skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The annotated Christmas carol : a Christmas carol in prose
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The annotated Christmas carol : a Christmas carol in prose

Dickens Charles; Hearn Michael Patrick; Leech John

New York : W.W. Norton & Co., c2004 - (823 DIC 2004) - ISBN0393051587

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Buddhist Carol

Keeling, Paul M

Buddhist-Christian Studies, 2011, Vol.31, pp.25-29 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0882-0945 ; E-ISSN: 1527-9472

Toàn văn sẵn có

3
"Old Scrooge": A Christmas Carol in Five Staves. Dramatized from Charles Dickens' Celebrated Christmas Story
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

"Old Scrooge": A Christmas Carol in Five Staves. Dramatized from Charles Dickens' Celebrated Christmas Story

Scott, Charles Augustus ; Dickens, Charles

Toàn văn sẵn có

4
A Christmas Carol; Or, The Miser's Warning! (Adapted from Charles Dickens' Celebrated Work.)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Christmas Carol; Or, The Miser's Warning! (Adapted from Charles Dickens' Celebrated Work.)

Dickens, Charles ; Barnett, C. Z. (Charles Zachary)

Toàn văn sẵn có

5
Der Weihnachtsabend Eine Geistergeschichte
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Der Weihnachtsabend Eine Geistergeschichte

Dickens, Charles

Toàn văn sẵn có

6
Cantique de Noël
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cantique de Noël

Dickens, Charles

Toàn văn sẵn có

7
A Christmas Carol The original manuscript
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Christmas Carol The original manuscript

Dickens, Charles

Toàn văn sẵn có

8
Een Kerstlied in Proza
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Een Kerstlied in Proza

Dickens, Charles

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Christmas Carol

Dickens, Charles

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Christmas Carol

Dickens, Charles

Toàn văn sẵn có

11
Joulun-aatto
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Joulun-aatto

Dickens, Charles

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Christmas Carol

Dickens, Charles

Toàn văn sẵn có

13
A Christmas Carol in Prose; Being a Ghost Story of Christmas
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Christmas Carol in Prose; Being a Ghost Story of Christmas

Dickens, Charles

ISBN: 9781551114767 ; ISBN: 1551114763

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
A Christmas carol
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Christmas carol

Dickens, Charles; Rackham, Arthur

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Dickens, Charles.
  2. Charles Dickens
  3. Barnett, C. Z.
  4. Seybt, Julius
  5. Kuylman, J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...