skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 7.493  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Taking Your iPhone to the Max
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Taking Your iPhone to the Max

Sadun, Erica

978-1-59059-926-6; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26303

Truy cập trực tuyến

2
Automatic Fall Detection using Smartphone Acceleration Sensor
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automatic Fall Detection using Smartphone Acceleration Sensor

Tran, Tri Dang; Hai Truong; Tran, Khanh Dang

ISIKNOWLEDGE; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25815

Truy cập trực tuyến

3
Automatic license plate recognition using mobile device
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automatic license plate recognition using mobile device

Do, H.N.; Vo, M.-T.; Vuong, B.Q., (...); Nguyen, A.H.; Luong, H.Q.

Scopus; 21621039; http://ieeexplore.ieee.org/document/7764786/; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32528

Truy cập trực tuyến

4
Ứng dụng smartphone cho điện tâm đồ không dây : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 60 52 02 03
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ứng dụng smartphone cho điện tâm đồ không dây : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 60 52 02 03

Nguyễn, Thanh Phúc; Nguyễn, Quốc Tuấn

Nguyễn, T. P. (2014). Ứng dụng smartphone cho điện tâm đồ không dây. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 00050004213; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43323

Truy cập trực tuyến

5
Thiết kế, chế tạo cảm biến quang học sử dụng smartphone
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thiết kế, chế tạo cảm biến quang học sử dụng smartphone

Lê, Trần Thịnh; Mai, Hồng Hạnh; ĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

01050004515; Lê, T. T. (2020). Thiết kế, chế tạo cảm biến quang học sử dụng smartphone. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 8440130.05; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/88687; LE-T

Truy cập trực tuyến

6
Consumer Attitude towards Marketing Practices in Vietnamese Smartphone Market
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Consumer Attitude towards Marketing Practices in Vietnamese Smartphone Market

Nguyen, Khanh Linh; Nguyen, Thu Ha

2588-1108; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55575

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ứng dụng smartphone cho điện tâm đồ không dây : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 60 52 02 03

Nguyễn Thanh Phúc; Nguyễn Quốc Tuấn người hướng dẫn

H. : ĐHCN , 2014 - (621.38456 NG-P 2014)

Truy cập trực tuyến

8
Beginning iOS programming : building and deploying iOS applications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beginning iOS programming : building and deploying iOS applications

Harris Nick

Hoboken : John Wiley & Sons, 2014. - (QA76.774.I67 H37 2014) - (005.26 HAR 2014) - ISBN9781118841471 (pbk.);ISBN1118841476 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
HTC One (M8) for dummies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

HTC One (M8) for dummies

Hughes Bill

Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, INC., [2015] - (621.38456 HUG 2015) - ISBN1118992865;ISBN9781118992869

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Samsung Galaxy Note 3 for dummies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Samsung Galaxy Note 3 for dummies

Gookin Dan

Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, [2014] - (004.1675 GOO 2014) - ISBN9781118920114;ISBN1118920112

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Objective-C for iPhone developers : a beginner's guide
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Objective-C for iPhone developers : a beginner's guide

Brannan James A.

New York: Mc Graw Hill , 2010 - (005.1 BRA 2010) - ISBN9780071703284

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Author's reply for article "nomophobic behaviors among smartphone using medical and engineering students in two colleges of West Bengal"

Dasgupta, Pallabi ; Bhattacherjee, Sharmistha ; Dasgupta, Samir ; Roy, Jayanta Kumar ; Mukherjee, Abhijit ; Biswas, Romy

Indian journal of public health, 2018, Vol.62(1), pp.70 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0019-557X ; PMID: 29512572 Version:1 ; DOI: 10.4103/ijph.IJPH_407_17

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Smartphone-based quantitative measurements on holographic sensors

Khalili Moghaddam, Gita ; Lowe, Christopher Robin

PloS one, 2017, Vol.12(11), pp.e0187467 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 29141008 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0187467

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing a Sustainable Noise Mapping System Based on Citizen Scientists Smartphone Sensor Data

Shim, Eunyoung ; Kim, Dohyeong ; Woo, Hyekyung ; Cho, Youngtae

PloS one, 2016, Vol.11(9), pp.e0161835 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 27626273 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0161835

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Relationship among family environment, self-control, friendship quality, and adolescents' smartphone addiction in South Korea: Findings from nationwide data

Kim, Hye-Jin ; Min, Jin-Young ; Min, Kyoung-Bok ; Lee, Tae-Jin ; Yoo, Seunghyun

PloS one, 2018, Vol.13(2), pp.e0190896 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 29401496 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0190896

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Smombie Guardian: We watch for potential obstacles while you are walking and conducting smartphone activities

Kim, Donghee ; Han, Kyungsik ; Sim, Jeong Seop ; Noh, Youngtae

PloS one, 2018, Vol.13(6), pp.e0197050 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 29944656 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0197050

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis of a Smartphone-Based Architecture with Multiple Mobility Sensors for Fall Detection

Casilari, Eduardo ; Santoyo-Ramón, Jose Antonio ; Cano-García, Jose Manuel

PloS one, 2016, Vol.11(12), pp.e0168069 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 27930736 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0168069

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SPEAR Trial: Smartphone Pediatric ElectrocARdiogram Trial

Nguyen, Hoang H ; Van Hare, George F ; Rudokas, Michael ; Bowman, Tammy ; Silva, Jennifer N A

PloS one, 2015, Vol.10(8), pp.e0136256 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 26295569 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0136256

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modeling habitual and addictive smartphone behavior

van Deursen, Alexander J.A.M ; Bolle, Colin L ; Hegner, Sabrina M ; Kommers, Piet A.M

Computers in Human Behavior, April 2015, Vol.45, pp.411-420 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0747-5632 ; E-ISSN: 1873-7692 ; DOI: 10.1016/j.chb.2014.12.039

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Smartphone-Driven Thermometer Application for Real-time Population- and Individual-Level Influenza Surveillance

Miller, Aaron C ; Singh, Inder ; Koehler, Erin ; Polgreen, Philip M

Clinical Infectious Diseases, 2018, Vol. 67(3), pp.388-397 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-4838 ; E-ISSN: 1537-6591 ; DOI: 10.1093/cid/ciy073

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 7.493  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (11)
 2. 2003đến2006  (12)
 3. 2007đến2010  (58)
 4. 2011đến2015  (1.795)
 5. Sau 2015  (5.340)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (6.602)
 2. German  (163)
 3. Spanish  (151)
 4. Japanese  (115)
 5. Korean  (84)
 6. Portuguese  (56)
 7. French  (53)
 8. Czech  (49)
 9. Indonesian  (40)
 10. Catalan  (37)
 11. Chinese  (14)
 12. Norwegian  (13)
 13. Slovak  (9)
 14. Turkish  (9)
 15. Polish  (7)
 16. Russian  (5)
 17. Persian  (5)
 18. Italian  (4)
 19. Vietnamese  (3)
 20. Lithuanian  (2)
 21. Arabic  (2)
 22. Hungarian  (1)
 23. Romanian  (1)
 24. Greek  (1)
 25. Dutch  (1)
 26. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. Q - Science.  (10)
 2. T - Technology .  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Eysenbach, Gunther
 2. Torous, John
 3. West, Robert
 4. Michie, Susan
 5. Elhai, Jon D.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...