skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 35.020  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Activist citizenship and the LGBT movement in Serbia belonging critical engagement and transformation

Rhodes Kubiak Robert

Palgrave Macmillan; 2015 - (306.76'6094971)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Utility of single photon emission tomography/computed tomography in characterizing an additional focus of iodine uptake in post-treatment whole body iodine scan.(Letter to Editor)(Letter to the editor)

Chandran, Vinod Kumar ; Soujya, Thomas ; Harisankar, Chidambaram Natrajan

Indian Journal of Nuclear Medicine, April-June, 2014, Vol.29(2), p.127 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0972-3919

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The maximum temperatures and heat waves in Serbia during the summer of 2007

Unkasevic, Miroslava ; Tosic, Ivana

Climatic Change, Sep 2011, pp.207-223 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01650009 ; E-ISSN: 1573-1480 ; DOI: 10.1007/s10584-010-0006-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genetic and epigenetic factors in etiology of diabetes mellitus type 1.( )(Report)

Draskovic, Dragan ; Benc, Damir ; Stankov, Karmen

Pediatrics, Dec, 2013, Vol.132(6), p.1112(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-4005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Molecular Chaperones Findings from VINCA Institute of Nuclear Sciences Described.(Report)

Biotech Week, May 30, 2012, p.1017

ISSN: 1535-2757

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigators at Institute of Technical Sciences Report Findings in Biosensing

Biotech Week, Dec 18, 2013, p.89

ISSN: 1535-2757

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Researchers from University of Novi Sad Report Recent Findings in Dentistry.(Report)

Biotech Week, Oct 2, 2013, p.978

ISSN: 1535-2757

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Studies from Military Medical Academy Have Provided New Data on Pharmacy.(Report)

Biotech Week, April 4, 2012, p.1929

ISSN: 1535-2757

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reports on Stem Cells from Clinical Center of Serbia Provide New Insights

Biotech Week, April 10, 2013, p.1246

ISSN: 1535-2757

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Researchers at Military Medical Academy Target Coronary Stenosis

Biotech Week, March 27, 2013, p.1389

ISSN: 1535-2757

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Pharmacology Data Have Been Reported by Researchers at Institute for Biological Research

Biotech Week, June 29, 2011, p.806

ISSN: 1535-2757

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Studies from N. Radojevic and Colleagues Provide New Data on Water Intoxication.(Report)

Biotech Week, August 1, 2012, p.1962

ISSN: 1535-2757

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Studies from Military Medical Academy Provide New Data on Stem Cell Research

Biotech Week, March 21, 2012, p.2297

ISSN: 1535-2757

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Hematologic Agents Data Have Been Reported by Investigators at University of Kragujevac

Biotech Week, May 7, 2014, p.735

ISSN: 1535-2757

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of some nitrification inhibitors at different temperatures under laboratory conditions

Rehmat Ali, Hina Kanwal, Zafar Iqbal, Mohammad Yaqub, Junaid Ali Khan And Tariq Mahmood

Soil & Environment, Dec 31, 2012, Vol.31(2)

ISSN: 2074-9546

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study Findings from G. Leposavic et al Broaden Understanding of Neuroimmunomodulation

Biotech Week, Oct 26, 2011, p.1664

ISSN: 1535-2757

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Research Results from D.M. Nikolic and Co-Authors Update Knowledge of Metalloendopeptidases.(Report)

Biotech Week, May 25, 2011, p.1403

ISSN: 1535-2757

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

South Stream Comes to Serbia

Gulf Oil & Gas, Nov 24, 2013

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigators at University of Belgrade Describe Findings in Dentistry.(Report)

Biotech Week, Sept 25, 2013, p.109

ISSN: 1535-2757

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study Results from University of Novi Sad in the Area of Microscopy Published

Biotech Week, Jan 16, 2013, p.1443

ISSN: 1535-2757

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 35.020  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (7.397)
 2. Toàn văn trực tuyến (35.019)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1969  (304)
 2. 1969đến1986  (37)
 3. 1987đến1997  (2.031)
 4. 1998đến2009  (7.712)
 5. Sau 2009  (24.521)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (29.715)
 2. Serbian  (942)
 3. Serbo-Croatian  (199)
 4. German  (173)
 5. Slavic (Other)  (97)
 6. French  (87)
 7. Spanish  (67)
 8. Croatian  (64)
 9. Hungarian  (58)
 10. Czech  (49)
 11. Bosnian  (45)
 12. Russian  (43)
 13. Portuguese  (37)
 14. Polish  (36)
 15. Slovenian  (34)
 16. Romanian  (26)
 17. Slovak  (16)
 18. Italian  (15)
 19. Turkish  (15)
 20. Macedonian  (14)
 21. Norwegian  (11)
 22. Dutch  (11)
 23. Danish  (11)
 24. Lithuanian  (10)
 25. Greek  (9)
 26. Finnish  (9)
 27. Chinese  (8)
 28. Japanese  (7)
 29. Catalan  (4)
 30. Korean  (3)
 31. Icelandic  (2)
 32. Arabic  (1)
 33. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Biserko, Sonja
 2. Samardžić, Nikola
 3. Torov, Ivan
 4. Radović, Nastasja
 5. Gligorov, Vladimir

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...