skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pathogenic mutation at IDS gene on a newborn girl with clinical symptoms of Hunter syndrome (MPS II)

Moreno, Lina J ; Sanchez, Adalberto ; Satizabal, Jose M

Molecular Genetics and Metabolism, January 2017, Vol.120(1-2), pp.S98-S99 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1096-7192 ; E-ISSN: 1096-7206 ; DOI: 10.1016/j.ymgme.2016.11.246

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Short term impact from enzyme replacement therapy on patients with attenuated Hunter syndrome (MPS II) showing complex heart disease

Moreno, Lina J ; Sanchez, Adalberto ; Satizábal, José M

Molecular Genetics and Metabolism, January 2017, Vol.120(1-2), pp.S99-S99 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1096-7192 ; E-ISSN: 1096-7206 ; DOI: 10.1016/j.ymgme.2016.11.247

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exome sequencing thechnology for diagnosis on mucopolysaccharidosis at Colombian populations

Sanchez, Adalberto ; Satizabal, José M ; Moreno, Lina J

Molecular Genetics and Metabolism, February 2016, Vol.117(2), pp.S101-S102 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1096-7192 ; E-ISSN: 1096-7206 ; DOI: 10.1016/j.ymgme.2015.12.426

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genomic study of the critical region of chromosome 21 associated to Down syndrome

Montoya, Julio César ; Soto, Juliana ; Satizábal, José María ; Sánchez, Adalberto ; García, Felipe

Colombia Médica, 01 March 2011, Vol.42(1), pp.26-38 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1657-9534

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CARACTERIZACIÓN FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL DE GENES ASOCIADOS A PREECLAMPSIA EXPRESADOS EN LA PLACENTA HUMANA

Ceballos-Núñez, Verónika ; Rodríguez, Alejandra ; Satizábal, José María ; Montoya, Julio César ; Sánchez, Adalberto ; García-Vallejo, Felipe

Revista Med, 01 January 2016, Vol.24(1), pp.21-32

ISSN: 0121-5256 ; DOI: 10.18359/rmed.2329

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Estudio genomico de la region critica del cromosoma 21 asociada con el sindrome de Down.(Report)

Montoya, Julio Cesar ; Soto, Juliana ; Satizabal, Jose Maria ; Sanchez, Adalberto ; Garcia, Felipe

Colombia Medica, Jan-March, 2011, Vol.42(1), p.26(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1657-9534

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transitional mutation’s cluster C > T and T > C on a Colombian population affected with mucopolysaccharidosis

Sanchez, Adalberto ; Satizabal, José M ; Garcia, Felipe ; Moreno, Lina J ; Montoya, Julio C

Molecular Genetics and Metabolism, February 2016, Vol.117(2), pp.S101-S101 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1096-7192 ; E-ISSN: 1096-7206 ; DOI: 10.1016/j.ymgme.2015.12.425

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global differential expression of genes located in the Down Syndrome Critical Region in normal human brain

Montoya, Julio Cesar ; Fajardo, Dianora ; Peña, Angela ; Sánchez, Adalberto ; Domínguez, Martha C ; Satizábal, José María ; García-Vallejo, Felipe

Colombia Médica, 01 October 2014, Vol.45(4), pp.154-161 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1657-9534

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (7)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

 1. Portuguese  (3)
 2. Spanish  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Sanchez, Adalberto
 2. Sanchez, A
 3. Satizabal, Jm
 4. Moreno, Lj
 5. Moreno, Lina J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...