skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 129  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Guests in the Dragon: Social Demography of a Chinese District, 1895–1946

Skinner, G. William

The China Quarterly, 1984, Vol.100, pp.884-886 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-7410 ; E-ISSN: 1468-2648 ; DOI: 10.1017/S030574100002422X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social/Cultural Anthropology : China's Changing Population . Judith Banister

Skinner, G. William

American Anthropologist, March 1989, Vol.91(1), pp.230-231 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7294 ; E-ISSN: 1548-1433 ; DOI: 10.1525/aa.1989.91.1.02a00550

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Grandparental effects on reproductive strategizing: Nôbi villagers in Early Modern Japan
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Grandparental effects on reproductive strategizing: Nôbi villagers in Early Modern Japan

Skinner, G. William

Demographic Research, 07/2004, Vol.11, pp.111-148 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1435-9871 ; DOI: http://dx.doi.org/10.4054/DemRes.2004.11.5

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Marketing and social structure in rural China

Skinner, G. William

Études rurales, 01 January 2002, pp.215-261 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-2182 ; E-ISSN: 1777-537X

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Marketing and social structure in rural China

Skinner, G. William

Etudes rurales, 01 June 2002, Vol.n 161-162(1), pp.215-261 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-2182 ; E-ISSN: 1777-537X

Toàn văn sẵn có

6
Marketing and social structure in rural China
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Marketing and social structure in rural China

Skinner, G. William

Études rurales, 01/01/2002, Issue 161-162, pp.215-261 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-2182 ; E-ISSN: 1777-537X ; DOI: http://dx.doi.org/10.4000/etudesrurales.7952

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Marketing and social structure in rural China

Skinner, G. William

01 January 2002, pp.217-262 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-2182 ; E-ISSN: 1777-537X

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Marketing and Social Structure in Rural China

Skinner, G. William

Études rurales, 1 January 2002, Issue, pp.217-261 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00142182

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Marketing and social structure in rural China

Skinner, G. William

Etudes rurales, 2002, Issue 161, pp.215-261 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-2182

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Peasant Organization in Rural China

Skinner, G. William

The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 1 September 1951, Vol.277, pp.89-100 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00027162

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

EDUARD J. SOLICH. Die Überseechinesen in Sudostasien. (Band VII, der Schriften des Instituts für Asienkunde in Ham burg.) Pp. viii, 111. Berlin: Alfred Metzner Verlag, 1960. No price

Skinner, G. William

The Annals of the American Academy of Political and Social Science, November 1961, Vol.338(1), pp.176-177 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7162 ; E-ISSN: 1552-3349 ; DOI: 10.1177/000271626133800154

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GAMBLE, SIDNEY D. Ting Hsien: A North China Rural Community. Pp. xxv, 472. New York: Institute of Pacific Relations, 1954. $6.50

Skinner, G. William

The Annals of the American Academy of Political and Social Science, September 1954, Vol.295(1), pp.206-207 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7162 ; E-ISSN: 1552-3349 ; DOI: 10.1177/0002716254295001100

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Overseas Chinese in Southeast Asia

Skinner, G. William

The Annals of the American Academy of Political and Social Science, January 1959, Vol.321(1), pp.136-147 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7162 ; E-ISSN: 1552-3349 ; DOI: 10.1177/000271625932100115

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Peasant Organization in Rural China

Skinner, G. William

The Annals of the American Academy of Political and Social Science, September 1951, Vol.277(1), pp.89-100 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7162 ; E-ISSN: 1552-3349 ; DOI: 10.1177/000271625127700110

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Overseas Chinese in Southeast Asia

Skinner, G. William

The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 1 January 1959, Vol.321, pp.136-147 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00027162

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rural Marketing in China: Repression and Revival

Skinner, G. William

The China Quarterly, 1985, Vol.103, pp.393-413 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-7410 ; E-ISSN: 1468-2648 ; DOI: 10.1017/S030574100003068X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GENERAL AND ETHNOLOGY: Double Identity: The Chinese in Modem Thailand . Richard J. Coughlin

Skinner, G. William

American Anthropologist, June 1961, Vol.63(3), pp.606-608 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7294 ; E-ISSN: 1548-1433 ; DOI: 10.1525/aa.1961.63.3.02a00240

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GENERAL AND ETHNOLOGY: Religion in Chinese Society: A Study of Contemporary Social Functions of Religion and Some of their Historical Factors . C. K. Y ang

Skinner, G. William

American Anthropologist, October 1962, Vol.64(5), pp.1082-1084 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7294 ; E-ISSN: 1548-1433 ; DOI: 10.1525/aa.1962.64.5.02a00240

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GENERAL AND ETHNOLOGY: The Lolo of Liang Shan : ( Liang‐shan I‐chia ). Lin Yueh‐hua

Skinner, G. William

American Anthropologist, April 1962, Vol.64(2), pp.416-417 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7294 ; E-ISSN: 1548-1433 ; DOI: 10.1525/aa.1962.64.2.02a00400

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Maurice Freedman, 1920-1975

Skinner, G. William

American Anthropologist, 1 December 1976, Vol.78(4), pp.871-885 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00027294 ; E-ISSN: 15481433

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 129  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (118)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1959  (14)
 2. 1959đến1965  (45)
 3. 1966đến1977  (23)
 4. 1978đến1984  (21)
 5. Sau 1984  (25)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (114)
 2. French  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Skinner, G. William
 2. G. William Skinner
 3. Skinner, G
 4. Skinner, G.W.
 5. Skinner, William

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...