skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 424  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Yes to ski helmets, but buyer beware

Sibbald, Barbara

CMAJ : Canadian Medical Association journal = journal de l'Association medicale canadienne, 03 April 2012, Vol.184(6), pp.627 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1488-2329 ; PMID: 22311953 Version:1 ; DOI: 10.1503/cmaj.120144

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"I never gave up hope".(More news online)

Sibbald, Barbara

CMAJ: Canadian Medical Association Journal, Feb 5, 2013, Vol.185(2), p.116(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0820-3946

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Suffer the children

Sibbald, Barbara

CMAJ : Canadian Medical Association journal = journal de l'Association medicale canadienne, 05 March 2013, Vol.185(4), pp.E187-8 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1488-2329 ; PMID: 23401403 Version:1 ; DOI: 10.1503/cmaj.109-4404

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Parents should declare children's vaccine status, doctors say

Sibbald, Barbara

CMAJ : Canadian Medical Association journal = journal de l'Association medicale canadienne, 06 October 2015, Vol.187(14), pp.E424 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1488-2329 ; PMID: 26350910 Version:1 ; DOI: 10.1503/cmaj.109-5143

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Syria mission: safe is a relative term for Ottawa doctor

Sibbald, Barbara

CMAJ : Canadian Medical Association journal = journal de l'Association medicale canadienne, 09 July 2013, Vol.185(10), pp.E453-4 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1488-2329 ; PMID: 23713071 Version:1 ; DOI: 10.1503/cmaj.109-4504

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dr. Bruce Squires, 1934-2011: CMAJ editor, mentor and friend.(News)(In memoriam)

Sibbald, Barbara

CMAJ: Canadian Medical Association Journal, June 14, 2011, Vol.183(9), p.E541(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0820-3946

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Needs escalate, capacity stagnates in Syria

Sibbald, Barbara

CMAJ : Canadian Medical Association journal = journal de l'Association medicale canadienne, 09 July 2013, Vol.185(10), pp.E437-8 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1488-2329 ; PMID: 23670156 Version:1 ; DOI: 10.1503/cmaj.109-4493

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Farm-grown superbugs: while the world acts, Canada dawdles.(Editorial)

Sibbald, Barbara

CMAJ: Canadian Medical Association Journal, Oct 2, 2012, Vol.184(14), p.1553(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0820-3946

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physicians, health facilities targeted in war-torn Syria

Sibbald, Barbara

CMAJ : Canadian Medical Association journal = journal de l'Association medicale canadienne, 11 June 2013, Vol.185(9), pp.755-6 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1488-2329 ; PMID: 23670158 Version:1 ; DOI: 10.1503/cmaj.109-4492

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The face of an epidemic.(News)

Sibbald, Barbara

CMAJ: Canadian Medical Association Journal, Dec 11, 2012, Vol.184(18), p.E937(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0820-3946

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultural and societal obstacles in responding to Swaziland's HIV epidemic

Sibbald, Barbara

CMAJ : Canadian Medical Association journal = journal de l'Association medicale canadienne, 05 March 2013, Vol.185(4), pp.E181-2 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1488-2329 ; PMID: 23382260 Version:1 ; DOI: 10.1503/cmaj.109-4396

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physicians' roles on the front line of climate change.(Editorial)

Sibbald, Barbara

CMAJ: Canadian Medical Association Journal, Feb 19, 2013, Vol.185(3), p.195(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0820-3946

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sight unseen.(Art)

Sibbald, Barbara

CMAJ: Canadian Medical Association Journal, Nov 8, 2011, Vol.183(16), p.1887(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0820-3946

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rx for data-rich, access-poor researchers

Sibbald, Barbara

CMAJ : Canadian Medical Association journal = journal de l'Association medicale canadienne, 11 August 2015, Vol.187(11), pp.797 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1488-2329 ; PMID: 26100846 Version:1 ; DOI: 10.1503/cmaj.109-5090

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New CMA president tackles demographic issues.(News)(Canadian Medical Association)

Sibbald, Barbara

CMAJ: Canadian Medical Association Journal, Sept 8, 2015, Vol.187(12), p.866(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0820-3946

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coupland's Museum of the Rapture needs contributions.(Arts)

Sibbald, Barbara

CMAJ: Canadian Medical Association Journal, Jan 10, 2012, Vol.184(1), p.80(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0820-3946

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Making sense of the world's highest HIV rate.(News)

Sibbald, Barbara

CMAJ: Canadian Medical Association Journal, Nov 20, 2012, Vol.184(17), p.E882(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0820-3946

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Made-in-Canada accreditation coming for medical schools

Sibbald, Barbara

CMAJ : Canadian Medical Association journal = journal de l'Association medicale canadienne, 04 February 2014, Vol.186(2), pp.E83 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1488-2329 ; PMID: 24396101 Version:1 ; DOI: 10.1503/cmaj.109-4692

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

10 health stories that mattered: Mar. 10-14

Sibbald, Barbara

CMAJ : Canadian Medical Association journal = journal de l'Association medicale canadienne, 15 April 2014, Vol.186(7), pp.E212 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1488-2329 ; PMID: 24638023 Version:1 ; DOI: 10.1503/cmaj.109-4760

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RCT wins CMAJ Bruce Squires Award

Sibbald, Barbara

CMAJ : Canadian Medical Association journal = journal de l'Association medicale canadienne, 18 February 2014, Vol.186(3), pp.175 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1488-2329 ; PMID: 24468686 Version:1 ; DOI: 10.1503/cmaj.109-4703

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 424  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (421)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2004  (53)
 2. 2004đến2007  (226)
 3. 2008đến2011  (44)
 4. 2012đến2016  (81)
 5. Sau 2016  (19)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (423)
 2. French  (14)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Sibbald, Barbara
 2. Sibbald, B
 3. B. Sibbald
 4. Flegel, Ken
 5. Stanbrook, Matthew B.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...