skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.693  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

TWI532434B

Shimizu, Masao

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis of 1,2-benzisothiazolin-3-ones by ring transformation of 1,3-benzoxathiin-4-one 1-oxides

Shimizu, Masao ; Shimazaki, Teruaki ; Yoshida, Tetsuya ; Ando, Wataru ; Konakahara, Takeo

Tetrahedron, 27 May 2012, Vol.68(21), pp.3932-3936 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-4020 ; E-ISSN: 1464-5416 ; DOI: 10.1016/j.tet.2012.03.094

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distinct Human and Mouse Membrane Trafficking Systems for Sweet Taste Receptors T1r2 and T1r3.(Research Article)

Shimizu, Madoka ; Goto, Masao ; Kawai, Takayuki ; Yamashita, Atsuko ; Kusakabe, Yuko

PLoS ONE, July 16, 2014, Vol.9(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Temperature Dependency When Generating Glycidyl and 3‐MCPD Esters from Diolein

Shimizu, Masao ; Weitkamp, Petra ; Vosmann, Klaus ; Matthäus, Bertrand

Journal of the American Oil Chemists' Society, October 2013, Vol.90(10), pp.1449-1454 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-021X ; E-ISSN: 1558-9331 ; DOI: 10.1007/s11746-013-2298-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distinct Human and Mouse Membrane Trafficking Systems for Sweet Taste Receptors T1r2 and T1r3.(Research Article)

Shimizu, Madoka ; Goto, Masao ; Kawai, Takayuki ; Yamashita, Atsuko ; Kusakabe, Yuko

PLoS ONE, July 16, 2014, Vol.9(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crystallization Behavior of Diacylglycerol‐Rich Oils Produced from Rapeseed Oil

Saitou, Katsuyoshi ; Mitsui, Yuki ; Shimizu, Masao ; Kudo, Naoto ; Katsuragi, Yoshihisa ; Sato, Kiyotaka

Journal of the American Oil Chemists' Society, July 2012, Vol.89(7), pp.1231-1239 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-021X ; E-ISSN: 1558-9331 ; DOI: 10.1007/s11746-012-2014-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

N-Trifluoroacetyl arenesulfenamides, effective precursors for synthesis of unsymmetrical disulfides and sulfenamides

Bao, Ming ; Shimizu, Masao

Tetrahedron, 24 November 2003, Vol.59(48), pp.9655-9659 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-4020 ; E-ISSN: 1464-5416 ; DOI: 10.1016/j.tet.2003.09.080

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD OF PRODUCING 2-ALKOXY-SUBSTITUTED BENZOXATHIIN COMPOUND

Shimizu Masao

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fat or oil composition

Shimizu, Masao

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oil-and-fat composition

Shimizu Masao

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

LIGHT SOURCE ESTIMATION DEVICE, IMAGE PROCESSING SYSTEM, AND LIGHT SOURCE ESTIMATION PROGRAM

Shimizu Masao

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oil-and-fat composition

Shimizu Masao

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

FETT- ODER ÖLZUSAMMENSETZUNG
COMPOSITION D'HUILE OU DE MATIÈRE GRASSE
FAT OR OIL COMPOSITION

Shimizu, Masao

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

OIL-AND-FAT COMPOSITION CONTAINING VITAMIN B1

Shimizu Masao

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

NICOTINIC ACID AMIDE-CONTAINING OIL AND FAT COMPOSITION

Shimizu Masao

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD FOR PRODUCING 1,3-BENZOXATHIIN-4-ONE 1-OXIDE COMPOUND

Shimizu Masao

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD FOR PRODUCING SULFINATE SALT COMPOUND

Shimizu Masao

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

FATOR OIL COMPOSITION

Shimizu Masao

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

N-SULFENYL PYRROLE COMPOUND HAVING CARBOXYL GROUP AND METHOD OF MANUFACTURING THE SAME

Shimizu Masao

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

FETT- ODER ÖLZUSAMMENSETZUNG
COMPOSITION D'HUILE OU DE MATIÈRE GRASSE
FAT OR OIL COMPOSITION

Shimizu, Masao

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.693  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (223)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1965  (64)
 2. 1965đến1977  (107)
 3. 1978đến1990  (519)
 4. 1991đến2004  (533)
 5. Sau 2004  (464)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (1.437)
 2. Bài báo  (254)
 3. Book Chapters  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.433)
 2. German  (306)
 3. Japanese  (207)
 4. French  (106)
 5. Chinese  (51)
 6. Korean  (10)
 7. Spanish  (1)
 8. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Shimizu Masao
 2. Shimizu, Masao
 3. Shimizu, M
 4. Nakada Seiichi
 5. Nanbu Tadamasa

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...