skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Voigt modelling of size-strain analysis: Application to α-Al 2 O 3 prepared by combustion technique

Santra, K. ; Chatterjee, P. ; Sen Gupta, S.

Bulletin of Materials Science, 2002, Vol.25(3), pp.251-257 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0250-4707 ; E-ISSN: 0973-7669 ; DOI: 10.1007/BF02711163

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Particle fracture and plastic deformation in vanadium pentoxide powders induced by high energy vibrational ball-mill

Chatterjee, Partha ; Sen Gupta, S. ; Sen, Suchitra

Bulletin of Materials Science, 2001, Vol.24(2), pp.173-180 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0250-4707 ; E-ISSN: 0973-7669 ; DOI: 10.1007/BF02710097

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
An X-ray diffraction study on dislocation microstructure of as-prepared Al-Al 2 O 3 composites
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An X-ray diffraction study on dislocation microstructure of as-prepared Al-Al 2 O 3 composites

Deb, A. K. ; Chatterjee, P. ; Sen Gupta, S. P.

Acta Crystallographica Section A Foundations of Crystallography, 08/2005, Vol.61(a1), pp.c450-c451 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0108-7673 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1107/S0108767305081067

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Amorphous semiconductors: Structural models

Nag, J ; Sen Gupta, S

Bulletin of Materials Science, 1982, Vol.4(4), pp.375-402 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0250-4707 ; E-ISSN: 0973-7669 ; DOI: 10.1007/BF02748738

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Crystal structure of E-1-(phenyl)-3-(4-hydroxyphenyl)-2-propene-1-one, C15H12O2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crystal structure of E-1-(phenyl)-3-(4-hydroxyphenyl)-2-propene-1-one, C15H12O2

Gupta, S. ; Henk, S. ; Kees, G. ; Yeap, G.-Y. ; Susanti, I. ; Wan Mahmood, W. A. K. ; Sen Gupta, S. P.

Zeitschrift für Kristallographie - New Crystal Structures, 01/1/2002, Vol.217(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1433-7266 ; E-ISSN: 2197-4578 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1524/ncrs.2002.217.1.503

Toàn văn sẵn có

6
Crystal structure of E-1-(phenyl)-3-(4-hydroxyphenyl)-2-propene-1-one, C15H12O2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crystal structure of E-1-(phenyl)-3-(4-hydroxyphenyl)-2-propene-1-one, C15H12O2

Gupta, S. ; Henk, S. ; Kees, G. ; Yeap, G.-Y. ; Susanti, I. ; Wan Mahmood, W. A. K. ; Sen Gupta, S. P.

Zeitschrift für Kristallographie - New Crystal Structures, 01/2002, Vol.217(JG) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1433-7266 ; E-ISSN: 2197-4578 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1524/ncrs.2002.217.jg.503

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

X-Ray Diffraction Studies of Cold-Worked Copper-Antimony Alloys

De, M. ; Sen Gupta, S. P.

Journal of the Physical Society of Japan, 1970, Vol.29(2), pp.360-365 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-9015 ; DOI: 10.1143/JPSJ.29.360

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An X-Ray Line Broadening Analysis in the Vacuum-Evaporated Silver Films

Sen, Suchitra ; Halder, S. K. ; Sen Gupta, S. P.

Journal of the Physical Society of Japan, 1975, Vol.38(6), pp.1641-1647 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-9015 ; DOI: 10.1143/JPSJ.38.1641

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1975  (1)
 2. 1975đến1981  (1)
 3. 1982đến2000  (1)
 4. 2001đến2002  (4)
 5. Sau 2002  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (6)
 2. Japanese  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...