skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 270.820  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Memory in motion archives technology and the social

Blom Ina; Lundemo Trond; Røssaak Eivind

Amsterdam University Press; 2016 - (190|222)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

New media week

ISSN1084-9637

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nezavisimaya Gazeta

ISSN1064-444X

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nuclear News

ISSN0157-6224

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Theory and research in social education

ISSN0093-3104

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

International social science journal

ISSN0020-8701

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

New directions for program evaluation

ISSN0164-7989

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Simulation & games

ISSN0037-5500

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Futuribles

ISSN0337-307X

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Tocqueville review

ISSN0730-479X

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Homines

ISSN0252-8908

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of the social sciences

ISSN0253-1097

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial research reports

ISSN0013-0958

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Behavior science research

ISSN0094-3673

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indian Social Science Review

ISSN0972-0731

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toplum ve bilim

ISSN1300-9354

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interseções

ISSN1517-6088

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Center magazine

ISSN0008-9125

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

香港社会科学学报/#/香港社會科學學報

ISSN1021-3619

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Twenty-first century society

ISSN1745-0144

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 270.820  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1960  (20.332)
 2. 1960đến1974  (12.569)
 3. 1975đến1989  (22.263)
 4. 1990đến2005  (52.196)
 5. Sau 2005  (159.957)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (211.868)
 2. French  (40.241)
 3. German  (26.851)
 4. Spanish  (13.205)
 5. Portuguese  (11.645)
 6. Turkish  (1.495)
 7. Polish  (813)
 8. Romanian  (633)
 9. Arabic  (468)
 10. Russian  (338)
 11. Italian  (108)
 12. Czech  (97)
 13. Norwegian  (91)
 14. Danish  (75)
 15. Japanese  (62)
 16. Chinese  (48)
 17. Lithuanian  (43)
 18. Slovak  (33)
 19. Dutch  (7)
 20. Serbo-Croatian  (7)
 21. Ukrainian  (5)
 22. Bulgarian  (2)
 23. Hebrew  (2)
 24. Finnish  (2)
 25. Hungarian  (1)
 26. Estonian  (1)
 27. Greek  (1)
 28. Vietnamese  (1)
 29. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kawachi, Ichiro
 2. Subramanian, S.V.
 3. Uskul, Ayse K.
 4. Donaldson, Cam
 5. Mckee, Martin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...