skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 423  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pippi — Painless parsing, post-processing and plotting of posterior and likelihood samples

Scott, Pat

The European Physical Journal Plus, 2012, Vol.127(11), pp.1-4 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2190-5444 ; DOI: 10.1140/epjp/i2012-12138-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dark matter theory: Implications and future prospects for Fermi

Scott, Pat

Arxiv ID: 1711.01973

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neutrino telescope searches for dark matter in the Sun

Scott, Pat

Arxiv ID: 1710.05190

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dark stars: structure, evolution and impacts upon the high-redshift Universe

Scott, Pat

PoS(CRF 2010)021

Arxiv ID: 1101.1029

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Searches for Particle Dark Matter: An Introduction

Scott, Pat

Arxiv ID: 1110.2757

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global analyses of supersymmetry with GAMBIT

Scott, Pat

Arxiv ID: 1805.06049

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dark matter theory: Implications and future prospects for Fermi

Scott, Pat; Scott, Pat (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 6, 2017

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Searches for Particle Dark Matter: An Introduction

Scott, Pat; Scott, Pat (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Oct 12, 2011

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dark stars: structure, evolution and impacts upon the high-redshift Universe

Scott, Pat; Scott, Pat (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Feb 13, 2011

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neutrino telescope searches for dark matter in the Sun

Scott, Pat; Scott, Pat (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Oct 14, 2017

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global analyses of supersymmetry with GAMBIT

Scott, Pat; Scott, Pat (pacrepositoryorg)

arXiv.org, May 15, 2018

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gamma rays from ultracompact primordial dark matter minihalos

Scott, Pat ; Sivertsson, Sofia; Sivertsson, Sofia (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Sep 2, 2010 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1103/PhysRevLett.103.211301 10.1103/PhysRevLett.105.119902

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

thermal conduction by dark matter with velocity and momentum-dependent cross-sections

Vincent, Aaron C. ; Scott, Pat

Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, 2014, Vol.2014(04), p.019 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; E-ISSN: 1475-7516 ; DOI: 10.1088/1475-7516/2014/04/019

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dark Matter CMB Constraints and Likelihoods for Poor Particle Physicists

Cline, James ; Scott, Pat; Scott, Pat (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Apr 26, 2013 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1088/1475-7516/2013/03/044

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Two-loop mass splittings in electroweak multiplets: winos and minimal dark matter

Mckay, James ; Scott, Pat; Scott, Pat (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Apr 1, 2018 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1103/PhysRevD.97.055049

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Light bosons and photospheric solutions to the solar abundance problem

Vincent, Aaron ; Scott, Pat; Scott, Pat (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Feb 1, 2013 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1093/mnras/stt683

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Abstract 108: Functional characterization of WAC, a candidate tumor suppressor gene in colorectal cancer
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Abstract 108: Functional characterization of WAC, a candidate tumor suppressor gene in colorectal cancer

Conboy, Caitlin B. ; Hatler, Julia M. ; Scott, Pat M. ; Sarver, Aaron L. ; Silverstein, Kevin A. ; Seshagiri, Somasekar ; Adams, Matthew ; Lillemoe, Jenna ; Dorr, Casey R. ; Cormier, Robert T. ; Starr, Tim K. ; Largaespada, David A.

Cancer Research, 04/15/2012, Vol.72(8 Supplement), pp.108-108 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-5472 ; E-ISSN: 1538-7445 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1158/1538-7445.AM2012-108

Toàn văn sẵn có

18
Christmas Surprises
Christmas Surprises
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Christmas Surprises

Scott, Pat

Toàn văn sẵn có

19
Christmas Magic
Christmas Magic
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Christmas Magic

Scott, Pat

Toàn văn sẵn có

20
Gorillas
Gorillas
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gorillas

Scott, Pat

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 423  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (77)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (4)
 2. 2007đến2009  (14)
 3. 2010đến2012  (53)
 4. 2013đến2016  (74)
 5. Sau 2016  (56)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (403)
 2. Norwegian  (9)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Scott, Pat
 2. Scott, P.
 3. Edsjö, Joakim
 4. White, Martin
 5. Weniger, Christoph

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...