skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.282.169  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fundamentals of Media Security

WeiQi Yan; Jonathan Weir

Bookboon; 2014 - (005)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer security

Cham Switzerland Springer; 2018 - (005.8 COM 2018)

Truy cập trực tuyến

3
Embedded systems security : practical methods for safe and secure software and systems development / David Kleidermacher, Mike Kleidermacher.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Embedded systems security : practical methods for safe and secure software and systems development / David Kleidermacher, Mike Kleidermacher.

Kleidermacher, David

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61742

Truy cập trực tuyến

4
Sustainable Human Security: An Integrated Approach for Institutional Social Responsibility and Governance Capacity Development Fostering Human Protection, Sustainable Development and Multi - Sector Empowerment1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sustainable Human Security: An Integrated Approach for Institutional Social Responsibility and Governance Capacity Development Fostering Human Protection, Sustainable Development and Multi - Sector Empowerment1

Nguyễn, Khắc Hải; Tavanti, Marco

Nguyễn, Khắc Hải, Tavanti, Marco. (2015). Sustainable Human Security: An Integrated Approach for Institutional Social Responsibility and Governance Capacity Development Fostering Human Protection, Sustainable Development and Multi - Sector Empowerment1. VNU Journal of Science: Legal Studies, Vol. 31, No. 1 (2015), p. 30-42; 0866-8612; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/975

Truy cập trực tuyến

5
Vietnam's transition global integration : Implications for national security strategy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vietnam's transition global integration : Implications for national security strategy

Elliott, David; Việt Nam học – Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ tư

Elliott, D. (2013). Vietnam's transition global integration : Implications for national security strategy. Việt Nam học – Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ tư; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23016

Truy cập trực tuyến

6
A guide to computer network security
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A guide to computer network security

Kizza, Joseph Migga

9781848009165; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29297

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of The Ifip Tc 11 23rd International Information Security Conference IFIP 20th World Computer Congress IFIP SEC08 September 7 10 2008 Milano Italy

TC11 International Information Security Conference

Springer; 2008 - (005.8)

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

US NATIONAL SECURITY STRATEGY

The White House

2010 - (355,033073)

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A NATIONAL SECURITY STRATEGY FORA NEW CENTURY

United States White House Office; 1999 - (355.033073)

Truy cập trực tuyến

10
Information security practice and experience : third international conference, ISPEC 2007, Hong Kong, China, May 7-9, 2007 : proceedings
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information security practice and experience : third international conference, ISPEC 2007, Hong Kong, China, May 7-9, 2007 : proceedings

Dawson, Ed; Wong, Duncan S.

3540721592; 978-3-540-72159-8; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24077

Truy cập trực tuyến

11
Financial Cryptography and Data Security
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Financial Cryptography and Data Security

Tsudik, Gene

978-3-540-85229-2; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26300

Truy cập trực tuyến

12
Global E-Security
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global E-Security

Jahankhani, Hamid; Revett, Kenneth; Palmer-Brown, Dominic

978-3-540-69402-1; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26512

Truy cập trực tuyến

13
Autonomic and Trusted Computing
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Autonomic and Trusted Computing

Chunming, R.; Jaatun, M.G.; Sandnes, F.E.; Yang, L.T.

978-3-540-69294-2; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26200

Truy cập trực tuyến

14
Progress in Cryptology - INDOCRYPT 2008
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Progress in Cryptology - INDOCRYPT 2008

Rijmen, Vincent; Roy Chowdhury, Dipanwita; Das, Abhijit

978-3-540-89753-8; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26428

Truy cập trực tuyến

15
Provable Security
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Provable Security

Baek, Joonsang; Bao, Feng; Lai, Kefei ChenXuejia

978-3-540-88732-4; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26441

Truy cập trực tuyến

16
Progress in WWW Research and Development
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Progress in WWW Research and Development

Zhang, Y.; Yu, G.; Bertino, E.; Xu, G.

978-3-540-78848-5; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26434

Truy cập trực tuyến

17
Progress in Cryptology - AFRICACRYPT 2008
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Progress in Cryptology - AFRICACRYPT 2008

Vaudenay, Serge

978-3-540-68159-5; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26429

Truy cập trực tuyến

18
Global Initiatives to Secure Cyberspace
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global Initiatives to Secure Cyberspace

Portnoy, Michael; Goodman, Seymour

978-0-387-09763-3; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28781

Truy cập trực tuyến

19
Fast Software Encryption
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fast Software Encryption

Nyberg, Kaisa

978-3-540-71038-7; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26290

Truy cập trực tuyến

20
Public Key Cryptography - PKC 2008
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public Key Cryptography - PKC 2008

Cramer, Ronald

978-3-540-78439-5; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26472

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 1.282.169  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1956  (3.081)
 2. 1956đến1970  (1.821)
 3. 1971đến1985  (10.217)
 4. 1986đến2001  (141.016)
 5. Sau 2001  (1.118.339)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.121.896)
 2. Spanish  (4.123)
 3. French  (3.422)
 4. Portuguese  (2.726)
 5. German  (2.328)
 6. Czech  (1.304)
 7. Russian  (998)
 8. Chinese  (786)
 9. Polish  (743)
 10. Undetermined  (739)
 11. Japanese  (700)
 12. Danish  (426)
 13. Korean  (387)
 14. Romanian  (361)
 15. Italian  (346)
 16. Dutch  (285)
 17. Slovak  (284)
 18. Norwegian  (268)
 19. Hungarian  (205)
 20. Greek  (204)
 21. Finnish  (186)
 22. Lithuanian  (180)
 23. Turkish  (174)
 24. Ukrainian  (156)
 25. Persian  (124)
 26. Arabic  (93)
 27. Serbian  (64)
 28. Serbo-Croatian  (59)
 29. Icelandic  (20)
 30. Vietnamese  (14)
 31. Albanian  (8)
 32. Macedonian  (4)
 33. Basque  (2)
 34. Thai  (1)
 35. Welsh  (1)
 36. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Choo, Kim-Kwang Raymond
 2. Khan, Muhammad Khurram
 3. Sovacool, Benjamin K.
 4. Zhang, Bin
 5. Cherp, Aleh

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...