skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 16.248  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Migration in the Age of Genocide Law Forgiveness and Revenge

Davidson Alastair

Springer; 2015 - (304.6/63)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Embedding Human Rights in Prison English and Dutch Perspectives

Karamalidou Anastasia

Palgrave Macmillan; 2017 - (344.0356)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social justice in the U S Mexico Border Region

Springer; 2012 - (303.37209721)

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global Injustice Symbols and Social Movements

Olesen T

Palgrave Macmillan; 2015 - (303.48 4)

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Demanding justice in the global South claiming rights

Palgrave Macmillan; 2017 - (303.3 72091724)

Truy cập trực tuyến

6
A theory of fairness and social welfare
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A theory of fairness and social welfare

Fleurbaey Marc.; Maniquet Francois

Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2011. - (330.1556 FLE 2011) - ISBN9780521887427 (hardback);ISBN9780521715348 (paperback)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global Rectificatory Justice

Collste G

Palgrave Macmillan; 2015 - (172)

Truy cập trực tuyến

8
One With Nineveh : Politics, Consumption, and the Human Future
One With Nineveh : Politics, Consumption, and the Human Future
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

One With Nineveh : Politics, Consumption, and the Human Future

Washington : Island Press : Shearwater Books, c2004. - (338.9 EHR 2004) - ISBN1-55963-879-6;ISBN1-59726-909-3;ISBN1-61091-052-4;ISBN1-4175-3935-6

Truy cập trực tuyến

9
Communicating climate change : the path forward / Susanna Priest ; with contributions by Neil Stenhouse and Jessica Thompson.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Communicating climate change : the path forward / Susanna Priest ; with contributions by Neil Stenhouse and Jessica Thompson.

Priest, Susanna

9781137585790; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53469

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Counter terrorism and the Prospects of Human Rights Securitizing Difference and Dissent

Demirsu Ipek

Palgrave Macmillan; 2017 - (303.625)

Truy cập trực tuyến

11
Political philosophies in moral conflict
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political philosophies in moral conflict

Wenz Peter S.

Boston : McGraw-Hill, c2007. - (320.01 WEN 2007) - ISBN0073132497 (soft cover)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Migration Gender and Social Justice

Springer; 2014 - (305.48412)

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Migration gender and social justice perspectives on human insecurity

Springer; 2014 - (303.372 MIG 2014)

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Migration gender and social justice perspectives on human insecurity

Springer; 2014 - (303.372 MIG 2014)

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Common good politics  British idealism and social justice in the contemporary

Tyler Colin

Palgrave Macmillan; 2017 - (320)

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interdisciplinary Perspectives on Fairness Equity and Justice

Springer; 2017 - (170)

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social movements in Chile organization trajectories and political consequences

Palgrave Macmillan; 2017 - (303.4840983)

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enlarging the scope of peace psychology African and world regional contributions

Seedat Mohamed Suffla Shahnaaz Christie Daniel J

Springer; 2017 - (150)

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transgressive Citizenship and the Struggle for Social Justice The Right to the City in São Paulo

Earle Lucy

Palgrave Macmillan; 2017 - (320.4)

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Freedom of speech and information in global perspective

Hallberg Pekka

Palgrave MacMillan; 2017 - (342.0853)

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 16.248  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1967  (27)
 2. 1967đến1983  (101)
 3. 1984đến1995  (539)
 4. 1996đến2008  (4.136)
 5. Sau 2008  (11.325)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Social Justice  (14.710)
 2. Education  (2.808)
 3. Humans  (2.408)
 4. Public Health  (1.486)
 5. Medicine  (1.239)
 6. Ethics  (1.180)
 7. Higher Education  (1.156)
 8. Human Rights  (1.054)
 9. Philosophy  (973)
 10. Justice  (968)
 11. Politics  (869)
 12. Economics  (863)
 13. Political science  (748)
 14. Law  (737)
 15. Female  (654)
 16. Poverty  (650)
 17. Sociology & Social History  (631)
 18. Psychology  (537)
 19. Migration  (135)
 20. Political aspects  (19)
 21. Consumption (Economics)  (7)
 22. Công bằng xã hội  (4)
 23. Political Freedom  (4)
 24. Người nhập cư Điều kiện xã hội  (2)
 25. Immigrants Social conditions  (2)
 26. Di cư  (2)
 27. Xã hội học  (2)
 28. Political science Political planning Latin America Politics and government Social policy Social structure Equality Sociology Urban Political Science and International Relations Latin American Politics Public Policy Social Structure Social Inequality Social Policy Urban Studies Sociology Social justice United States Social justice Political Science Public Policy General Social Science Sociology General Political Science Public Policy Social Policy Social Science Sociology Urban Public administration Social issues & processes Political economy Sociology Public policy Politics & government United States Electronic books  (1)
 29. State, The  (1)
 30. Phát triển bền vững  (1)
 31. Political activists Developing countries Political activists Southern Hemisphere Social justice Developing countries Social justice Southern Hemisphere SOCIAL SCIENCE General Political activists Social justice Developing countries Southern Hemisphere Electronic books  (1)
 32.  Women immigrants Social conditions  (1)
 33. Sustainable development Bhutan Quality of life Bhutan Happiness Bhutan BUSINESS & ECONOMICS Industries General Economic history Economic policy Happiness Quality of life Sustainable development Political Science and International Relations Development Studies Political Economy Development Economics Social Justice Equality and Human Rights Asian Politics Bhutan Economic conditions Bhutan Economic policy Bhutan Electronic books  (1)
 34. Đạo đức chính trị  (1)
 35. Political science Social movements Chile SOCIAL SCIENCE General Politics and government Social movements Political Science Public Policy Social Policy Politics & government Social justice Chile Politics and government Chile Electronic books  (1)
 36. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (14.465)
 2. Portuguese  (549)
 3. Spanish  (536)
 4. French  (154)
 5. German  (135)
 6. Norwegian  (24)
 7. Chinese  (22)
 8. Czech  (20)
 9. Polish  (20)
 10. Korean  (15)
 11. Turkish  (15)
 12. Russian  (12)
 13. Japanese  (11)
 14. Italian  (10)
 15. Romanian  (10)
 16. Persian  (10)
 17. Danish  (9)
 18. Indonesian  (8)
 19. Dutch  (7)
 20. Arabic  (6)
 21. Lithuanian  (4)
 22. Breton  (4)
 23. Ukrainian  (3)
 24. Finnish  (3)
 25. Hungarian  (2)
 26. Slovak  (1)
 27. Macedonian  (1)
 28. Maori  (1)
 29. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Fee, Elizabeth
 2. Krieger, Nancy
 3. Walker, Melanie
 4. van Den Bos, Kees
 5. Huggel, Christian

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...