skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 114  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Survey of Combinatorial Methods for Phylogenetic Networks

Huson, Daniel H ; Scornavacca, Celine

Genome Biology and Evolution, 2010, Vol.3, p.23-35 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1759-6653 ; DOI: 10.1093/gbe/evq077 ; PMCID: 3017387 ; PMID: 21081312

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inferring incomplete lineage sorting, duplications, transfers and losses with reconciliations

Chan, Yao-Ban ; Ranwez, Vincent ; Scornavacca, Céline

Journal of Theoretical Biology, 07 November 2017, Vol.432, pp.1-13 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-5193 ; E-ISSN: 1095-8541 ; DOI: 10.1016/j.jtbi.2017.08.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fast algorithm for the reconciliation of gene trees and LGT networks

Scornavacca, Celine ; Mayol, Joan Carles Pons ; Cardona, Gabriel

Journal of Theoretical Biology, 07 April 2017, Vol.418, pp.129-137 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-5193 ; E-ISSN: 1095-8541 ; DOI: 10.1016/j.jtbi.2017.01.024

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Support Measures to Estimate the Reliability of Evolutionary Events Predicted by Reconciliation Methods.(Research Article)

Nguyen, Thi - Hau ; Ranwez, Vincent ; Berry, Vincent ; Scornavacca, Celine

PLoS ONE, Oct 4, 2013, Vol.8(10), p.e73667 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0073667

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reconstructible Phylogenetic Networks: Do Not Distinguish the Indistinguishable (Phylogenetic Networks: What Can Be Reconstructed)

Pardi, Fabio ; Scornavacca, Celine; Holland, Barbara R (Editor)

2015, Vol.11(4), p.e1004135 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1553-734X ; E-ISSN: 1553-7358 ; DOI: 10.1371/journal.pcbi.1004135

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Constructing Minimal Phylogenetic Networks from Softwired Clusters is Fixed Parameter Tractable

Kelk, Steven ; Scornavacca, Celine

Algorithmica, 2014, Vol.68(4), pp.886-915 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0178-4617 ; E-ISSN: 1432-0541 ; DOI: 10.1007/s00453-012-9708-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dendroscope 3: An Interactive Tool for Rooted Phylogenetic Trees and Networks

Huson, Daniel H ; Scornavacca, Celine

Systematic Biology, 2012, Vol. 61(6), pp.1061-1067 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1063-5157 ; E-ISSN: 1076-836X ; DOI: 10.1093/sysbio/sys062

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the elusiveness of clusters

Kelk, Steven ; Scornavacca, Celine ; Van Iersel, Leo

Arxiv ID: 1103.1834

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring the space of gene/species reconciliations with transfers

Chan, Yao-ban ; Ranwez, Vincent ; Scornavacca, Céline

Journal of Mathematical Biology, 2015, Vol.71(5), pp.1179-1209 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0303-6812 ; E-ISSN: 1432-1416 ; DOI: 10.1007/s00285-014-0851-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficient algorithms for reconciling gene trees and species networks via duplication and loss events

To, Thu-Hien ; Scornavacca, Celine

BMC Genomics, December 2015, Vol.16(S10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2164 ; E-ISSN: 1471-2164 ; DOI: 10.1186/1471-2164-16-S10-S6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inferring gene duplications, transfers and losses can be done in a discrete framework

Ranwez, Vincent ; Scornavacca, Celine ; Doyon, Jean-Philippe ; Berry, Vincent

Journal of Mathematical Biology, 2016, Vol.72(7), pp.1811-1844 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0303-6812 ; E-ISSN: 1432-1416 ; DOI: 10.1007/s00285-015-0930-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Joint amalgamation of most parsimonious reconciled gene trees

Scornavacca, Celine ; Jacox, Edwin ; Szöllősi, Gergely J

Bioinformatics, 2015, Vol. 31(6), pp.841-848 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1367-4803 ; E-ISSN: 1460-2059 ; DOI: 10.1093/bioinformatics/btu728

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kernelizations for the hybridization number problem on multiple nonbinary trees

Kelk, Steven ; Scornavacca, Celine; Scornavacca, Celine (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Mar 22, 2016

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An \(O(n \log n)\) time Algorithm for computing the Path-length Distance between Trees

Bryant, David ; Scornavacca, Celine; Scornavacca, Celine (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 1, 2018

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Constructing minimal phylogenetic networks from softwired clusters is fixed parameter tractable

Kelk, Steven ; Scornavacca, Celine

Arxiv ID: 1108.3653

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the elusiveness of clusters

Kelk, Steven ; Scornavacca, Celine; Scornavacca, Celine (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Mar 9, 2011

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exact reconciliation of undated trees

Scornavacca, Celine ; Kelk, Steven; Kelk, Steven (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Oct 26, 2014

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards the fixed parameter tractability of constructing minimal phylogenetic networks from arbitrary sets of nonbinary trees

Kelk, Steven ; Scornavacca, Celine; Scornavacca, Celine (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Aug 2, 2012

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the Weighted Quartet Consensus problem

Lafond, Manuel ; Scornavacca, Céline

Arxiv ID: 1610.00505

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards the fixed parameter tractability of constructing minimal phylogenetic networks from arbitrary sets of nonbinary trees

Kelk, Steven ; Scornavacca, Celine

Arxiv ID: 1207.7034

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 114  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (59)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2010  (6)
 2. 2010đến2011  (17)
 3. 2012đến2013  (10)
 4. 2014đến2016  (35)
 5. Sau 2016  (46)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Scornavacca, Celine
 2. Scornavacca, C.
 3. Kelk, Steven
 4. Van Iersel, Leo
 5. Ranwez, Vincent

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...