skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ASEAN in 2010

Severino, Rodolfo C

Southeast Asian Affairs, 2011, Vol.2011, pp.26-32 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377-5437 ; E-ISSN: 1793-9135

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Year in ASEAN: The Charter, Trade Agreements, and the Global Economic Crisis

Severino, Rodolfo C

Southeast Asian Affairs, 2010, Vol.2010(1), pp.60-68 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377-5437 ; E-ISSN: 1793-9135

Toàn văn sẵn có

3
ASEAN: WHAT IT CANNOT DO, WHAT IT CAN AND SHOULD DO
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

ASEAN: WHAT IT CANNOT DO, WHAT IT CAN AND SHOULD DO

Severino, Rodolfo C.

ASEAN Matters! : Reflecting on the Association of Southeast Asian Nations, 2011, pp.3-7

ISBN: 9789814335072 ; DOI: 10.1142/9789814335072_0001

Toàn văn sẵn có

4
The Philippines and the South China Sea
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Philippines and the South China Sea

Severino, Rodolfo C

Entering Uncharted Waters?: ASEAN and the South China Sea, pp.166-207

E-ISBN: 9789814380270 ; E-ISBN: 981438027X

Toàn văn sẵn có

5
Japan's Relations with ASEAN
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Japan's Relations with ASEAN

Severino, Rodolfo C

ASEAN-Japan Relations, pp.17-37

E-ISBN: 9789814519229 ; E-ISBN: 9814519227

Toàn văn sẵn có

6
Preventing Conflict in the South China Sea
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preventing Conflict in the South China Sea

Severino, Rodolfo C

Entering Uncharted Waters?: ASEAN and the South China Sea, pp.3-14

E-ISBN: 9789814380270 ; E-ISBN: 981438027X

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The ASEAN developmental divide and the initiative for ASEAN integration

Severino, Rodolfo C

ASEAN economic bulletin, 2007, Vol.24(1), pp. 35-44 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0217-4472

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Will there be a new ASEAN in the 21 st century?

Severino, Rodolfo C.

Asia Europe Journal, 2004, Vol.2(2), pp.179-184 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1610-2932 ; E-ISSN: 1612-1031 ; DOI: 10.1007/s10308-004-0086-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Asean at Forty: A Balance Sheet
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Asean at Forty: A Balance Sheet

Severino, Rodolfo C.

Southeast Asian Affairs, 4/2008, Vol.2008(1), pp.61-70 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03775437 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1355/SEAA08D

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ASEAN at Forty: A Balance Sheet

Severino, Rodolfo C

Southeast Asian Affairs, 2008, Vol.2008, pp.61-70 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377-5437 ; E-ISSN: 1793-9135

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The emerging region of East Asia

Severino, Rodolfo

Asia Europe Journal, 2008, Vol.5(4), pp.447-454 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1610-2932 ; E-ISSN: 1612-1031 ; DOI: 10.1007/s10308-007-0134-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The ASEAN Developmental Divide and the Initiative for ASEAN Integration

Severino, Rodolfo C

ASEAN Economic Bulletin, 2007, Vol.24(1), pp.35-44 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0217-4472 ; E-ISSN: 1793-2831

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Developing the Greater Mekong sub-region the ASEAN context ; statement of Rodolfo C. Severino, ... at the Greater Mekong Sub-Region Business Workshops, Bangkok, 10 February 2000

Severino, Rodolfo C

ASEAN economic bulletin, 2000, Vol.17(1), pp. 70-82 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0217-4472

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Building knowledge societies ASEAN in the information age ; keynote address by H. E. Rodolfo C. Severino, ... at the ASEAN Regional Workshop on Building Knowledge Societies, Kuala Lumpur, 26 January 2000

Severino, Rodolfo C

ASEAN economic bulletin, 2000, Vol.17(1), pp. 83-85 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0217-4472

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A regional outlook for ASEAN business address by Rodolfo C. Severino, ... Singapore, 22 July 1999

Severino, Rodolfo C

ASEAN economic bulletin, 2000, Vol.17(1), pp. 86-90 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0217-4472

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ASEAN and the Andean Community cooperating in the new millennium ; presentation of H. E. Rodolfo C. Severino ... at the 1st Symposium on ASEAN-Andean Cooperation in the New Millennium, Bangkok, 8 May 2000

Severino, Rodolfo C

ASEAN economic bulletin, 2000, Vol.17(1), pp. 74-78 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0217-4472

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integración económica regional en Asia-Pacífico: La experiencia de ASEAN

Severino, Rodolfo C.

Anuario Asia-Pacífico, 2004, Issue 1, pp.301-310

ISSN: 1699-8111

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regional integration in Europe and in Asia

Severino, Rodolfo C.

Asia Europe Journal, 2003, Vol.1(4), pp.475-479 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1610-2932 ; DOI: 10.1007/s10308-003-0058-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Review: Southeast Asia and the Great Powers

Severino, Rodolfo C

South East Asia Research, December 2010, Vol.18(4), pp.793-796 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0967-828X ; E-ISSN: 2043-6874 ; DOI: 10.5367/sear.2010.0028

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (14)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (4)
 2. 2003đến2003  (1)
 3. 2004đến2006  (2)
 4. 2007đến2008  (5)
 5. Sau 2008  (7)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (14)
 2. German  (1)
 3. Spanish  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Severino, Rodolfo C.
 2. Severino, Rodolfo
 3. Severino, RC
 4. Rodolfo C. Severino

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...