skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 5.922  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Implementing Semantic Web Services
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Implementing Semantic Web Services

Fensel, Dieter; Kerrigan, Mick; Zaremba, Michal

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23918

Truy cập trực tuyến

2
Uncertainty Reasoning for the Semantic Web I
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Uncertainty Reasoning for the Semantic Web I

Carbonell, Jaime G.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31981

Truy cập trực tuyến

3
Semantic Web And Ontology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Semantic Web And Ontology

Nandini, Dhana

9788740308273; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21451

Truy cập trực tuyến

4
CASCOM: Intelligent Service Coordination in the Semantic Web
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

CASCOM: Intelligent Service Coordination in the Semantic Web

Monique Calisti, Marius Walliser, Stefan Brantschen, Marc Herbstritt, Michael Schumacher, Helko Schuldt, Helkki Helin.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27161

Truy cập trực tuyến

5
Journal on Data Semantics XI
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal on Data Semantics XI

Spaccapietra, Stefano; Pan, J.Z.; Thiran, P.; Halpin, T.; Staab, S.; Svatek, V.; Shvaiko, P.; Roddick, J.F.

978-3-540-92147-9; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25397

Truy cập trực tuyến

6
The Semantic Web - ISWC 2008
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Semantic Web - ISWC 2008

David Hutchison, Takeo Kanade, Josef Kittler, Jon M. Kleinberg, Friedemann Mattern, John C. Mitchell, Moni Naor, Oscar Nierstrasz, C. Pandu Rangan, Bernhard Steffen, Madhu Sudan, Demetri Terzopoulos, Doug Tygar, Moshe Y. Vardi, Gerhard Weikum, Amit Sheth, Steffen Staab, Mike Dean, Massimo Paolucci, Diana Maynard, Timothy Finin, Krishnaprasad Thirunarayan.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29671

Truy cập trực tuyến

7
Semantic Multimedia and Ontologies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Semantic Multimedia and Ontologies

Yiannis Kompatsiaris, Paola Hobson.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29644

Truy cập trực tuyến

8
Semantic Knowledge Management
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Semantic Knowledge Management

John Davies, Marko Grobelnik, Dunja Mladenić

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29765

Truy cập trực tuyến

9
Semantic Web Services Challenge
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Semantic Web Services Challenge

'Ramesh Jain, Amit Sheth, Charles Petrie, Tiziana Margaria, Holger Lausen, Michal Zaremba

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29768

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in Semantic Media Adaptation and Personalization

Springer; 2008 - (025.04)

Truy cập trực tuyến

11
Reasoning Web
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reasoning Web

Baroglio, C.; Bonatti, P.A.; Maluszynski, J.; Marchiori, M.; Polleres, A.; Schaffert, S.

978-3-540-85656-6; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28211

Truy cập trực tuyến

12
The Semantic Web: Research and Applications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Semantic Web: Research and Applications

Sean Bechhofer, Manfred Hauswirth, Jörg Hoffmann, Manolis Koubarakis.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29666

Truy cập trực tuyến

13
Semantic Digital Libraries
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Semantic Digital Libraries

Sebastian Ryszard Kruk, Bill McDaniel

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29758

Truy cập trực tuyến

14
A Horn Fragment with PTime Data Complexity of Regular Description Logic with Inverse
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Horn Fragment with PTime Data Complexity of Regular Description Logic with Inverse

Nguyen, Anh linh; Nguyen, Thi Loc Bich; Andrzej, Szałas

0866-8612; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56696

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tìm hiểu Semantic web và ứng dụng xây dựng hệ thống E learning cho Trường Trung cấp Estih Luận văn ThS Công nghệ thông tin

Phan Thị Phương

Đại học Quốc gia Hà Nội ;Trường Đại học Công nghệ; 2013

Truy cập trực tuyến

16
The Web Resource Space Model
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Web Resource Space Model

Hai Zhuge.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31147

Truy cập trực tuyến

17
Tìm hiểu Semantic web và ứng dụng xây dựng hệ thống E-learning cho Trường Trung cấp Estih.
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tìm hiểu Semantic web và ứng dụng xây dựng hệ thống E-learning cho Trường Trung cấp Estih.

Phan, Thị Phương; Phùng, Văn Ôn

Phan, T. P. (2013). Tìm hiểu Semantic web và ứng dụng xây dựng hệ thống E-learning cho Trường Trung cấp Estih. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 00050002637; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41532

Truy cập trực tuyến

18
Projet KSCS/Webographe : Modèle de stockage, de diffusion, d'échange entre documentalistes dans un réseau de pairs.
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Projet KSCS/Webographe : Modèle de stockage, de diffusion, d'échange entre documentalistes dans un réseau de pairs.

SAGLIO, Jean Marc; PHAN, Quang Trung Tien

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/149

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Semantic web and peer to peer decentralized management and exchange of knowledge and information

Springer; 2006 - (025.04 SEM 2006)

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Semantic web information management model based perspective

Springer; 2010 - (025.04 SEM 2010)

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 5.922  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (40)
 2. 2003đến2006  (502)
 3. 2007đến2010  (1.187)
 4. 2011đến2015  (2.131)
 5. Sau 2015  (1.880)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (5.100)
 2. Spanish  (144)
 3. German  (120)
 4. Portuguese  (89)
 5. French  (82)
 6. Japanese  (54)
 7. Catalan  (39)
 8. Italian  (33)
 9. Korean  (32)
 10. Chinese  (32)
 11. Czech  (14)
 12. Russian  (8)
 13. Polish  (8)
 14. Norwegian  (6)
 15. Persian  (6)
 16. Indonesian  (5)
 17. Slovak  (2)
 18. Hungarian  (2)
 19. Romanian  (2)
 20. Arabic  (1)
 21. Turkish  (1)
 22. Vietnamese  (1)
 23. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Dumontier, Michel
 2. Verborgh, Ruben
 3. Mannens, Erik
 4. Valencia-García, Rafael
 5. Fernández-Breis, Jesualdo Tomás

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...