skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 242.146  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

International Handbook on the Demography of Sexuality

Springer; 2013 - (306.7)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Queer Post Gender Ethics The Shape of Selves to Come

Nicholas Lucy

Palgrave Macmillan; 2014 - (306.7601)

Truy cập trực tuyến

3
Dimensions of human sexuality
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dimensions of human sexuality

Byer Curtis O.; Shainberg Louis W; Galliano Grace

Dubuque, IA : McGraw-Hill, 1999. - (306.7 BYE 1999) - ISBN069726260X

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Palgrave handbook of the psychology of sexuality and gender

Palgrave Macmillan; 2015 - (155.3)

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sex Offenders and Crimes Against Children Analyses of Select Federal Legislation

Nova Science Pub Inc; 2014 - (345.730253)

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Love and romance in Britain 1918 1970

Harris Alana;  Jones Timothy

Palgrave Macmillan; 2015 - (305.30941)

Truy cập trực tuyến

7
Sexuality today : the human perspective
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sexuality today : the human perspective

Kelly Gary F.

New York : McGraw-Hill, 2004 - (306.7 KEL 2004) - ISBN0072558350

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
8
Human sexuality
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human sexuality

Denney Nancy W.; Quadagno David

St. Louis : Mosby-Year Book, c1992 - (306.7 DEN 1992) - ISBN0801663741

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
GenderSpeak : personal effectiveness in gender communication
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

GenderSpeak : personal effectiveness in gender communication

Ivy Diana K.; Backlund Phil

Boston : McGraw-Hill, c2004. - (305.42 IVY 2004) - ISBN0072483938 (pbk. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Nghiên cứu chất dẫn dụ côn trùng Sex Pheromon III. Tổng hợp Metamasus
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu chất dẫn dụ côn trùng Sex Pheromon III. Tổng hợp Metamasus

Đoàn, Thị Hồng Nhung; Trần, Kim Qui

tr. 235-237; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10397

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The politics of in visibility  being there

Woodward Kath

Palgrave Macmillan; 2015 - (305.3)

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gendering the international asylum and refugee debate

Freedman Jane

Palgrave Macmillan; 2015 - (362.87082)

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Italian Sexualities Uncovered 1789–1914

Babini Valeria P; Beccalossi Chiara; Riall Lucy

Palgrave Macmillan; 2015 - (306.70945)

Truy cập trực tuyến

14
Human sexuality : diversity in contemporary America
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human sexuality : diversity in contemporary America

Strong Bryan

Boston : McGraw-Hill, c2005. - (306.7 HUM 2005) - ISBN0072860499 (pbk. : acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
15
Taking sides : clashing views on controversial issues in human sexuality
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Taking sides : clashing views on controversial issues in human sexuality

Taverner William J.

Inc., Dubuque : McGraw-Hill/dushkin , 2006 - (155.3 TAV 2006) - ISBN9780072917116;ISBN0072917113

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transformations in EU Gender Equality From emergence to dismantling

Jacquot Sophie

Palgrave Macmillan; 2015 - (305.42094)

Truy cập trực tuyến

17
Taking sides. Clashing views on controversial issues in human sexuality
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Taking sides. Clashing views on controversial issues in human sexuality

Francoeur Robert T

Guilford, Conn. : Dushkin pub. group, c1989. - (306.7 TAK 1989) - ISBN0879677589

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Sexuality, gender, and the law
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sexuality, gender, and the law

Eskridge William N.; Hunter Nan D

Westbury, N.Y. : Foundation Press, 1997 - (342.73 ESK 1997) - ISBN1566624614 (hard cover : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình xã hội học giới

Mai Huy Bích

H. : ĐHQGHN, 2009 - (305.3 MA-B 2009)

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình xã hội học giới

Lê Thị Quý

H. : Giáo dục , 2010 - (305.3 LE-Q 2010)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 242.146  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (1.139)
 2. 1957đến1971  (3.368)
 3. 1972đến1986  (15.136)
 4. 1987đến2002  (50.358)
 5. Sau 2002  (170.266)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Female  (55.475)
 2. Male  (53.433)
 3. Humans  (46.980)
 4. Medicine  (33.671)
 5. Sex  (29.344)
 6. Sex Differences  (25.790)
 7. Sex crimes  (23.047)
 8. Adult  (22.948)
 9. Biology  (17.258)
 10. Females  (16.552)
 11. Sex Discrimination  (15.908)
 12. Women  (14.147)
 13. Psychology  (13.743)
 14. Gender  (13.699)
 15. Sex Hormones  (12.375)
 16. Sexual Behavior  (11.582)
 17. Males  (11.550)
 18. Gender Differences  (9.238)
 19. Sex Ratio  (8.675)
 20. Sciences (General)  (7.783)
 21. Sociology  (7.397)
 22. Sex Roles  (7.270)
 23. Sex role  (5.128)
 24. Feminism  (3.673)
 25. Social sciences  (2.900)
 26. Feminist theory  (350)
 27. Sex customs  (232)
 28. Sex (Psychology)  (210)
 29. Xã hội học  (28)
 30. Giới tính  (16)
 31. Tình dục  (13)
 32. Mỹ  (12)
 33. Phụ nữ  (8)
 34. Giáo dục giới tính  (8)
 35. Giới  (6)
 36. Quan hệ tình dục  (6)
 37. Tâm lý học  (5)
 38. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (214.257)
 2. Spanish  (2.636)
 3. Portuguese  (2.583)
 4. French  (1.944)
 5. Japanese  (1.936)
 6. German  (912)
 7. Chinese  (498)
 8. Norwegian  (422)
 9. Undetermined  (355)
 10. Korean  (292)
 11. Italian  (289)
 12. Russian  (162)
 13. Danish  (132)
 14. Polish  (100)
 15. Persian  (85)
 16. Turkish  (80)
 17. Czech  (55)
 18. Vietnamese  (27)
 19. Dutch  (25)
 20. Arabic  (23)
 21. Icelandic  (23)
 22. Serbo-Croatian  (21)
 23. Romanian  (13)
 24. Lithuanian  (8)
 25. Thai  (7)
 26. Ukrainian  (7)
 27. Slovak  (4)
 28. Hungarian  (4)
 29. Hebrew  (3)
 30. Macedonian  (1)
 31. Greek  (1)
 32. Basque  (1)
 33. Finnish  (1)
 34. Maori  (1)
 35. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Charlesworth, Deborah
 2. Kokko, Hanna
 3. Baron-Cohen, Simon
 4. Shackelford, Todd K.
 5. Christensen, Kaare

theo chủ đề:

 1. Female
 2. Male
 3. Humans
 4. Medicine
 5. Sex

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...