skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 31  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Economic recession, skilled unemployment and welfare

Chaudhuri, Sarbajit

Economic Modelling, May, 2011, Vol.28(3), p.1435(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-9993

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

International factor mobility, informal interest rate and capital market imperfection: A general equilibrium analysis

Chaudhuri, Sarbajit ; Gupta, Manash Ranjan

Economic Modelling, Feb, 2014, Vol.37, p.184(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-9993

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corruption in a model of vertical linkage between formal and informal credit sources and credit subsidy policy

Chaudhuri, Sarbajit ; Dastidar, Krishnendu Ghosh

Economic Modelling, Nov, 2011, Vol.28(6), p.2596(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-9993

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foreign direct investment, environmentally sound technology and informal sector

Chaudhuri, Sarbajit ; Mukhopadhyay, Ujjaini

Economic Modelling, March, 2013, Vol.31, p.206(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-9993

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Job-search and foreign capital inflow -- A three-sector general equilibrium analysis

Chaudhuri, Sarbajit ; Bandopadhyay, Titas Kumar

Economic Modelling, Sept, 2013, Vol.35, p.159(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-9993

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

FDI in agricultural land, welfare and unemployment in a developing economy

Chaudhuri, Sarbajit ; Banerjee, Dibyendu

Research in Economics, Dec, 2010, Vol.64(4), p.229(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1090-9443

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Formation of special economic zone, liberalized FDI policy and agricultural productivity

Chaudhuri, Sarbajit ; Yabuuchi, Shigemi

International Review of Economics and Finance, Oct, 2010, Vol.19(4), p.779(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1059-0560

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

( Endogenous Skill Formation: Labor Market Integration by an Immigration )

Titas Kumar Bandopadhyay ; ; Sarbajit Chaudhuri

Journal of Economic Integration, 2013, Vol.28(1), p.183 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225-651X

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Subsidizing healthcare in the presence of market distortions

Chaudhuri, Sarbajit ; Kumar Dwibedi, Jayanta ; Biswas, Anindya

Economic Modelling, 2017, Vol.64, p.539 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-9993 ; DOI: 10.1016/j.econmod.2017.04.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Endogenous labour market imperfection, foreign direct investment and external terms-of-trade shocks in a developing economy.(Report)

Chaudhuri, Sarbajit ; Biswas, Anindya

Economic Modelling, 2016, Vol.59, p.416 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-9993 ; DOI: 10.1016/j.econmod.2016.08.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

International trade and quality of labour.(Report)

Chaudhuri, Sarbajit ; Marjit, Sugata

International Review of Economics and Finance, 2017, Vol.49, p.582 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1059-0560 ; DOI: 10.1016/j.iref.2017.03.018

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foreign capital, welfare and urban unemployment in the presence of agricultural dualism.(Author abstract)

Chaudhuri, Sarbajit

Japan & The World Economy, March, 2007, Vol.19(2), p.149(17) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0922-1425

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Incidence of child labour, free education policy, and economic liberalisation in a developing economy

Chaudhuri, Sarbajit

Pakistan Development Review, Spring, 2004, Vol.43(1), p.1(25) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0030-9729

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foreign capital inflow, non-traded intermediary, urban unemployment, and welfare in a small open economy: a theoretical analysis

Chaudhuri, Sarbajit

Pakistan Development Review, Autumn, 2001, Vol.40(3), p.225(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0030-9729

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foreign capital inflow, technology transfer, and national income

Chaudhuri, Sarbajit

Pakistan Development Review, Spring, 2001, Vol.40(1), p.49(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0030-9729

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wage inequality in a dual economy and international mobility of factors: Do factor intensities always matter?

Chaudhuri, Sarbajit

Economic Modelling, Nov, 2008, Vol.25(6), p.1155(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-9993

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

( International Migration of Skilled and Unskilled Labour, Welfare and Skilled-unskilled Wage Inequality: a Simple Model )

Sarbajit Chaudhuri

Journal of Economic Integration, 2004, Vol.19(4), p.726 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225-651X

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

( Foreign Direct Investment in a Small Open Economy and Global Trade Liberalization in Agriculture: A Note )

Sarbajit Chaudhuri

Journal of Economic Integration, 2003, Vol.18(3), p.563 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225-651X

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Consumption efficiency hypothesis and the HOS model: Some counterintuitive results.(Report)

Chaudhuri, Sarbajit ; Banerjee, Dibyendu

Research in Economics, June, 2008, Vol.62(2), p.64(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1090-9443

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

( Pollution and Informal Sector: A Theoretical Analysis )

Sarbajit Chaudhuri ; ; Ujjaini Mukhopadhyay

Journal of Economic Integration, 2006, Vol.21(2), p.363 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225-651X

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 31  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (21)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2004  (4)
 2. 2004đến2006  (3)
 3. 2007đến2009  (3)
 4. 2010đến2013  (7)
 5. Sau 2013  (14)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (21)
 2. Tài nguyên văn bản  (10)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Sarbajit Chaudhuri
 2. Chaudhuri, Sarbajit
 3. Chaudhuri, S.
 4. Jayanta Kumar Dwibedi
 5. Banerjee, D

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...