skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 81  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Simonsen, Sven Gunnar

Journal of Peace Research, February 1993, Vol.30(1), pp.121-121 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343393030001021

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Leaving Security in Safe Hands: identity, legitimacy and cohesion in the new Afghan and Iraqi armies

Simonsen, Sven Gunnar

Third World Quarterly, 01 December 2009, Vol.30(8), pp.1483-1501 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0143-6597 ; E-ISSN: 1360-2241 ; DOI: 10.1080/01436590903321851

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Simonsen, Sven Gunnar

Journal of Peace Research, September 2001, Vol.38(5), pp.651-651 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343301038005021

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Simonsen, Sven Gunnar

Journal of Peace Research, November 2001, Vol.38(6), pp.763-763 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343301038006017

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnicising Afghanistan?: inclusion and exclusion in post-Bonn institution building

Simonsen, Sven Gunnar

Third World Quarterly, 01 May 2004, Vol.25(4), pp.707-729 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0143-6597 ; E-ISSN: 1360-2241 ; DOI: 10.1080/01436590410001678942

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Simonsen, Sven Gunnar

Journal of Peace Research, May 2003, Vol.40(3), pp.352-352 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343303040003016

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Simonsen, Sven Gunnar

Journal of Peace Research, September 2003, Vol.40(5), pp.610-611 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/00223433030405009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Simonsen, Sven Gunnar

Journal of Peace Research, February 1997, Vol.34(1), pp.107-107 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343397034001009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Simonsen, Sven Gunnar

Journal of Peace Research, May 1997, Vol.34(2), pp.242-242 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343397034002012

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Simonsen, Sven Gunnar

Journal of Peace Research, January 1999, Vol.36(1), pp.124-125 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343399036001020

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Simonsen, Sven Gunnar

Journal of Peace Research, November 1998, Vol.35(6), pp.771-772 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343398035006009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Simonsen, Sven Gunnar

Journal of Peace Research, July 1999, Vol.36(4), pp.493-494 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343399036004015

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Simonsen, Sven Gunnar

Journal of Peace Research, November 1999, Vol.36(6), pp.756-756 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343399036006022

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Simonsen, Sven Gunnar

Journal of Peace Research, May 2000, Vol.37(3), pp.407-408 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343300037003015

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Simonsen, Sven Gunnar

Journal of Peace Research, March 1999, Vol.36(2), pp.250-251 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343399036002021

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Simonsen, Sven Gunnar

Journal of Peace Research, May 1996, Vol.33(2), pp.245-245 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343396033002010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Simonsen, Sven Gunnar

Journal of Peace Research, May 1999, Vol.36(3), pp.375-375 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343399036003009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Simonsen, Sven Gunnar

Journal of Peace Research, November 1995, Vol.32(4), pp.492-492 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343395032004018

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russisk nasjonalisme i imperiets aftenstund ; høyre-ideologiske svar på en revolusjonær situasjon

Simonsen, Sven Gunnar

Nordisk østforum, 2002, Årg. 16, nr 4, pp.397-416 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0801-7220

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Compatriot Games: Explaining the 'Diaspora Linkage' in Russia's Military Withdrawal from the Baltic States

Simonsen, Sven Gunnar

Europe-Asia Studies, 01 July 2001, Vol.53(5), pp.771-791 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0966-8136 ; E-ISSN: 1465-3427 ; DOI: 10.1080/09668130120060260

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 81  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (76)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1997  (9)
 2. 1997đến1999  (24)
 3. 2000đến2002  (22)
 4. 2003đến2008  (21)
 5. Sau 2008  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (77)
 2. Norwegian  (3)
 3. Spanish  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Simonsen, Sven Gunnar
 2. Sven Gunnar Simonsen
 3. Simonsen, Sven
 4. Simonsen, SG
 5. Baev, Pavel

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...