skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 89  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

A B.

Siracusa, Joseph M

The American Historical Review, 2012, Vol. 117(4), pp.1253-1254 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762 ; E-ISSN: 1937-5239 ; DOI: 10.1093/ahr/117.4.1253a

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Andrew Baker. Constructing a Post-war Order: The Rise of US Hegemony and the Origins of the Cold War.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Andrew Baker. Constructing a Post-war Order: The Rise of US Hegemony and the Origins of the Cold War.

Siracusa, Joseph M.

The American Historical Review, 10/01/2012, Vol.117(4), pp.1253-1254 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762 ; E-ISSN: 1937-5239 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/ahr/117.4.1253a

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vietnam-U.S. Relations: An Unparalleled History

Siracusa, Joseph M. ; Nguyen, Hang

Orbis, 2017, Vol.61(3), pp.404-422 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0030-4387 ; DOI: 10.1016/j.orbis.2017.05.004

Toàn văn sẵn có

4
Vietnam-U.S. Relations: An Unparalleled History
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vietnam-U.S. Relations: An Unparalleled History

Siracusa, Joseph M. ; Nguyen, Hang

Orbis, 2017, Vol.61(3), pp.404-422 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00304387 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.orbis.2017.05.004

Toàn văn sẵn có

5
Crime wars the global intersection of crime, political violence and international law
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crime wars the global intersection of crime, political violence and international law

Battersby, Paul; Siracusa, Joseph M ; Ripiloski, Sasho

ISBN10: 0313391475 ; ISBN13: 9780313391477 ; E-ISBN10: 0313391483 ; E-ISBN13: 9780313391484

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

REFLECTIONS ON THE COLD WAR

Siracusa, Joseph M.

Australasian Journal of American Studies, 1 December 2009, Vol.28(2), pp.1-16 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 18389554

Toàn văn sẵn có

7
Confronting Sukarno: British, American, Australian and New Zealand Diplomacy in the Malaysian-Indonesian Confrontation, 1961-5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Confronting Sukarno: British, American, Australian and New Zealand Diplomacy in the Malaysian-Indonesian Confrontation, 1961-5

Siracusa, Joseph M. ; Subritzky, John

The American Historical Review, 10/2001, Vol.106(4), p.1330 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2692966

Toàn văn sẵn có

8
The Death Penalty and U.S. Diplomacy: How Foreign Nations and International Organizations Influence U.S. Policy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Death Penalty and U.S. Diplomacy: How Foreign Nations and International Organizations Influence U.S. Policy

Kendall, Wesley ; Siracusa, Joseph M.

ISBN10: 1442224347 ; ISBN13: 9781442224346 ; E-ISBN10: 1442224363 ; E-ISBN13: 9781442224360

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Evatt: A Life.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evatt: A Life.

Siracusa, Joseph M. ; Crockett, Peter

The American Historical Review, 12/1995, Vol.100(5), p.1652 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2170049

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

AMERICAN POLICY-MAKERS, WORLD WAR I, AND THE MENACE OF PRUSSIANISM, 1914-1920

Siracusa, Joseph M.

Australasian Journal of American Studies, 1 December 1998, Vol.17(2), pp.1-30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 18389554

Toàn văn sẵn có

11
Independence and Foreign Policy: New Zealand and the World since 1935.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Independence and Foreign Policy: New Zealand and the World since 1935.

Siracusa, Joseph M. ; Mckinnon, Malcolm

The American Historical Review, 10/1994, Vol.99(4), p.1384 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2168916

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Australian-American relations, 1980 a historical perspective

Siracusa, Joseph M

Orbis : a quarterly journal of world affairs, 1980, pp. 271-287 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0030-4387

Toàn văn sẵn có

13
A Very Small Insurance Policy: The Politics of Australian Involvement in Vietnam, 1954-1967.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Very Small Insurance Policy: The Politics of Australian Involvement in Vietnam, 1954-1967.

Siracusa, Joseph M. ; Barclay, Glen St. J.

The American Historical Review, 12/1991, Vol.96(5), p.1513 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2165305

Toàn văn sẵn có

14
Lend-Lease, Loans, and the Coming of the Cold War: A Study of the Implementation of Foreign Policy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lend-Lease, Loans, and the Coming of the Cold War: A Study of the Implementation of Foreign Policy

Siracusa, Joseph M. ; Martel, Leon

The American Historical Review, 02/1983, Vol.88(1), p.211 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1869531

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scaling the Nuclear Ladder: Deterrence from Truman to Clinton

Siracusa, Joseph M. ; Coleman, David G.

Australian Journal of International Affairs, 01 November 2000, Vol.54(3), p.277-296 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/00049910020012561

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
The Threat of Peace: James F. Byrnes and the Council of Foreign Ministers, 1945-1946
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Threat of Peace: James F. Byrnes and the Council of Foreign Ministers, 1945-1946

Siracusa, Joseph M. ; Ward, Patricai Dawson

The American Historical Review, 10/1980, Vol.85(4), p.1016 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1869109

Toàn văn sẵn có

17
New Left Diplomatic Histories and Historians: The American Revisionists
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Left Diplomatic Histories and Historians: The American Revisionists

Sherwin, Martin J. ; Siracusa, Joseph M.

The American Historical Review, 04/1975, Vol.80(2), p.542 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1850740

Toàn văn sẵn có

18
Yanks Down Under, 1941-45
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Yanks Down Under, 1941-45

Siracusa, Joseph M. ; Potts, E. Daniel ; Potts, Annette

The American Historical Review, 06/1987, Vol.92(3), p.729 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1870039

Toàn văn sẵn có

19
Foreign Policy Down Under - T. B. Millar: Australia in Peace and War: External Relations, 1788–1977. (New York, St. Martin's, 1978. Pp. xxiii, 578. $25.00.)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foreign Policy Down Under - T. B. Millar: Australia in Peace and War: External Relations, 1788–1977. (New York, St. Martin's, 1978. Pp. xxiii, 578. $25.00.)

Siracusa, Joseph M.

The Review of Politics, 01/1981, Vol.43(1), pp.148-149 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-6705 ; E-ISSN: 1748-6858 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0034670500032484

Toàn văn sẵn có

20
New State Diplomacy - Peter J. Boyce: Foreign Affairs for New States: Some Questions of Credentials. (New York: St.Martin's, 1978. Pp. xi, 289. $19.95.)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New State Diplomacy - Peter J. Boyce: Foreign Affairs for New States: Some Questions of Credentials. (New York: St.Martin's, 1978. Pp. xi, 289. $19.95.)

Siracusa, Joseph M.

The Review of Politics, 01/1980, Vol.42(1), pp.115-116 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-6705 ; E-ISSN: 1748-6858 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0034670500030850

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 89  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (83)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1980  (18)
 2. 1980đến1984  (31)
 3. 1985đến1996  (12)
 4. 1997đến2004  (13)
 5. Sau 2004  (13)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bình xét khoa học  (53)
 2. Bài báo  (9)
 3. Sách  (4)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Siracusa, Joseph M
 2. Joseph M. Siracusa
 3. Siracusa, Joseph
 4. Siracusa, Jm
 5. Turner, Mark

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...