skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hox transcription factor Antp regulates sericin-1 gene expression in the terminal differentiated silk gland of Bombyx mori

Kimoto, Mai ; Tsubota, Takuya ; Uchino, Keiro ; Sezutsu, Hideki ; Takiya, Shigeharu

Developmental Biology, 01 February 2014, Vol.386(1), pp.64-71 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0012-1606 ; E-ISSN: 1095-564X ; DOI: 10.1016/j.ydbio.2013.12.002

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An optimized sericin-1 expression system for mass-producing recombinant proteins in the middle silk glands of transgenic silkworms

Wang, Feng ; Xu, Hanfu ; Yuan, Lin ; Ma, Sanyuan ; Wang, Yuancheng ; Duan, Xiaoli ; Duan, Jianping ; Xiang, Zhonghuai ; Xia, Qingyou

Transgenic Research, 2013, Vol.22(5), pp.925-938 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0962-8819 ; E-ISSN: 1573-9368 ; DOI: 10.1007/s11248-013-9695-6

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inhibition of the binding of MSG-intermolt-specific complex, MIC, to the sericin-1 gene promoter and sericin-1 gene expression by POU-M1/SGF-3

Kimoto, Mai ; Kitagawa, Tsuyuki ; Kobayashi, Isao ; Nakata, Tomohiro ; Kuroiwa, Asato ; Takiya, Shigeharu

Development Genes and Evolution, 2012, Vol.222(6), pp.351-359 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0949-944X ; E-ISSN: 1432-041X ; DOI: 10.1007/s00427-012-0418-4

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Novel enhancer and promoter elements indispensable for the tissue-specific expression of the sericin-1 gene of the silkworm Bombyx mori

Takiya, Shigeharu ; Inoue, Hiroshige ; Kimoto, Mai

Insect Biochemistry and Molecular Biology, 2011, Vol.41(8), pp.592-601 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0965-1748 ; E-ISSN: 1879-0240 ; DOI: 10.1016/j.ibmb.2011.03.011

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Increasing the yield of middle silk gland expression system through transgenic knock-down of endogenous sericin-1

Ma, Sanyuan ; Xia, Xiaojuan ; Li, Yufeng ; Sun, Le ; Liu, Yue ; Liu, Yuanyuan ; Wang, Xiaogang ; Shi, Run ; Chang, Jiasong ; Zhao, Ping ; Xia, Qingyou

Molecular genetics and genomics : MGG, August 2017, Vol.292(4), pp.823-831 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1617-4623 ; PMID: 28357595 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00438-017-1311-7

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recognition of signal peptide by protein translocation machinery in middle silk gland of silkworm Bombyx mori

Guo, Xiuyang ; Zhang, Yi ; Zhang, Xue ; Wang, Shengpeng ; Lu, Changde

Acta Biochimica et Biophysica Sinica, January 2008, Vol.40(1), pp.38-46 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1672-9145 ; E-ISSN: 1745-7270 ; DOI: 10.1111/j.1745-7270.2008.00376.x

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis of tissue-specific region in sericin 1 gene promoter of Bombyx mori

Liu, Yan ; Yu, Lian ; Guo, Xiuyang ; Guo, Tingqing ; Wang, Shengpeng ; Lu, Changde

Biochemical and Biophysical Research Communications, 31 March 2006, Vol.342(1), pp.273-279 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-291X ; E-ISSN: 1090-2104 ; DOI: 10.1016/j.bbrc.2006.01.140

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
8
Recognition of signal peptide by protein translocation machinery in middle silk gland of silkworm Bombyx mori - Recognition of signal peptide by protein translocation machinery in middle silk gland of silkworm Bombyx mori
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recognition of signal peptide by protein translocation machinery in middle silk gland of silkworm Bombyx mori - Recognition of signal peptide by protein translocation machinery in middle silk gland of silkworm Bombyx mori

Xiuyang ; Guo ; Yi ; Zhang ; Xue ; Zhang ; Shengpeng ; Wang ; Changde ; Lu

生物化学与生物物理学报:英文版 - Acta Biochimica et Biophysica Sinica, 2008, Vol.40(1), pp.38-46 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1672-9145

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Expression pattern analysis of SGF‐3/POU‐M1 in relation to sericin‐1 gene expression in the silk gland

Matsunami, Katsuyoshi ; Kokubo, Hiroki ; Ohno, Kaoru ; Suzuki, Yoshiaki

Development, Growth & Differentiation, December 1998, Vol.40(6), pp.591-597 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0012-1592 ; E-ISSN: 1440-169X ; DOI: 10.1046/j.1440-169X.1998.t01-4-00003.x

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
10
Constructing and Analyzing Fusion Promoter of Partial Sericin 1 and Bombyx A3 Cytoplasmic Actin - Constructing and Analyzing Fusion Promoter of Partial Sericin 1 and Bombyx A3 Cytoplasmic Actin
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Constructing and Analyzing Fusion Promoter of Partial Sericin 1 and Bombyx A3 Cytoplasmic Actin - Constructing and Analyzing Fusion Promoter of Partial Sericin 1 and Bombyx A3 Cytoplasmic Actin

LIU ; Yan ; MENG ; Zhi ; ; ; qi ; ZHANG ; Yi ; YU ; Lian ; LU ; Chang ; ; ; de

中国农业科学:英文版 - Agricultural Sciences in China, 2008, Vol.7(1), pp.123-128

ISSN: 1671-2927

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Translational enhancement of recombinant protein synthesis in transgenic silkworms by a 5'-untranslated region of polyhedrin gene of Bombyx mori Nucleopolyhedrovirus

Iizuka , Masashi ; Tomita , Masahiro ; Shimizu , Katsuhiko ; Kikuchi , Yutaka ; Yoshizato , Katsutoshi

Journal of bioscience and bioengineering, 2008, Vol.105(6), pp.595-603 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1389-1723

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (10)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2006  (1)
 2. 2006đến2007  (1)
 3. 2008đến2010  (4)
 4. 2011đến2012  (2)
 5. Sau 2012  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Chinese  (1)
 2. Japanese  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kimoto, Mai
 2. Guo, Xiuyang
 3. Takiya, Shigeharu
 4. Zhang, Yi
 5. Wang, Shengpeng

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...