skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 28.985  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to socialism

Huberman Leo; Sweezy Paul M. |q (Paul Marlor) joint author

New York : Modern Paperbacks, 1968 - (335 HUB 1968)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democracy with the realization of democracy in basic level

Lương Gia Báu; Dương Văn Duyên

H.: 2003

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Socialism and America
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Socialism and America

Howe Irving.

San Diego : Harcourt Brace Jovanovich, c1985. - (335.00973 HOW 1985) - ISBN0156835207

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Liberal socialism; the pure welfare economics of a liberal socialist economy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liberal socialism; the pure welfare economics of a liberal socialist economy

Beckwith Burnham P.

Jericho, N.Y., Exposition Press [1974] - (330.1 BEC 1974) - ISBN0682477850

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Ownership, organization, and income inequality: Market transition in rural Vietnam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ownership, organization, and income inequality: Market transition in rural Vietnam

Walder, Andrew G.; Nguyen, Giang Hoang

ISIKNOWLEDGE; 0003-1224; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30319

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The primacy of politics social democracy and the making of Europe's twentieth century

Berman Sheri

Cambridge University Press; 2006 - (320.5 BER 2006)

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The future of European social democracy building the good society

Palgrave Macmillan; 2012 - (335.0094 FUT 2012)

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exit from communism

Graubard Stephen Richards

New Brunswick, N.J., U.S.A. : Transaction Publishers, c1993. - (335.43 EXI 1993)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Marxism, 1844-1990 : origins, betrayal, rebirth

Gottlieb Roger S.

New York : Routledge, 1992. - (335.4 GOT 1992)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

L'Accumulation du capital. tome 1, Traduction et présentation d'Iréne Petit

Luxemburg Rosa

Paris, F. Maspero, 1967. - (339.4 LUX(1) 1967)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
The Nazi conscience
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Nazi conscience

Koonz Claudia.

Cambridge, Mass. : Belknap press, 2003. - (943.086 KOO 2003) - ISBN0674011724 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anti-Düring

Engels Friedrich

Paris : Editions sociales, [1956] - (335.4 ENG 1956)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Letters of Eugene V. Debs. Volume 3, 1919-1926
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Letters of Eugene V. Debs. Volume 3, 1919-1926

Debs Eugene V.; Constantine J. Robert

Urbana : University of Illinois Press, c1990. - (335.0092 DEB(3) 1990) - ISBN0252017420

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Letters of Eugene V. Debs. Volume 1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Letters of Eugene V. Debs. Volume 1

Debs Eugene V.; Constantine J. Robert

Urbana : University of Illinois Press, c1990. - (335.0092 DEB(1) 1990) - ISBN0252016424 (v. 1 : acid-free paper);ISBN0252017420 (set : acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Letters of Eugene V. Debs. Volume 2, 1913-1919
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Letters of Eugene V. Debs. Volume 2, 1913-1919

Debs Eugene V.; Constantine J. Robert

Urbana : University of Illinois Press, c1990. - (335.0092 DEB(2) 1990) - ISBN0252017420

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Bureaucrats in business : the economics and politics of government ownership.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bureaucrats in business : the economics and politics of government ownership.

World Bank.

Oxford ; New York : Oxford University Press, c1995. - (338.62 BUR 1995) - ISBN0195211065 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mises' calculation argument: a clarification

Mahoney, Dan

Libertarian Papers, March, 2012, Vol.4, p.S53(23) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1947-6949

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effectiveness of protected areas in the Western Caucasus before and after the transition to post-socialism.(Report)

Bragina, E.V. ; Radeloff, V.C. ; Baumann, M. ; Wendland, K. ; Kuemmerle, T. ; Pidgeon, A.M.

Biological Conservation, 2015, Vol.184, p.456 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-3207 ; DOI: 10.1016/j.biocon.2015.02.013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The path to Made-in-China: How this was done and future prospects

Li, Ling

International Journal of Production Economics, Nov 2013, Vol.146(1), p.4 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09255273 ; E-ISSN: 18737579

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Can socioeconomic heritage produce a lost generation with regard to entrepreneurship?

Wyrwich, Michael

Journal of Business Venturing, Sept, 2013, Vol.28(5), p.667(16) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0883-9026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 28.985  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1958  (4.288)
 2. 1958đến1972  (477)
 3. 1973đến1987  (1.568)
 4. 1988đến2003  (6.590)
 5. Sau 2003  (12.337)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (20.765)
 2. French  (954)
 3. German  (630)
 4. Spanish  (532)
 5. Portuguese  (279)
 6. Chinese  (114)
 7. Korean  (102)
 8. Czech  (75)
 9. Russian  (61)
 10. Italian  (44)
 11. Serbo-Croatian  (41)
 12. Hungarian  (38)
 13. Japanese  (32)
 14. Polish  (31)
 15. Norwegian  (23)
 16. Romanian  (23)
 17. Turkish  (18)
 18. Croatian  (15)
 19. Slavic (Other)  (14)
 20. Danish  (11)
 21. Dutch  (10)
 22. Lithuanian  (9)
 23. Yiddish  (9)
 24. Ukrainian  (7)
 25. Arabic  (5)
 26. Finnish  (4)
 27. Slovak  (3)
 28. Armenian  (2)
 29. Persian  (2)
 30. Greek  (1)
 31. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Laibman, David
 2. Devine, Pat
 3. Fangerau, H.
 4. Hahnel, Robin
 5. Roelcke, V.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...