skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 4.812  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Công nghệ sinh học môi trường. Tập 1, Công nghệ xử lý nước thải

Nguyễn Thị Thùy Dương; Nguyễn Đức Lượng Chủ biên

Tp. HCM : ĐHQG Tp. HCM, 2003 - (363.739 CON(1) 2003)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigations on physical clogging in artificial groundwater recharge systems : Luận văn ThS. Công nghệ hóa học

Nguyễn Văn Vũ; Husers N người hướng dẫn; Silabetzschky Kay người hướng dẫn; Stefan C người hướng dẫn; Werner Peter người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN, 2009 - (628.4 NG-V 2009)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Financing and charges for wastewater systems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Financing and charges for wastewater systems

WPCF Task Force on Financing & Charges.; Water Environment Federation. Financing and Charges for Wastewater Systems Task Force.

New York : McGraw-Hill, c2005. - (363.72 FIN 2005) - ISBN0071453040 (acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu phân loại mức độ ô nhiễm nước thải một số cụm công nghiệp ở thành phố Hải Phòng và đề xuất giải pháp giảm thiểu : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 85 02

Lê Thị Vinh; Nguyễn Quang Trung người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN, 2013 - (363.7394 LE-V 2013)

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu khả năng xử lý Florua trong nước bằng quặng Pyrolusit và Pyrolusit biến tính : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 01 20

Nguyễn Thị Thanh Hương; Trần Hồng Côn người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN , 2014 - (628.168 NG-H 2014)

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đánh giá công nghệ và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý nước thải tại mỏ than Đông Bắc, tỉnh Quảng Ninh: Luận văn ThS. Kỹ thuật môi trường: 60 52 03 20

Nguyễn Thu Phương; Trần Văn Quy người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN , 2015 - (628.4 NG-P 2015)

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu thử nghiệm sản xuất gạch không nung từ nguồn phế liệu của nhà máy xi măng Trung Sơn - Lương Sơn - Hòa Bình : Luận văn ThS. Kỹ thuật hoá học, vật liệu, luyện kim và môi trường : 605203

Hoàng Cầm; Đồng Kim Loan

H. : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 2017 - (628.44 HO-C 2017)

Truy cập trực tuyến

8
Wastewater engineering : treatment and resource recovery. Volume 2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wastewater engineering : treatment and resource recovery. Volume 2

Tchobanoglous George author; Stensel H. David author; Tsuchihashi Ryujiro author; Burton Franklin L. author; Metcalf & Eddy.

New York : McGraw-Hill Education, 2014. - (628.3 WAS(2) 2014) - ISBN9781259010798

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu thu hồi N và P từ nước thải chăn nuôi sau biogas bằng than sinh học chế tạo từ phụ phẩm nông nghiệp: Luận văn ThS. Kỹ thuật hoá học, vật liệu, luyện kim và môi trường: 605203

Nguyễn Thị Hiền; Lê Thị Hoàng Oanh; Nguyễn Thị Hà

Hà Nội : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 2018 - (628.4 NG-H 2018)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu sự phân bố và đánh giá nguy cơ, rủi ro sức khỏe của Asen và Cadimi trong nuôi trồng thủy sản có sử dụng nước thải đô thị tại Hà Nội : Luận án TS. Khoa học môi trường: 624403

Lê Thái Hà; Nguyễn Thị Hà; Từ Hải Bằng

Hà Nội : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 2018 - (363.7284 LE-H 2018)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Wastewater engineering : ‰b treatment, disposal, and reuse
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wastewater engineering : ‰b treatment, disposal, and reuse

Burton Franklin L; Tchobanoglous George; Metcalf & Eddy.

New York : McGraw-Hill, c1991 - (628 WAS 1991) - ISBN0070416907 :

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Môi trường và kĩ thuật xử lí chất phát thải

Nguyễn Sĩ Mão

H. : KHKT, 2008 - (363.7 NG-M 2007)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Potential inhibition of anaerobic process of municipal solid waste in lysimeters : Luận văn ThS. Công nghệ hóa học

Phạm Thế Huy; Bilitewski Bernd người hướng dẫn; Nguyễn Thị Diễm Trang người hướng dẫn; Nguyễn Xuân Hoàng người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN, 2009 - (628.4 PH-H 2009)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigation the suitable parameters for Refuse Derived Fuel production in Vietnam : Luận văn ThS. Công nghệ hóa học

Đặng Thị Ngọc Châu; Nguyễn Thị Diễm Trang người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN, 2009 - (628.4 ĐA-C 2009)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu điều kiện tái chế Plastic từ thiết bị điện tử thải bỏ phù hợp với điều kiện Việt Nam : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 41

Nguyễn Thị Thu Ninh; Đỗ Quang Trung người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN, 2012 - (628.5 NG-N 2012)

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessment of Cadmium flows related to domestic activities and proposal of recovery solutions : Luận văn ThS. Quản lý chất thải và xử lý vùng ô nhiễm

Ngô Vân Anh; Nguyễn Thị Hà người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN, 2011 - (628.4 NG-A 2011)

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development of a Simplified Concept for Process Benchmarking of Urban Wastewater Management = Xây dựng một phương pháp đơn giản cho benchmarking ngành quản l‎ý nước thải đô thị. Luận văn ThS. Quản l‎ý chất thải và xử lý vùng ô nhiễm

Lê Quỳnh Dung; Werner Peter người hướng dẫn; Phan Hoàng Mai người hướng dẫn

H. : Viện Quản l‎ý chất thải và xử lý vùng ô nhiễm , Trường Đại học Kỹ thuật Dresden, CHLB Đức, 2011 - (628.4 LE-D 2011)

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quản lý chất thải rắn. Tập 2, chất thải nguy hại

Nguyễn Thị Kim Thái

H. : KHKT , 2011 - (628.4 NG-T(2) 2011)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu xử lý nước thải chế biến tinh bột sắn theo hướng tiếp cận cơ chế phát triển sạch (CDM) : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 85 02

Đỗ Thị Hải Vân; Nguyễn Thị Hà người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN, 2012 - (363.72 ĐO-V 2012)

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu hiện trạng và dự báo sự thay đổi chất lượng môi trường nước vùng hồ Núi Cốc đến năm 2020 : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 85 02

Dương Thị Như Trang; Trần Yêm người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN, 2012 - (363.739 DU-T 2012)

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 4.812  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1961  (214)
 2. 1961đến1976  (158)
 3. 1977đến1990  (514)
 4. 1991đến2005  (809)
 5. Sau 2005  (2.845)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (3.560)
 2. Catalan  (153)
 3. Spanish  (64)
 4. Vietnamese  (24)
 5. Portuguese  (19)
 6. Polish  (16)
 7. French  (14)
 8. Japanese  (4)
 9. Chinese  (3)
 10. Russian  (2)
 11. German  (2)
 12. Turkish  (2)
 13. Swedish  (1)
 14. Croatian  (1)
 15. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. Unknown
 3. Poch, Manuel
 4. Piekarska, K.
 5. Kaźmierczak, B.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...