skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 176.761  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social Policy in Developing Countries

Livingstone Arthur Stanley

H Routledge; 2013 - (361.6)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social Policy in a Changing Society

Maurice Mullard; Paul Spicker

Routledge; 1998 - (361.25)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rethinking poverty what makes a good society

Knight Barry

Policy Press; 2017 - (362.57)

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regulatory Theory foundations and applications

ANU Press; 2017 - (320.994)

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Empowering social workers virtuous practitioners

Springer; 2017 - (361.3 EMP 2017)

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The double crisis of the welfare state and what we can do about it

Gooby Peter Taylor

Palgrave Macmillan; 2013 - (361.65)

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Community based interventions philosophy and action

Murphy John W

Springer; 2014 - (361.32)

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social policy for development

Hall Anthony L; Midgley James

London Thousand Oaks Calif; 2004 - (361.61 HAL 2004)

Truy cập trực tuyến

9
Chính sách xã hội : sách chuyên khảo
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chính sách xã hội : sách chuyên khảo

Lê Ngọc Hùng

Hà Nội : Nxb. Thế giới , 2017 - (361.61 LE-H 2017) - ISBN9786047732487

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Social Policy of Science Viewed from the Aspect of Sociology - Research and some Discussions
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social Policy of Science Viewed from the Aspect of Sociology - Research and some Discussions

Tran, Van Huan; Nguyen, Huu Hoang

Tran, V. H.; Nguyen, H. H. (2020). Social Policy of Science Viewed from the Aspect of Sociology - Research and some Discussions. VNU Journal of Science: Policy and Management Studies, Vol. 36, No. 1 (2020) 54-61; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/74824; https://doi.org/10.25073/2588-1116/vnupam.4188

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Risk protection provision and policy With 51 Figures and 9 Tables

Springer Berlin Heidelberg; 2017 - (362.7 RIS 2017)

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Future directions in social development

Midgley James Pawar Manohar

Palgrave Macmillan; 2017 - (306)

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Culture��and��the��Politics��of��Welfare�� ��Exploring��Societal��Values��and��Social Choices

Hudson John; Jo Nam Kyoung; Keung Antonia

Palgrave Macmillan; 2015 - (362.0425)

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The welfare state as crisis manager  explaining the diversity of policy responses to economic crisis

Starke Peter

Palgrave Macmillan; 2013 - (303.372)

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rethinking education for social cohesion  international case studies

Palgrave Macmillan; 2012 - (370.117)

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The European Football Championship Mega Event and Vanity Fair

Palgrave Macmillan; 2015 - (796.334094)

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Transitions of Aging

Arora Suchit

Springer; 2015 - (305.26)

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình công tác xã hội đại cương

H ĐHQGHN; 2015 - (361.3)

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tracking rural change community policy and technology in Australia New Zealand and Europe

ANU E Press; 2009 - (307.72)

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình nhập môn công tác xã hội

Mai Thị Kim Thanh

H. : GDVN , 2011 - (361.3 MA-T 2011)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 176.761  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1960  (447)
 2. 1960đến1974  (929)
 3. 1975đến1989  (21.276)
 4. 1990đến2005  (75.727)
 5. Sau 2005  (78.072)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (116.079)
 2. Spanish  (2.173)
 3. French  (1.973)
 4. German  (1.825)
 5. Portuguese  (1.242)
 6. Italian  (270)
 7. Czech  (255)
 8. Dutch  (223)
 9. Lithuanian  (221)
 10. Danish  (220)
 11. Greek  (192)
 12. Polish  (183)
 13. Finnish  (169)
 14. Chinese  (148)
 15. Slovak  (134)
 16. Romanian  (131)
 17. Hungarian  (126)
 18. Russian  (126)
 19. Japanese  (89)
 20. Turkish  (57)
 21. Korean  (48)
 22. Vietnamese  (29)
 23. Norwegian  (22)
 24. Ukrainian  (10)
 25. Macedonian  (8)
 26. Albanian  (6)
 27. Bosnian  (6)
 28. Icelandic  (5)
 29. Indonesian  (4)
 30. Arabic  (3)
 31. Persian  (2)
 32. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. Goldman, Dana
 3. Swartz, Katherine
 4. Rosenbaum, Sara
 5. Glied, Sherry

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...