal Techniques for Computer Systems and Business Processes
Formal Techniques for Computer Systems and Business Processes
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Formal Techniques for Computer Systems and Business Processes

ISBN3-540-28701-9;ISBN3-540-31903-4

Truy cập trực tuyến

14
Formal Methods for Components and Objects
Formal Methods for Components and Objects
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Formal Methods for Components and Objects

ISBN3-540-29131-8;ISBN3-540-31939-5

Truy cập trực tuyến

15
Software Engineering for Multi-Agent Systems III
Software Engineering for Multi-Agent Systems III
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software Engineering for Multi-Agent Systems III

ISBN3-540-24843-9;ISBN3-540-31846-1

Truy cập trực tuyến

16
Testing of Communicating Systems
Testing of Communicating Systems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Testing of Communicating Systems

ISBN3-540-26054-4;ISBN3-540-32076-8

Truy cập trực tuyến

17
Coordination Models and Languages
Coordination Models and Languages
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coordination Models and Languages

ISBN3-540-25630-X;ISBN3-540-32006-7

Truy cập trực tuyến

18
Rapid Integration of Software Engineering Techniques
Rapid Integration of Software Engineering Techniques
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rapid Integration of Software Engineering Techniques

ISBN3-540-25812-4;ISBN3-540-32039-3

Truy cập trực tuyến

19
Product Focused Software Process Improvement
Product Focused Software Process Improvement
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Product Focused Software Process Improvement

ISBN3-540-26200-8;ISBN3-540-31640-X

Truy cập trực tuyến

20
Software Composition
Software Composition
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software Composition

ISBN3-540-28748-5;ISBN3-540-28749-3

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 2.624.444  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1960  (63)
 2. 1960đến1973  (1.549)
 3. 1974đến1987  (15.636)
 4. 1988đến2002  (511.502)
 5. Sau 2002  (2.091.128)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (2.227.755)
 2. German  (5.061)
 3. Spanish  (3.651)
 4. French  (2.297)
 5. Portuguese  (1.739)
 6. Japanese  (1.261)
 7. Chinese  (943)
 8. Czech  (474)
 9. Undetermined  (335)
 10. Russian  (205)
 11. Italian  (161)
 12. Norwegian  (105)
 13. Korean  (97)
 14. Persian  (63)
 15. Turkish  (45)
 16. Dutch  (39)
 17. Polish  (30)
 18. Slovak  (28)
 19. Arabic  (27)
 20. Bokmål, Norwegian  (23)
 21. Lithuanian  (22)
 22. Romanian  (18)
 23. Ukrainian  (13)
 24. Danish  (11)
 25. Hungarian  (6)
 26. Icelandic  (6)
 27. Vietnamese  (6)
 28. Greek  (5)
 29. Finnish  (5)
 30. Hindi  (3)
 31. Basque  (2)
 32. Serbo-Croatian  (2)
 33. Thai  (1)
 34. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. Conn, Joseph
 3. Capretz, Luiz Fernando
 4. Aurum, Aybüke
 5. Crnkovic, Ivica

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...