skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 234  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dominant negative effect of the loss-of-function γ-secretase mutants on the wild-type enzyme through heterooligomerization

Zhou, Rui ; Yang, Guanghui ; Shi, Yigong

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 28 November 2017, Vol.114(48), pp.12731-12736 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 29078389 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1713605114

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Glimpse of Structural Biology through X-Ray Crystallography

Shi, Yigong

Cell, 20 November 2014, Vol.159(5), pp.995-1014 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0092-8674 ; E-ISSN: 1097-4172 ; DOI: 10.1016/j.cell.2014.10.051

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Spliceosome: A Protein-Directed Metalloribozyme

Shi, Yigong

Journal of Molecular Biology, 18 August 2017, Vol.429(17), pp.2640-2653 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2836 ; E-ISSN: 1089-8638 ; DOI: 10.1016/j.jmb.2017.07.010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structure and mechanism of a eukaryotic transmembrane ascorbate-dependent oxidoreductase

Lu, Peilong ; Ma, Dan ; Yan, Chuangye ; Gong, Xinqi ; Du, Mingjian ; Shi, Yigong

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 04 February 2014, Vol.111(5), pp.1813-8 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 24449903 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1323931111

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crystal structure of the mucosa-associated lymphoid tissue lymphoma translocation 1 (MALT1) paracaspase region

Yu, Jong W ; Jeffrey, Philip D ; Ha, Jun Yong ; Yang, Xiaolu ; Shi, Yigong

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 27 December 2011, Vol.108(52), pp.21004-9 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 22158899 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1111708108

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural basis for sequence-specific recognition of DNA by TAL effectors

Deng, Dong ; Yan, Chuangye ; Pan, Xiaojing ; Mahfouz, Magdy ; Wang, Jiawei ; Zhu, Jian-Kang ; Shi, Yigong ; Yan, Nieng

Science (New York, N.Y.), 10 February 2012, Vol.335(6069), pp.720-3 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 22223738 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1215670

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural and biochemical analysis of Bcl-2 interaction with the hepatitis B virus protein HBx

Jiang, Tianyu ; Liu, Minhao ; Wu, Jianping ; Shi, Yigong

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 23 February 2016, Vol.113(8), pp.2074-9 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 26858413 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1525616113

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis of 138 pathogenic mutations in presenilin-1 on the in vitro production of A[beta]42 and A[beta]40 peptides by [gamma]-secretase.(PNAS Plus Significance Statements)(Author abstract)

Sun, Linfeng ; Zhou, Rui ; Yang, Guanghui ; Shi, Yigong

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Jan 24, 2017, Vol.114(4), p.636(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; DOI: 10.1073/pnas.ss1144

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Analysis of 138 pathogenic mutations in presenilin-1 on the in vitro production of Aβ42 and Aβ40 peptides by γ-secretase
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis of 138 pathogenic mutations in presenilin-1 on the in vitro production of Aβ42 and Aβ40 peptides by γ-secretase

Sun, Linfeng ; Zhou, Rui ; Yang, Guanghui ; Shi, Yigong

Proceedings of the National Academy of Sciences, 01/24/2017, Vol.114(4), pp.E476-E485 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1618657114

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Molecular mechanism of pH-dependent substrate transport by an arginine-agmatine antiporter

Wang, Sheng ; Yan, Renhong ; Zhang, Xi ; Chu, Qi ; Shi, Yigong

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 02 September 2014, Vol.111(35), pp.12734-9 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 25136114 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1414093111

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cleavage of amyloid precursor protein by an archaeal presenilin homologue PSH

Dang, Shangyu ; Wu, Shenjie ; Wang, Jiawei ; Li, Hongbo ; Huang, Min ; He, Wei ; Li, Yue-Ming ; Wong, Catherine C L ; Shi, Yigong

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 17 March 2015, Vol.112(11), pp.3344-9 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 25733893 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1502150112

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural basis of human γ-secretase assembly

Sun, Linfeng ; Zhao, Lingyun ; Yang, Guanghui ; Yan, Chuangye ; Zhou, Rui ; Zhou, Xiaoyuan ; Xie, Tian ; Zhao, Yanyu ; Wu, Shenjie ; Li, Xueming ; Shi, Yigong

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 12 May 2015, Vol.112(19), pp.6003-8 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 25918421 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1506242112

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crystal structure of human lysyl oxidase-like 2 (hLOXL2) in a precursor state

Zhang, Xi ; Wang, Qifan ; Wu, Jianping ; Wang, Jiawei ; Shi, Yigong ; Liu, Minhao

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 10 April 2018, Vol.115(15), pp.3828-3833 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 29581294 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1720859115

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crystal structure of the γ-secretase component nicastrin

Xie, Tian ; Yan, Chuangye ; Zhou, Rui ; Zhao, Yanyu ; Sun, Linfeng ; Yang, Guanghui ; Lu, Peilong ; Ma, Dan ; Shi, Yigong

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 16 September 2014, Vol.111(37), pp.13349-54 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 25197054 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1414837111

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mechanistic insights into caspase-9 activation by the structure of the apoptosome holoenzyme

Li, Yini ; Zhou, Mengying ; Hu, Qi ; Bai, Xiao-Chen ; Huang, Weiyun ; Scheres, Sjors H W ; Shi, Yigong

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 14 February 2017, Vol.114(7), pp.1542-1547 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 28143931 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1620626114

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Molecular determinants of caspase-9 activation by the Apaf-1 apoptosome

Hu, Qi ; Wu, Di ; Chen, Wen ; Yan, Zhen ; Yan, Chuangye ; He, Tianxi ; Liang, Qionglin ; Shi, Yigong

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 18 November 2014, Vol.111(46), pp.16254-61 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 25313070 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1418000111

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Controlling the caspases. (Perspectives: Structural Biology)

Fesik, Stephen W. ; Shi, Yigong

Science, Nov 16, 2001, Vol.294(5546), p.1477(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structure of an endogenous yeast 26S proteasome reveals two major conformational states

Luan, Bai ; Huang, Xiuliang ; Wu, Jianping ; Mei, Ziqing ; Wang, Yiwei ; Xue, Xiaobin ; Yan, Chuangye ; Wang, Jiawei ; Finley, Daniel J ; Shi, Yigong ; Wang, Feng

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 08 March 2016, Vol.113(10), pp.2642-7 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 26929360 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1601561113

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A glimpse of life science research at Tsinghua

Shi, YiGong

Science China Life Sciences, 2014, Vol.57(1), pp.1-3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1674-7305 ; E-ISSN: 1869-1889 ; DOI: 10.1007/s11427-013-4594-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Specific DNA-RNA hybrid binding by zinc finger proteins

Shi, Yigong ; Berg, Jeremy M.

Science, April 14, 1995, Vol.268(5208), p.282(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 234  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (148)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2000  (12)
 2. 2000đến2004  (51)
 3. 2005đến2009  (84)
 4. 2010đến2015  (52)
 5. Sau 2015  (35)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (227)
 2. French  (31)
 3. Chinese  (13)
 4. German  (9)
 5. Spanish  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Shi, Yigong
 2. Shi, Y
 3. Shi, Yg
 4. Yigong Shi
 5. Shi Yigong

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...