skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 79.065  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
An Exploratory Study of the Relationship Between Lean Production and Corporate Social Responsibility in Vietnamese SMEs
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Exploratory Study of the Relationship Between Lean Production and Corporate Social Responsibility in Vietnamese SMEs

Hoàng, Văn Hải; Nguyễn, Phương Mai

p. 28-38; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/13024

Truy cập trực tuyến

2
Implementing Corporate Social Responsibility Towards Sustainable Development: A Case Study of SMEs in Thanh Hoa Province
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Implementing Corporate Social Responsibility Towards Sustainable Development: A Case Study of SMEs in Thanh Hoa Province

Nguyễn, Phương Mai

Nguyễn, P. M. (2013). Implementing Corporate Social Responsibility Towards Sustainable Development: A Case Study of SMEs in Thanh Hoa Province. VNU Journal of Economics and Business, 29(5E), 67-80; 2588-1108; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4732

Truy cập trực tuyến

3
Corporate Social Responsibility (CSR) Implementation of Vietnam Dairy Products Joint -Stock Company
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corporate Social Responsibility (CSR) Implementation of Vietnam Dairy Products Joint -Stock Company

Do, Dinh Nam; Nguyen , Nhu Ngoc; Nguyen, Thanh Tu

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12895

Truy cập trực tuyến

4
An Exploratory Study of the Relationship Between Lean Production and Corporate Social Responsibility in Vietnamese SMEs
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Exploratory Study of the Relationship Between Lean Production and Corporate Social Responsibility in Vietnamese SMEs

Hoang, Van Hai; Nguyen, Phuong Mai

Hoàng, V. H., Nguyễn, P. M. (2014). An Exploratory Study of the Relationship Between Lean Production and Corporate Social Responsibility in Vietnamese SMEs. VNU Journal of Science: Economics and Business, Vol. 30, No. 2, p. 28-38; 2588-1108; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14062

Truy cập trực tuyến

5
Drivers for and Obstacles to Corporate Social Responsibility Practices in Vietnam - A Study in Small and Medium Enterprise Exporters
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Drivers for and Obstacles to Corporate Social Responsibility Practices in Vietnam - A Study in Small and Medium Enterprise Exporters

Le, Thi Thanh Xuan; Tran, Tien Khoa; Nguyen, Thi Thanh Lieu

Le, T. T. X., Tran. T. K., Nguyen, T. T. L. (2018). Drivers for and Obstacles to Corporate Social Responsibility Practices in Vietnam - A Study in Small and Medium Enterprise Exporters. VNU Journal of Science: Economics and Business, Vol. 34, No. 2 (2018) 86-101; 2588-1108; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62533

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corporate social responsibility

Crowther David; Aras Güler

YS Books International; 2008 - (658.4 CRO 2008)

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethics and the conduct of business

Boatright; John R

Pearson; 2014 - (174.4)

Truy cập trực tuyến

8
Code of Conduct for Universities: A Comparison between USA and Vietnam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Code of Conduct for Universities: A Comparison between USA and Vietnam

Thanh Hải Nguyễn, Đăng Đặng Huy Nguyễn

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55626

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Dynamics of Corporate Social Responsibility A Critical Approach to Theory and Practice

Springer; 2017 - (174,4)

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stages of corporate social responsibility from ideas to impacts

Springer; 2017 - (650)

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digital Exposure Postmodern Postcapitalism

Sassower Raphael

Palgrave Macmillan; 2013 - (330.1)

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Responsible corporate governance towards sustainable and effective governance structures

Springer; 2017 - (658,4)

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corporate social responsibility and diversity management theoretical approaches and best practices

Springer; 2017 - (658.4/08)

Truy cập trực tuyến

14
From clinical governance through CSR and knowledge sharing to clinical error control
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From clinical governance through CSR and knowledge sharing to clinical error control

Luu, Trong Tuan

ISIKNOWLEDGE; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26914

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dimensional corporate governance an inclusive approach

Springer; 2017 - (658,408)

Truy cập trực tuyến

16
Ethics and the conduct of business
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethics and the conduct of business

Boatright John Raymond

Upper Saddle River, N.J. : Pearson Prentice Hall, c2007. - (174 BOA 2007) - ISBN0131947214

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Business and society : stakeholders, ethics, public policy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Business and society : stakeholders, ethics, public policy

Lawrence Anne T.; Weber James S.J

New York : McGraw-Hill Irwin, c2011. - (658.4 LAW 2011) - ISBN9780071289368

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
18
Sustainable business : theory and practice of business under sustainability principles
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sustainable business : theory and practice of business under sustainability principles

Wells Geoffrey

Northampton, Masschusetts: Edward Elgar Publishing, Inc, 2013 - (658.4 SUS 2013) - ISBN9781781001851

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
The responsible entrepreneur : four game-changing archetypes for founders, leaders, and impact investors
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The responsible entrepreneur : four game-changing archetypes for founders, leaders, and impact investors

Sanford Carol

San Francisco : Jossey-Bass, [2014] - (658.421 SAN 2014) - ISBN9781118910757 (hardback)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Business and society : corporate strategy, public policy, ethics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Business and society : corporate strategy, public policy, ethics

Post James E.; Lawrence Anne T; Weber James S.J

Boston : McGraw-Hill/Irwin, c2002 - (658.4 POS 2002) - ISBN0072445068 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản

Kết quả 1 - 20 của 79.065  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1970  (78)
 2. 1970đến1981  (521)
 3. 1982đến1993  (2.448)
 4. 1994đến2006  (15.219)
 5. Sau 2006  (60.312)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (71.962)
 2. German  (1.675)
 3. Spanish  (1.353)
 4. Portuguese  (1.020)
 5. French  (725)
 6. Czech  (262)
 7. Korean  (126)
 8. Polish  (115)
 9. Undetermined  (111)
 10. Russian  (105)
 11. Chinese  (94)
 12. Norwegian  (70)
 13. Turkish  (62)
 14. Japanese  (52)
 15. Slovak  (43)
 16. Romanian  (40)
 17. Persian  (38)
 18. Danish  (31)
 19. Italian  (30)
 20. Lithuanian  (24)
 21. Hungarian  (24)
 22. Arabic  (16)
 23. Dutch  (16)
 24. Ukrainian  (15)
 25. Greek  (12)
 26. Finnish  (12)
 27. Thai  (2)
 28. Icelandic  (2)
 29. Germanic (Other)  (1)
 30. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. H - Social sciences.  (635)
 2. K - Law.  (21)
 3. Q - Science.  (11)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Lindgreen, Adam
 2. Moon, Jeremy
 3. Waddock, Sandra
 4. Jo, Hoje
 5. Peloza, John

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...