skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 356.279  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dân số - định cư môi trường

Nguyễn Đình Hòe

H. : ĐHQGHN, 2007 - (363.9 NG-H 2007)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inhabiting cyberspace and emerging cyberplaces the case of Siena Italy

Boos Tobias

Palgrave Macmillan; 2017 - (303.4833 BOO 2017)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Creativity a Sociological Approach

Reuter Monika E

PALGRAVE MACMILLAN; 2015 - (153.35 REU 2015)

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Radical voices for democratic schooling  exposing neoliberal inequalities

Palgrave Macmillan; 2012 - (338.4737)

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dyslexia   the government of reading

Campbell Tom

Palgrave Macmillan; 2013 - (306.461)

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

How Postmodernism Explains Football and Football Explains Postmodernism The Billy Clyde Conundrum

Kerr Robert L

Palgrave Macmillan; 2015 - (306.483)

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Archive stories facts fictions and the writing of history

Burton Antoinette

Duke University Press; 2005 - (027)

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Palgrave handbook of affect studies and textual criticism

Palgrave Macmillan; 2017 - (800 THE 2017)

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Japanese robot culture performance imagination and modernity

Sone Yūji 1954

Palgrave Macmillan; 2017 - (629.8 SON 2017)

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global knowledge dynamics and social technology

Petzold Thomas

Palgrave Macmillan; 2017 - (004 PET 2017)

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

British broadcasting and the public private dichotomy neoliberalism citizenship and the public sphere

Dawes Simon

Palgrave Macmillan; 2017 - (302 DAW 2017)

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Sociology of Culture Taste and Value

Stewart Simon

Palgrave Macmillan; 2013 - (306)

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Radical environmentalism Nature identity and more than human agency

Palgrave Macmillan; 2015 - (333.72)

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Youth Cultures Transitions and Generations Bridging the Gap in Youth Research

Palgrave Macmillan; 2015 - (305.235)

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Creativity A Sociological Approach

Reuter Monika E

Palgrave Macmillan; 2015 - (153.35)

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Business and society :‰bcorporate strategy, public policy, and ethics

Frederick William C.

New York : Mr Graw - Hill Book, 1988 - (658.408 FRE 1988)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wars and population

Urlanis B.

M. : Peogress publishers , 1971 - (304.6 URL 1971)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình dân số và phát triển

Tống Văn Đường; Nguyễn Nam Phương chủ biên; Tống Văn Đường chủ biên

H. : LĐXH, 2007 - (304.6 TO-Đ 2007)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diffused religion beyond secularization

Cipriani Roberto

Palgrave Macmillan; 2017 - (306.6 CIP 2017)

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Burnout fatigue exhaustion an interdisciplinary perspective on a modern affliction

Palgrave Macmillan; 2017 - (152.1886)

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 356.279  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1960  (411)
 2. 1960đến1974  (106)
 3. 1975đến1988  (16.827)
 4. 1989đến2003  (92.037)
 5. Sau 2003  (246.370)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Humans  (24.649)
 2. Sociology  (18.803)
 3. Medicine  (18.756)
 4. Female  (18.366)
 5. Male  (14.402)
 6. Social aspects  (14.294)
 7. Psychology  (12.212)
 8. Children  (8.771)
 9. Law  (8.198)
 10. Culture  (7.168)
 11. Youth  (6.853)
 12. Sciences (General)  (6.055)
 13. Social Networks  (5.070)
 14. Family  (4.917)
 15. Social Support  (4.570)
 16. Adolescents  (3.704)
 17. Social Behavior  (3.192)
 18. Biology  (2.928)
 19. Parenting  (2.826)
 20. communication  (2.708)
 21. Population  (2.499)
 22. Anxiety  (1.821)
 23. Mass media  (1.730)
 24. Brain  (1.277)
 25. Behavioral and Cognitive Neuroscience  (1.183)
 26. Xã hội học  (127)
 27. Dân số  (40)
 28. Human capital   (39)
 29. Xã hội học gia đình  (26)
 30. Công tác xã hội  (25)
 31. Mỹ  (21)
 32. Việc làm  (19)
 33. Việt Nam  (18)
 34. Human capital x Social aspects  (17)
 35. Gia đình  (16)
 36. Hà Nội  (14)
 37. United States  (13)
 38. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (290.494)
 2. French  (1.644)
 3. Spanish  (1.548)
 4. German  (839)
 5. Portuguese  (827)
 6. Vietnamese  (197)
 7. Japanese  (148)
 8. Turkish  (74)
 9. Italian  (66)
 10. Chinese  (62)
 11. Norwegian  (42)
 12. Lithuanian  (29)
 13. Maori  (25)
 14. Russian  (24)
 15. Korean  (21)
 16. Dutch  (10)
 17. Czech  (9)
 18. Polish  (4)
 19. Finnish  (2)
 20. Danish  (2)
 21. Arabic  (1)
 22. Yiddish  (1)
 23. Hebrew  (1)
 24. Persian  (1)
 25. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Chen, Chuansheng
 2. Updegraff, Kimberly A.
 3. Verkuyten, Maykel
 4. Mchale, Susan M.
 5. Benbenishty, Rami

theo chủ đề:

 1. Humans
 2. Sociology
 3. Medicine
 4. Female
 5. Male

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...