skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 25.941  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Forgiveness and Reconciliation : Psychological Pathways to Conflict Transformation and Peace Building
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Forgiveness and Reconciliation : Psychological Pathways to Conflict Transformation and Peace Building

Kalayjian, Ani; Paloutzian, Raymond F.

978-1-4419-0181-1; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34129; http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4419-0181-1

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Forgiveness and Reconciliation Psychological Pathways to Conflict Transformation and Peace Building

Kalayjian AniPaloutzian Raymond F

Springer; 2010

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm: Dùng cho các trường Đại học Sư phạm và Cao đẳng Sư phạm

Lê Ngọc Lan; Lê Văn Hồng Chủ biên; Nguyễn Văn Thăng

H. : ĐHQGHN, 2001 - (155 TAM 2001)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Feeling bodies   embodying psychology

Cromby John

Palgrave Macmillan; 2015 - (152.4)

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

La violence la peur et le crime

Laplante Jacques

Presses de l'Université d'Ottawa; 2001

Truy cập trực tuyến

6
Handbook of Research Methods in Social and Personality Psychology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Handbook of Research Methods in Social and Personality Psychology

Harry, T. Reis; Charles, M. Judd

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61852

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The social animal

Aronson Elliot

N.Y. : W.H. Freeman and company , 1965 - (302 ARO 1965)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Social psychology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social psychology

Myers David G.; Twenge Jean M.

New York, NY : McGraw-Hill, 2013. - (301 MYE 2013) - ISBN9780078035296

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 4 phiên bản
9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Race Talk and the Conspiracy of Silence Understanding and Facilitating Difficult Dialogues on Race

Sue Derald Wing

Wiley; 2016 - (370.117 SUE 2015)

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Handbook of the Sociology of Gender

Janet Saltzman Chafetz

Springer; 2006

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Handbook of research methods in social and personality psychology

Cambridge University Press; 2014 - (302.07 HAN 2014)

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Spectacle 2 0 Reading Debord in the Context of Digital Capitalism

University of Westminster Press; 2017 - (303.484)

Truy cập trực tuyến

13
Emotion and the Law : Psychological Perspectives
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emotion and the Law : Psychological Perspectives

Bornstein, Brian H.; Wiener, Richard L.

978-1-4419-0696-0; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34128; http://doi.org/10.1007/978-1-4419-0696-0

Truy cập trực tuyến

14
Handbook of the Sociology of Gender
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Handbook of the Sociology of Gender

Chafetz, Janet Saltzman

Handbooks of Sociology and Social Research; 0-387-32460-7; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34147

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Người trí tuệ

Hoàng Xuân Việt

Đồng tháp : Tổng hợp, 1995 - (153 HO-V 1995)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social psychology : Shapping identity, thought, and conduct

Kearl M.; Gordon C

Boston : Allyn and Bacon , 1992 - (302 KEA 1992)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Broken canoe : conversations and observations in Micronesia

Nakano A.

N.Y. : Univ. of Qeensland, 1983 - (150 NAK 1983)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cân bằng giữa công việc và cuộc sống

Văn Cương

H. : Nxb. Hà Nội, 2004 - (150 VA-C 2004)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thuật giao tế

Tô Minh; Văn Minh người dịch

Tp. HCM : Nxb. Tp. HCM, 2003 - (302.2 TO 2003)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Những tâm tình cô đơn

Nguyên Minh

H. : Tôn giáo, 2007 - (152.4 NG-M 2007)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 25.941  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1959  (239)
 2. 1959đến1973  (1.195)
 3. 1974đến1988  (1.364)
 4. 1989đến2004  (3.452)
 5. Sau 2004  (19.095)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (20.987)
 2. Portuguese  (946)
 3. Spanish  (781)
 4. German  (569)
 5. French  (129)
 6. Polish  (104)
 7. Turkish  (86)
 8. Vietnamese  (62)
 9. Italian  (27)
 10. Russian  (26)
 11. Japanese  (22)
 12. Norwegian  (21)
 13. Romanian  (20)
 14. Dutch  (19)
 15. Czech  (15)
 16. Danish  (11)
 17. Hungarian  (10)
 18. Korean  (10)
 19. Chinese  (9)
 20. Slovenian  (8)
 21. Lithuanian  (7)
 22. Arabic  (5)
 23. Slovak  (4)
 24. Ukrainian  (2)
 25. Basque  (2)
 26. Serbo-Croatian  (2)
 27. Persian  (2)
 28. Germanic (Other)  (1)
 29. Macedonian  (1)
 30. Latvian  (1)
 31. Finnish  (1)
 32. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Verkuyten, Maykel
 2. Branje, Susan
 3. Thornberg, Robert
 4. Klein, Olivier
 5. Meeus, Wim

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...