skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 26  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE PHILIPPINES' NATIONAL TERRITORY

Severino, Rodolfo

Southeast Asian Affairs, 2012, pp.257-262 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03775437 ; E-ISSN: 17939135

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ASEAN IN 2010

Severino, Rodolfo

Southeast Asian Affairs, 2011, pp.26-32 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03775437 ; E-ISSN: 17939135

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Philippines' National Territory

Severino, Rodolfo

Southeast Asian Affairs, 2012, Vol.2012(1), pp.257-262 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377-5437 ; E-ISSN: 1793-9135

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ASEAN in 2010

Severino, Rodolfo C

Southeast Asian Affairs, 2011, Vol.2011, pp.26-32 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377-5437 ; E-ISSN: 1793-9135

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE YEAR IN ASEAN: The Charter, Trade Agreements, and the Global Economic Crisis

Severino, Rodolfo

Southeast Asian Affairs, 2010, pp.60-68 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03775437 ; E-ISSN: 17939135 ; DOI: 10.1355/SEAA10D

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Year in ASEAN: The Charter, Trade Agreements, and the Global Economic Crisis

Severino, Rodolfo C

Southeast Asian Affairs, 2010, Vol.2010(1), pp.60-68 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377-5437 ; E-ISSN: 1793-9135

Toàn văn sẵn có

7
ASEAN: WHAT IT CANNOT DO, WHAT IT CAN AND SHOULD DO
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

ASEAN: WHAT IT CANNOT DO, WHAT IT CAN AND SHOULD DO

Severino, Rodolfo C.

ASEAN Matters! : Reflecting on the Association of Southeast Asian Nations, 2011, pp.3-7

ISBN: 9789814335072 ; DOI: 10.1142/9789814335072_0001

Toàn văn sẵn có

8
The Philippines and the South China Sea
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Philippines and the South China Sea

Severino, Rodolfo C

Entering Uncharted Waters?: ASEAN and the South China Sea, pp.166-207

E-ISBN: 9789814380270 ; E-ISBN: 981438027X

Toàn văn sẵn có

9
Japan's Relations with ASEAN
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Japan's Relations with ASEAN

Severino, Rodolfo C

ASEAN-Japan Relations, pp.17-37

E-ISBN: 9789814519229 ; E-ISBN: 9814519227

Toàn văn sẵn có

10
Preventing Conflict in the South China Sea
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preventing Conflict in the South China Sea

Severino, Rodolfo C

Entering Uncharted Waters?: ASEAN and the South China Sea, pp.3-14

E-ISBN: 9789814380270 ; E-ISBN: 981438027X

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The ASEAN developmental divide and the initiative for ASEAN integration

Severino, Rodolfo C

ASEAN economic bulletin, 2007, Vol.24(1), pp. 35-44 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0217-4472

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ASEAN AT FORTY: A Balance Sheet

Severino, Rodolfo

Southeast Asian Affairs, 2008, pp.61-70 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03775437 ; E-ISSN: 17939135 ; DOI: 10.1355/SEAA08D

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Will there be a new ASEAN in the 21 st century?

Severino, Rodolfo C.

Asia Europe Journal, 2004, Vol.2(2), pp.179-184 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1610-2932 ; E-ISSN: 1612-1031 ; DOI: 10.1007/s10308-004-0086-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ASEAN at Forty: A Balance Sheet

Severino, Rodolfo C

Southeast Asian Affairs, 2008, Vol.2008, pp.61-70 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377-5437 ; E-ISSN: 1793-9135

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The emerging region of East Asia

Severino, Rodolfo

Asia Europe Journal, 2008, Vol.5(4), pp.447-454 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1610-2932 ; E-ISSN: 1612-1031 ; DOI: 10.1007/s10308-007-0134-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
The ASEAN Charter: Milestone or Illusion?
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The ASEAN Charter: Milestone or Illusion?

Severino, Rodolfo

Singapore Perspectives 2007 : A New Singapore, 2007, pp.121-126

ISBN: 9789812708243 ; DOI: 10.1142/9789812708243_0011

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The ASEAN Developmental Divide and the Initiative for ASEAN Integration

Severino, Rodolfo C

ASEAN Economic Bulletin, 2007, Vol.24(1), pp.35-44 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0217-4472 ; E-ISSN: 1793-2831

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ASEAN fusion: Southeast Asia's future role in world affairs

Severino, Rodolfo

Harvard International Review, Winter 2003, pp.78-80

ISSN: 07391854 ; E-ISSN: 23746564

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Developing the Greater Mekong sub-region the ASEAN context ; statement of Rodolfo C. Severino, ... at the Greater Mekong Sub-Region Business Workshops, Bangkok, 10 February 2000

Severino, Rodolfo C

ASEAN economic bulletin, 2000, Vol.17(1), pp. 70-82 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0217-4472

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Building knowledge societies ASEAN in the information age ; keynote address by H. E. Rodolfo C. Severino, ... at the ASEAN Regional Workshop on Building Knowledge Societies, Kuala Lumpur, 26 January 2000

Severino, Rodolfo C

ASEAN economic bulletin, 2000, Vol.17(1), pp. 83-85 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0217-4472

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 26  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (19)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2004  (6)
 2. 2004đến2006  (3)
 3. 2007đến2009  (6)
 4. 2010đến2012  (8)
 5. Sau 2012  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (20)
 2. German  (1)
 3. Spanish  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Severino, Rodolfo C.
 2. Severino, Rodolfo
 3. Severino, RC
 4. Rodolfo C. Severino
 5. C. Severino, Rodolfo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...