skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 3.073  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Speed up missile defense system, HASC chairman urges

Doyle, John

Aerospace Daily & Defense Report, Jul 12, 2006, Vol.219(6), p.2

ISSN: 15538591

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A STRONG START

Andreasen, Steve

Foreign Affairs, Jan/Feb 2016, Vol.95(1), pp.191-192

ISSN: 00157120 ; E-ISSN: 2327-7793

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

U.S. Cyber Defense Hindered by Uncertainty, Senators Told

Leithauser, Tom

Cybersecurity Policy Report, Dec 3, 2018, p.1

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

D4. Gen. David Petraeus, Statement Before the Senate Armed Services Committee, Washington, 16 March 2010 (Excerpts)

Anonymous

Journal of Palestine Studies, Summer 2010, Vol.39(4), pp.175-176 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377919X ; E-ISSN: 15338614 ; DOI: 10.1525/jps.2010.XXXIX.4.175

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

D9. U.S. House, J Street-Sponsored Letter to President Barack Obama on Two-State Solution, Washington, 27 May 2010 (Excerpts)

Anonymous

Journal of Palestine Studies, Summer 2010, Vol.39(4), pp.183-184 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377919X ; E-ISSN: 15338614 ; DOI: 10.1525/jps.2010.XXXIX.4.183

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ABL a key issue in Senate defense debate this month

Bruno, Michael

Aerospace Daily & Defense Report, Jul 10, 2007, Vol.223(6), p.1

ISSN: 15538591

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Petraeus says 'surge' strategy could reduce IED attacks

Doyle, John

Aerospace Daily & Defense Report, Jan 24, 2007, Vol.221(15), p.1

ISSN: 15538591

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Despite minor problems, design of F-22 stable, PEO says

Morris, Jefferson

Aerospace Daily & Defense Report, Jun 19, 2006, Vol.218(55), p.5

ISSN: 15538591

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Congress to tighten DOD incentive, award fees

Bruno, Michael

Aerospace Daily & Defense Report, Jun 26, 2006, Vol.218(60), p.3

ISSN: 15538591

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Britain threatens to quit JSF program over tech access

Barrie, Douglas

Aerospace Daily & Defense Report, Mar 15, 2006, Vol.217(49), p.1

ISSN: 15538591

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bush administration opposes Senate panel's $1.2B JSF cut

Aerospace Daily & Defense Report, Jun 16, 2006, Vol.218(54), p.1

ISSN: 15538591

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Senate appropriators want F-22 fully funded

Doyle, John

Aerospace Daily & Defense Report, Jul 21, 2006, Vol.219(13), p.1

ISSN: 15538591

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Two new Democrats on Senate Armed Services panel

Doyle, John

Aerospace Daily & Defense Report, Nov 28, 2006, Vol.220(39), p.4

ISSN: 15538591

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Future Combat Systems 'very important,' Gates says

Doyle, John

Aerospace Daily & Defense Report, Nov 8, 2006, Vol.220(45), p.1

ISSN: 15538591

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

England tells senators about acquisition reforms

Bruno, Michael

Aerospace Daily & Defense Report, Apr 20, 2005, Vol.214(14), p.1

ISSN: 15538591

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SASC speeds up Navy ships, adds GMD money, aircraft

Bruno, Michael

Aerospace Daily & Defense Report, May 16, 2005, Vol.214(32), p.3

ISSN: 15538591

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SASC mandates greater DOD acquisition integrity

Bruno, Michael

Aerospace Daily & Defense Report, May 17, 2005, Vol.214(33), p.1

ISSN: 15538591

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Officials: Insurgents use Web, commercial parts for IEDs

Bruno, Michael

Aerospace Daily & Defense Report, Nov 2, 2005, Vol.216(23), p.3

ISSN: 15538591

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Watchdog groups push for C-130J cancellation

Bruno, Michael

Aerospace Daily & Defense Report, May 4, 2005, Vol.214(24), p.6

ISSN: 15538591

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stalled defense policy bill could return to Senate soon

Aerospace Daily & Defense Report, Oct 25, 2005, Vol.216(17), p.3

ISSN: 15538591

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 3.073  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (5)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1993  (15)
 2. 1993đến2001  (17)
 3. 2002đến2007  (105)
 4. 2008đến2014  (765)
 5. Sau 2014  (2.171)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (3.072)
 2. German  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Bertuca, Tony
 2. Doubleday, Justin
 3. Sherman, Jason
 4. Albon, Courtney
 5. Mishory, Jordana

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...