skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 74  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

[P24] A thermodynamic assessment of the Al-Ti-V system

Lindahl, Bonnie ; Selleby, Malin

Calphad, December 2015, Vol.51, pp.379-380 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0364-5916 ; DOI: 10.1016/j.calphad.2015.01.113

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thermodynamic assessment and binary nucleation modeling of Sn-seeded InGaAs nanowires

Ghasemi, Masoomeh ; Selleby, Malin ; Johansson, Jonas

Journal of Crystal Growth, 15 November 2017, Vol.478, pp.152-158 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0248 ; DOI: 10.1016/j.jcrysgro.2017.08.034

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thermodynamic assessment of the Cr–Mn–O system

Kjellqvist, Lina ; Selleby, Malin

Journal of Alloys and Compounds, 2010, Vol.507(1), pp.84-92 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8388 ; DOI: 10.1016/j.jallcom.2010.04.252

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An assessment of the Ti-V-O system

Yang, Yang ; Mao, Huahai ; Chen, Hai-Lin ; Selleby, Malin

Journal of Alloys and Compounds, 25 October 2017, Vol.722, pp.365-374 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8388 ; DOI: 10.1016/j.jallcom.2017.05.326

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of austenite reformation in duplex stainless steel weld metal using computational thermodynamics

Wessman, Sten ; Selleby, Malin

Welding in the World, 2014, Vol.58(2), pp.217-224 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-2288 ; E-ISSN: 1878-6669 ; DOI: 10.1007/s40194-013-0104-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thermodynamic description of the Fe-Ca-O-S system

Dilner, David ; Selleby, Malin

Calphad, June 2017, Vol.57, pp.118-125 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0364-5916 ; DOI: 10.1016/j.calphad.2017.03.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

[P23] Re-assessment of the Co-Cr binary system

Li, Zhou ; Mao, Huahai ; Selleby, Malin

Calphad, December 2015, Vol.51, pp.379-379 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0364-5916 ; DOI: 10.1016/j.calphad.2015.01.112

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

[P63] On the 3rd generation Calphad databases: updated description of Mn and reassessment of binary Fe-Mn

Bigdeli, Sedigheh ; Mao, Huahai ; Selleby, Malin

Calphad, December 2015, Vol.51, pp.394-394 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0364-5916 ; DOI: 10.1016/j.calphad.2015.01.152

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Methods for storage of Gibbs energy data of substances

Hillert, Mats ; Selleby, Malin

Calphad, June 2016, Vol.53, pp.146-150 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0364-5916 ; DOI: 10.1016/j.calphad.2016.02.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Al-Fe-Mn system revisited -- An updated thermodynamic description using the most recent binaries

Lindahl, Bonnie B. ; Selleby, Malin

Calphad, Dec, 2013, Vol.43, p.86(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0364-5916

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thermodynamic investigation of the Al-Fe-Mn system over the whole composition and wide temperature ranges

Zheng, Weisen ; Mao, Huahai ; Lu, Xiao-Gang ; He, Yanlin ; Li, Lin ; Selleby, Malin ; Ågren, John

Journal of Alloys and Compounds, 25 April 2018, Vol.742, pp.1046-1057 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8388 ; DOI: 10.1016/j.jallcom.2018.01.291

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thermodynamic Assessment of the Fe-Mn-O System.(Report)

Kjellqvist, Lina ; Selleby, Malin

Journal of Phase Equilibria and Diffusion, April, 2010, Vol.31(2), p.113(22) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1547-7037

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A thermodynamic re-assessment of Al–V toward an assessment of the ternary Al–Ti–V system

Lindahl, Bonnie ; Liu, Xuan L. ; Liu, Zi-Kui ; Selleby, Malin

Calphad, December 2015, Vol.51, pp.75-88 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0364-5916 ; DOI: 10.1016/j.calphad.2015.07.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ordering in ternary BCC alloys applied to the Al–Fe–Mn system

Lindahl, Bonnie B. ; Burton, Benjamin P. ; Selleby, Malin

Calphad, December 2015, Vol.51, pp.211-219 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0364-5916 ; DOI: 10.1016/j.calphad.2015.09.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An improved magnetic model for thermodynamic modeling.(Report)

Xiong, Wei ; Chen, Qing ; Korzhavyi, Pavel A. ; Selleby, Malin

Calphad, Dec, 2012, Vol.39, p.11(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0364-5916

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

[O7] Thermodynamic modeling of Cr-containing cemented carbide materials

Kaplan, Bartek ; Norgren, Susanne ; Schwind, Martin ; Selleby, Malin

Calphad, December 2015, Vol.51, pp.347-347 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0364-5916 ; DOI: 10.1016/j.calphad.2015.01.014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experimental Determination of the Solubility of Co in the Cr-Based Carbides Cr 23 C 6 , Cr 7 C 3 , and Cr 3 C 2

Kaplan, Bartek ; Markström, Andreas ; Norgren, Susanne ; Selleby, Malin

Metallurgical and Materials Transactions A, 2014, Vol.45(11), pp.4820-4828 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1073-5623 ; E-ISSN: 1543-1940 ; DOI: 10.1007/s11661-014-2441-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Al–Fe–Mn system revisited—An updated thermodynamic description using the most recent binaries

Lindahl, Bonnie B. ; Selleby, Malin

Calphad, December 2013, Vol.43, pp.86-93 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0364-5916 ; DOI: 10.1016/j.calphad.2013.05.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thermodynamic Assessment of the Fe-Mn-O System

Kjellqvist, Lina ; Selleby, Malin

Journal of Phase Equilibria and Diffusion, 2010, Vol.31(2), pp.113-134 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1547-7037 ; E-ISSN: 1863-7345 ; DOI: 10.1007/s11669-009-9643-6

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An improved thermodynamic modeling of the Fe–Cr system down to zero kelvin coupled with key experiments

Xiong, Wei ; Hedström, Peter ; Selleby, Malin ; Odqvist, Joakim ; Thuvander, Mattias ; Chen, Qing

Calphad, 2011, Vol.35(3), pp.355-366 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0364-5916 ; DOI: 10.1016/j.calphad.2011.05.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 74  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (73)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2002  (5)
 2. 2002đến2006  (9)
 3. 2007đến2010  (13)
 4. 2011đến2015  (25)
 5. Sau 2015  (22)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Selleby, Malin
 2. Selleby, M
 3. Mao, Huahai
 4. Sundman, Bo
 5. Norgren, Susanne

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...