skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 108  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multifluid Heat Exchanger

So Allan K ; Kozdras Mark S

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

LINKED HEAT EXCHANGERS

So, Allan K ; Kozdras, Mark S

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MULTIFLUID HEAT EXCHANGER

Kozdras, Mark S ; So, Allan K

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Linked heat exchangers

So Allan K ; Kozdras Mark S

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multifluid heat exchanger

So Allan K ; Kozdras Mark S

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Linked heat exchangers having three fluids

So Allan K ; Kozdras Mark S

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multifluid heat exchanger

So Allan K ; Kozdras Mark S

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

LINKED HEAT EXCHANGERS

So, Allan K ; Kozdras, Mark S

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multifluid heat exchanger

Kozdras Mark S ; So Allan K

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multifluid two-dimensional heat exchanger

So Allan K ; Kozdras Mark S

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multi-sided heat exchangers with compliant heat transfer surfaces

Palanchon Herve ; Kenney Benjamin A ; So Allan K

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MULTI-SIDED HEAT EXCHANGERS WITH COMPLIANT HEAT TRANSFER SURFACES

Palanchon, Herve ; Kenney, Benjamin A ; So, Allan K

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MULTI-SIDED HEAT EXCHANGERS WITH COMPLIANT HEAT TRANSFER SURFACES

Palanchon Hervé ; Kenney Benjamin A ; So Allan K

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MULTI-SIDED HEAT EXCHANGERS WITH COMPLIANT HEAT TRANSFER SURFACES

Palanchon, Hervé ; Kenney, Benjamin A ; So, Allan K

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mehrseitige Wärmetauscher mit nachgiebigen Wärmeübertragungsflächen

Palanchon, Hervé ; Kenney, Benjamin A ; So, Allan K

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

HEAT EXCHANGER WITH REGIONAL FLOW DISTRIBUTION FOR UNIFORM COOLING OF BATTERY CELLS

Kenney, Benjamin A ; Machler, Meinrad K. A ; So, Allan K

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heat Transfer Surfaces With Flanged Apertures

Sperandei Byran ; Evans Bruce ; So Allan K ; Cotton James Scott

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

WÄRMETAUSCHER MIT REGIONALER STRÖMUNGSVERTEILUNG ZUM GLEICHMÄSSIGEN KÜHLEN VON BATTERIEZELLEN

Kenney, Benjamin A ; Machler, Meinrad K. A ; So, Allan K

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

HEAT TRANSFER SURFACES WITH FLANGED APERTURES

Sperandei, Bryan ; Evans, Bruce ; So, Allan K ; Cotton, James Scott

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multifluid heat exchanger

So, Allan K ; Kozdras, Mark S; Dana Canada Corporation (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 108  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1997  (14)
 2. 1997đến2003  (20)
 3. 2004đến2008  (24)
 4. 2009đến2014  (27)
 5. Sau 2014  (23)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (90)
 2. French  (46)
 3. German  (32)
 4. Chinese  (4)
 5. Korean  (2)
 6. Spanish  (1)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. So, Allan K
 2. So Allan K
 3. So, Allan, K
 4. Kozdras, Mark S
 5. Kozdras Mark S

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...