skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 404  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crocodile head scales are not developmental units but emerge from physical cracking

Milinkovitch, Michel C ; Manukyan, Liana ; Debry, Adrien ; Di-Poï, Nicolas ; Martin, Samuel ; Singh, Daljit ; Lambert, Dominique ; Zwicker, Matthias

Science (New York, N.Y.), 04 January 2013, Vol.339(6115), pp.78-81 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 23196908 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1226265

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of different supplements on bioprocessing of wheat straw by Phlebia brevispora: Changes in its chemical composition, in vitro digestibility and nutritional properties

Arora, Daljit Singh ; Sharma, Rakesh Kumar

Bioresource Technology, Sept, 2011, Vol.102(17), p.8085(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-8524

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dr. S. Janaki

Singh, Daljit

Neurology India, 2010, Vol.58(3), p.506-506 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-3886

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dr. Sanjiv Sinha (8[sup]th September 1956 -7[sup]th August 2015).(Obituary)

Singh, Daljit

Neurology India, 2015, Vol.63(5), p.816 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-3886

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction

Singh, Daljit

Southeast Asian Affairs, 2018, pp.VII-XV [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03775437

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction

Singh, Daljit

Southeast Asian Affairs, 2018, Vol.2018, pp.vii-xv [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377-5437 ; E-ISSN: 1793-9135

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dr. Sanjiv Sinha (8(th) September 1956 -7(th) August 2015)

Singh, Daljit

Neurology India, 2015, Vol.63(5), pp.816-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-3886 ; PMID: 26448261 Version:1

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction

Singh, Daljit

Southeast Asian Affairs, 2014, p.IX,X,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI,XVII,XVIII [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03775437

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction

Singh, Daljit

Southeast Asian Affairs, 2011, p.IX,X,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI,XVII,XVIII,XIX,XX,XXI,XXII [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03775437

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Author's reply: The right to refusal: The patient's prerogative

Singh, Daljit

Neurology India, 2016, Vol.64(6), p.1395-1396 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-3886 ; DOI: 10.4103/0028-3886.193759

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction

Singh, Daljit

Southeast Asian Affairs, 2011, Vol.2011, pp.ix-xxii [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377-5437 ; E-ISSN: 1793-9135

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction

Singh, Daljit

Southeast Asian Affairs, 2013, p.XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI,XVII,XVIII,XIX,XX,XXI,XXII [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03775437

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dr. Sanjiv Sinha (8th September 1956 -7th August 2015)

Singh, Daljit

Neurology India, Sep 2015, Vol.63(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00283886

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction

Singh, Daljit

Southeast Asian Affairs, 2014, Vol.2014(1), pp.ix-xviii [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377-5437 ; E-ISSN: 1793-9135

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gender equality in India for children with congenital heart disease: looking for answers

Singh, Daljit ; Wander, Gurpreet Singh ; Singh, R J

Heart, 1 December 2011, Vol.97(23), p.1897 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1355-6037 ; E-ISSN: 1468-201X ; DOI: 10.1136/heartjnl-2011-300706 ; PMID: 21880647

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A missense mutation in CRYGD linked with autosomal dominant congenital cataract of aculeiform type

Vanita, Vanita ; Singh, Daljit

Molecular and Cellular Biochemistry, 2012, Vol.368(1), pp.167-172 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0300-8177 ; E-ISSN: 1573-4919 ; DOI: 10.1007/s11010-012-1355-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Zone centre Phonon Mode Behavior of cubic phase of Ternary Nitrides<br>Zone centre Phonon Mode Behavior of cubic phase of Ternary Nitrides
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zone centre Phonon Mode Behavior of cubic phase of Ternary Nitrides
Zone centre Phonon Mode Behavior of cubic phase of Ternary Nitrides

Singh, Daljit

International Journal of Emerging Trends in Science and Technology, 8/30/2017, Vol.4(8)

E-ISSN: 23489480 ; DOI: http://dx.doi.org/10.18535/ijetst/v4i8.34

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction

Singh, Daljit

Southeast Asian Affairs, 2010, Vol.2010(1), pp.ix-xx [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377-5437 ; E-ISSN: 1793-9135

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction

Singh, Daljit (editor)

Southeast Asian Affairs, 2010, p.IX,X,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI,XVII,XVIII,XIX,XX [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03775437

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction

Singh, Daljit ; Nair, Veena

Southeast Asian Affairs, 2015, p.IX,X,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI,XVII,XVIII,XIX,XX,XXI [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03775437

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 404  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (333)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1975  (21)
 2. 1975đến1985  (42)
 3. 1986đến1996  (27)
 4. 1997đến2008  (111)
 5. Sau 2008  (203)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (373)
 2. French  (10)
 3. German  (9)
 4. Polish  (3)
 5. Chinese  (3)
 6. Danish  (2)
 7. Japanese  (1)
 8. Greek  (1)
 9. Spanish  (1)
 10. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Singh, Daljit
 2. Singh, D
 3. Singh Daljit
 4. Singh, Hukum
 5. Daljit Singh

theo chủ đề:

 1. Medicine
 2. Humans
 3. Female
 4. Male
 5. Chemistry

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...