skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The use of simplified English language for writing technical documentation: The proposal for a research project

Pendić Zoran R ; Ćosović Olivera B ; Pendić Rajko Z ; Jakovljević Bojana B

Tehnika, 01 January 2016, Vol.71(6), pp.913-921 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-2176 ; E-ISSN: 2560-3086 ; DOI: 10.5937/tehnika1606913P

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La politique de la traduction dans La République en anglais simplifié d’I. A. Richards (1942)

Coste, Bénédicte

Palimpsestes, 19 September 2018, pp.64-76

ISSN: 1148-8158 ; E-ISSN: 2109-943X ; DOI: 10.4000/palimpsestes.2660

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SEML: A Simplified English Modeling Language for Constructing Biological Models in Julia⁎⁎We acknowledged the financial support to JV from the departmental funding of Robert Frederick Smith School of Chemical and Biomolecular Engineering, Cornell University

Zhang, Zhiping ; Varner, Jeffrey D

IFAC PapersOnLine, 2019, Vol.52(26), pp.121-128

ISSN: 2405-8963 ; DOI: 10.1016/j.ifacol.2019.12.246

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Learning to Use Simplified English: A Preliminary Study

Thomas, Margaret

Technical Communication, 1992, Vol.39(1), p.69 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-3155 ; E-ISSN: 1938-369X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Developing a Simplified English Vocabulary

Peterson, D. A. T

Technical Communication, 1990, Vol.37(2), p.130 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. English  (4)
  2. French  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...