skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

From Calabar to Carter's Grove: The History of a Virginia Slave Community (review)

Rodriguez, Junius P

Journal of Social History, 2000, Vol.33(3), pp.721-723 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4529 ; E-ISSN: 1527-1897

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Slavery, family and godparents: The slave community in the process of illegality of the international slave trade (1831-1850)

Paulo Roberto Staudt Moreira

História Unisinos, May-Aug 2014, Vol.18(2), pp.312-337

ISSN: 15193861 ; E-ISSN: 22361782

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Autonomia e hierarquia em duas comunidades de escravos: os casos George (Alabama, Estados Unidos, 1847) e Lino (Vassouras, Brasil, 1871)

Pereira de Carvalho, Fábio

Mundo agrario, 01 June 2013, Vol.13(26) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1515-5994 ; E-ISSN: 1515-5994

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Spirituality and Socialization in the Slave Community
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spirituality and Socialization in the Slave Community

A Companion to African American History, Chapter 11, p.176-198

ISBN: 9780631230663 ; E-ISBN: 9780470996720 ; DOI: 10.1002/9780470996720.ch11

Toàn văn sẵn có

5
Labor in the Slave Community, 1700–1860
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Labor in the Slave Community, 1700–1860

A Companion to African American History, Chapter 10, p.159-175

ISBN: 9780631230663 ; E-ISBN: 9780470996720 ; DOI: 10.1002/9780470996720.ch10

Toàn văn sẵn có

6
Slave Resistance
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Slave Resistance

Reader's Guide to the Social Sciences

ISBN: 9781579580919

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

From Calabar to Carter's Grove: The History of a Virginia Slave Community (review)

Breen, T. H

Journal of Interdisciplinary History, 1999, Vol.30(1), pp.135-136 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1953 ; E-ISSN: 1530-9169

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Slave Community.(Book Review)(Young Adult Review)(Brief Review)

English Journal, Nov, 1993, Vol.82(7), p.29 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-8274

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

From Calabar to Carter's Grove: The History of a Virginia Slave Community.(Review)

Frey, Sylvia R.

Journal of American History, March, 1999, Vol.85(4), p.1572(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8723

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Down by the Riverside: A South Carolina Slave Community.(Brief article)(Book review)

Anonymous;

Journal of Southern History, May, 2010, Vol.76(2), p.518(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4642

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

From Calabar to Carter's Grove: The History of a Virginia Slave Community

Coclanis, Peter A.

The Journal of Economic History, Dec, 2001, Vol.61(4), p.1140(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0507

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revisiting Blassingame's The Slave Community.(Book Review)

American Historical Review, Dec, 1979, p.1476 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revisiting Blassingame's The Slave Community.(Book Review)

Journal of American History, June, 1979, Vol.66, p.148 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8723

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

From Calabar to Carter's Grove: The History of a Virginia Slave Community (Colonial Williamsburg Studies in Chesapeake History and Culture).(Review)

Rodriguez, Junius P.

Journal of Social History, Spring, 2000, Vol.33(3), p.721 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4529

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

From Calabar to Carter's Grove: the history of a Virginia slave community.(Review)

Lockley, Timothy J.

The Economic History Review, Nov, 1998, p.855 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-0117

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Down by the riverside: a South Carolina slave community

Rosengarten, Theodore

The Washington Post, August 5, 1984, Vol.107, p.BW4

ISSN: 0190-8286

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Down by the riverside; a South Carolina slave community, 25th anniversary ed.(Brief article)(Book review)

Reference & Research Book News, Feb, 2010, Vol.25(1)

ISSN: 0887-3763

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

From Calabar to Carter's Grove: The History of a Virginia Slave Community

Hughes, Sarah Shaver

The Virginia Magazine of History and Biography, Spring, 1998, Vol.106(2), p.213(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-6636

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (12)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1993  (3)
 2. 1993đến1998  (3)
 3. 1999đến2000  (4)
 4. 2001đến2010  (6)
 5. Sau 2010  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (10)
 2. Portuguese  (2)
 3. Spanish  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Rodriguez, Junius P
 2. Pereira De Carvalho, Fábio
 3. Anonymous
 4. Junius P. Rodriguez
 5. Paulo Roberto Staudt Moreira

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...