skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strategies of distinction: Aesthetic materiality and restrained discourse

Singer, Amy E

Poetics, April 2018, Vol.67, pp.26-38 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-422X ; E-ISSN: 1872-7514 ; DOI: 10.1016/j.poetic.2018.02.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mine Ener. Managing Egypts Poor and the Politics of Benevolence, 18001952. Princeton: Princeton University Press, 2003.

Singer, Amy

Comparative Studies in Society and History, 2005, Vol.47(2), pp.434-435 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4175 ; E-ISSN: 1475-2999 ; DOI: 10.1017/S0010417505220194

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Istanbul Mahkemesi 121 Numarali Ser'iyye Sicili Tarih: 1231-1232/1816-1817

Singer, Amy

Islamic Law and Society, 2009, Vol.16(F0020003), pp.413-417 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0928-9380

Toàn văn sẵn có

4
Dina Rizk Khoury, State and Provincial Society in the Ottoman Empire: Mosul, 1540–1834, Cambridge Studies in Islamic Civilization (Cambridge: Cambridge University Press, 1997). Pp. 271. £40.00/$59.95.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dina Rizk Khoury, State and Provincial Society in the Ottoman Empire: Mosul, 1540–1834, Cambridge Studies in Islamic Civilization (Cambridge: Cambridge University Press, 1997). Pp. 271. £40.00/$59.95.

Singer, Amy

International Journal of Middle East Studies, 05/1999, Vol.31(2), pp.300-303 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7438 ; E-ISSN: 1471-6380 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0020743800054210

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Zebrafish Information Network: new support for non-coding genes, richer Gene Ontology annotations and the Alliance of Genome Resources

Ruzicka, Leyla ; Howe, Douglas G ; Ramachandran, Sridhar ; Toro, Sabrina ; Van slyke, Ceri E ; Bradford, Yvonne M ; Eagle, Anne ; Fashena, David ; Frazer, Ken ; Kalita, Patrick ; Mani, Prita ; Martin, Ryan ; Moxon, Sierra Taylor ; Paddock, Holly ; Pich, Christian ; Schaper, Kevin ; Shao, Xiang ; Singer, Amy ; Westerfield, Monte

Nucleic Acids Research, 2019, Vol. 47(D1), pp.D867-D873 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-1048 ; E-ISSN: 1362-4962 ; DOI: 10.1093/nar/gky1090

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Academia's bruising super bowls

Singer, Amy

The New York Times, April 14, 1985, Vol.134, p.ED19(N) pED19(L)

ISSN: 0362-4331

Toàn văn sẵn có

7
L. Ayu Saraswati . Seeing Beauty, Sensing Race in Transnational Indonesia. Honolulu: University of Hawaii Press, 2013. 173 pp.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

L. Ayu Saraswati . Seeing Beauty, Sensing Race in Transnational Indonesia. Honolulu: University of Hawaii Press, 2013. 173 pp.

Singer, Amy E.

TRaNS: Trans -Regional and -National Studies of Southeast Asia, 01/2016, Vol.4(1), pp.223-225 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2051-364X ; E-ISSN: 2051-3658 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/trn.2015.32

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Writing Ottoman History: Documents and Interpretations.(Book Review)

Singer, Amy

The English Historical Review, Feb, 2005, Vol.120(485), p.268(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-8266

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (7)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1999  (1)
 2. 1999đến2004  (1)
 3. 2005đến2008  (2)
 4. 2009đến2016  (2)
 5. Sau 2016  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Singer, Amy
 2. Singer, Amy E.
 3. Van Slyke, Ceri E
 4. Paddock, Holly
 5. Eagle, Anne

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...