skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Laboratory features for presumptive diagnosis of disseminated tuberculosis in HIV-infected patients

Dos Santos, R P ; Scheid, K L ; Goldani, L Z

The international journal of tuberculosis and lung disease : the official journal of the International Union against Tuberculosis and Lung Disease, November 2008, Vol.12(11), pp.1340-3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1027-3719 ; PMID: 18926048 Version:1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Einige Abkömmlinge des β-Chlornaphtalins
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Einige Abkömmlinge des β-Chlornaphtalins

Scheid, K.

Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft, 05/1901, Vol.34(2), pp.1813-1818 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03659496 ; E-ISSN: 10990682 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1002/cber.19010340281

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Einige Abkömmlinge des β‐Chlornaphtalins

Scheid, K.

Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft, May 1901, Vol.34(2), pp.1813-1818 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0365-9496 ; E-ISSN: 1099-0682 ; DOI: 10.1002/cber.19010340281

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sensitivity of computer assisted radionuclide angiography in transient ischemic attack and prolonged reversible ischemic neurological deficit. Comparison with findings in radiographic angiography and transmission computerized axial tomography

Buell, U ; Scheid, K F ; Lanksch, W ; Kleinhans, E ; Ulbert, V ; Reger, U ; Rath, M ; Moser, E A

Stroke, 1981, Vol.12(6), pp.829-34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0039-2499 ; PMID: 7029793 Version:1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. German  (2)
  2. English  (2)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Scheid, K.
  2. Goldani, L Z
  3. Buell, U
  4. Reger, U
  5. Scheid, K L

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...