skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 45.648  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
How words mean [electronic resource] : lexical concepts, cognitive models, and meaning construction / Vyvyan Evans.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

How words mean [electronic resource] : lexical concepts, cognitive models, and meaning construction / Vyvyan Evans.

Evans, Vyvyan

9780191715495; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53875

Truy cập trực tuyến

2
Formal semantics : an introduction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Formal semantics : an introduction

Cann Ronnie.

Cambridge ; New York, NY, USA : Cambridge University Press, 1993. - (401.43 CAN 1993) - ISBN0521374634 (hardback);ISBN0521376106 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Foundations of intensional semantics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foundations of intensional semantics

Fox Chris; Lappin Shalom

Malden MA : Blackwell Pub., 2005. - (401 FOX 2005) - ISBN0631233768 (pbk. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Semantics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Semantics

Kearns Kate.

New York : St. Martin's Press, 2000. - (401.43 KEA 2000) - ISBN0312231822;ISBN0312231830 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Linguistic semantics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Linguistic semantics

Frawley William

Hillsdale, N.J. : L. Erlbaum Associates, 1992. - (401.43 FRA 1992) - ISBN0805810749 (c);ISBN0805810757 (p)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Semantic analysis : a practical introduction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Semantic analysis : a practical introduction

Goddard Cliff.

Oxford [U.K.] ; New York : Oxford University Press, 1998. - (401.43 GOD 1998) - ISBN0198700164 (pbk.);ISBN0198700172

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Semantics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Semantics

Saeed John I.

Malden, MA : Blackwell Pub., 2003. - (401.43 SAE 2003) - ISBN0631226923 (hardcover : alk. paper);ISBN0631226931 (pbk. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Linguistic semantics : an introduction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Linguistic semantics : an introduction

Lyons John

Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 1995. - (401.43 LYO 1995) - ISBN0521433029 (hardback);ISBN0521438772 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
A method for building a labeled named entity recognition corpus using ontologies
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A method for building a labeled named entity recognition corpus using ontologies

Vu, Ngoc-Trinh; Tran, Van-Hien; Doan, Thi-Huyen-Trang; Le, Hoang-Quynh; Tran, Mai-Vu

Scopus; 21945357; http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-17996-4_13; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32960

Truy cập trực tuyến

10
Lexical semantics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lexical semantics

Cruse D. A.

Cambridge [Cambridgeshire] ; New York : Cambridge University Press, 1986. - (412 CRU 1986) - ISBN052125678X;ISBN0521276438 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Understanding semantics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding semantics

Loner Sebastian.

London : Arnold ; New York : Oxford University Press, 2002. - (401.43 LON 2002) - (P325 .L567 2002) - ISBN0340731974;ISBN0340731982 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Introduction to Semantics

Nguyễn Hòa

Đại học Quốc gia Hà Nội; 2001 - (410 NG-H 2001)

Truy cập trực tuyến

13
Semantics : a coursebook
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Semantics : a coursebook

Hurford James R.; Heasley Brendan

Cambridge [Cambridgeshire] ; New York : Cambridge University Press, 1983. - (401.43 HUR 1983) - ISBN0521289491

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
TSum4act: A framework for retrieving and summarizing actionable tweets during a disaster for reaction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

TSum4act: A framework for retrieving and summarizing actionable tweets during a disaster for reaction

Nguyen, Minh-Tien; Kitamoto, Asanobu; Nguyen, Tri-Thanh

Scopus; 03029743; http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-18032-8_6; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33405

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Study of Space – Time Conceptual Metaphor in English= Nghiên cứu ẩn dụ ý niệm không gian - thời gian trong tiếng Anh (Chương trình loại 1). M.A Thesis Linguistics: 60 14 10

Nguyễn Thị Phương Nhung; Nguyễn Hòa

Hà Nội : University of Languages and International Studies, 2018 - (428.2 NG-N 2018)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Using problem-based learning to promote students' use of higher-order thinking skills and facilitate their learning
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using problem-based learning to promote students' use of higher-order thinking skills and facilitate their learning

Nguyen, Thi Minh Tam

2525-2445; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61794

Truy cập trực tuyến

17
Vietnamese Rice Expressions: A Socio-cultural Analysis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vietnamese Rice Expressions: A Socio-cultural Analysis

Nguyen, Ngoc Binh

Nguyen, N. B. (2018). Vietnamese Rice Expressions: A Socio-cultural Analysis. Journal of Social Sciences and Humanities, Vol 4, No 2 (2018) 223-236; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/64530

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Các lí thuyết ngữ nghĩa học từ vựng = Theories of lexical semantics

Geeraerts Dirk; Phạm Văn Lam

H. : ĐHQGHN, 2015 - (401.43 GEE 2015)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Relevance relations in discourse : a study with special reference to Sissala
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Relevance relations in discourse : a study with special reference to Sissala

Blass Regina.

Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 1990. - (401.41 BLA 1990) - ISBN0521385156

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Indian semantic analysis : the nirvacana tradition
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indian semantic analysis : the nirvacana tradition

Kahrs Eivind.

Cambridge, U.K. ; New York : Cambridge University Press, 1998. - (491.2 KAH 1998) - (PK910 .K34 1998) - ISBN0521631882 (hb)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 45.648  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1959  (146)
 2. 1959đến1973  (345)
 3. 1974đến1988  (1.714)
 4. 1989đến2004  (7.961)
 5. Sau 2004  (34.986)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (40.991)
 2. French  (837)
 3. Spanish  (578)
 4. Portuguese  (417)
 5. Russian  (365)
 6. German  (279)
 7. Chinese  (127)
 8. Korean  (116)
 9. Polish  (83)
 10. Japanese  (78)
 11. Turkish  (50)
 12. Italian  (33)
 13. Romanian  (28)
 14. Slovenian  (27)
 15. Ukrainian  (25)
 16. Norwegian  (24)
 17. Slovak  (22)
 18. Lithuanian  (20)
 19. Czech  (19)
 20. Persian  (18)
 21. Afrikaans  (18)
 22. Arabic  (16)
 23. Finnish  (10)
 24. Serbo-Croatian  (9)
 25. Vietnamese  (7)
 26. Dutch  (6)
 27. Hungarian  (3)
 28. Macedonian  (3)
 29. Greek  (3)
 30. Hebrew  (2)
 31. Danish  (2)
 32. Thai  (1)
 33. Icelandic  (1)
 34. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Hagoort, Peter
 2. Pulvermüller, Friedemann
 3. Storms, Gert
 4. Francez, Nissim
 5. Binder, Jeffrey R.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...