skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GOPred: GO Molecular Function Prediction by Combined Classifiers (GOPred)

Saraç, Ömer Sinan ; Atalay, Volkan ; Cetin-Atalay, Rengul; Haslam, Niall James (Editor)

PLoS ONE, 2010, Vol.5(8), p.e12382 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0012382

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Topology of functional networks predicts physical binding of proteins

Saraç, Ömer Sinan ; Pancaldi, Vera ; Bähler, Jürg ; Beyer, Andreas

Bioinformatics, 2012, Vol. 28(16), pp.2137-2145 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1367-4803 ; E-ISSN: 1460-2059 ; DOI: 10.1093/bioinformatics/bts351

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Species translatable blood gene signature as a marker of exposure to smoking: Computational approaches of the top ranked teams in the sbv IMPROVER Systems Toxicology Challenge

Saraç, Ömer Sinan ; Kumar, Rahul ; Dhanda, Sandeep Kumar ; Balcı, Ali Tuğrul ; Bilgen, İsmail ; Romero, Roberto ; Tarca, Adi L

Computational Toxicology, February 2018, Vol.5, pp.25-30

ISSN: 2468-1113 ; E-ISSN: 2468-1113 ; DOI: 10.1016/j.comtox.2017.04.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extensive mass spectrometry-based analysis of the fission yeast proteome: the Schizosaccharomyces pombe PeptideAtlas

Gunaratne, Jayantha ; Schmidt, Alexander ; Quandt, Andreas ; Neo, Suat Peng ; Saraç, Omer Sinan ; Gracia, Tannia ; Loguercio, Salvatore ; Ahrné, Erik ; Xia, Rachel Li Hai ; Tan, Keng Hwa ; Lössner, Christopher ; Bähler, Jürg ; Beyer, Andreas ; Blackstock, Walter ; Aebersold

Molecular & cellular proteomics : MCP, June 2013, Vol.12(6), pp.1741-51 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1535-9484 ; PMID: 23462206 Version:1 ; DOI: 10.1074/mcp.M112.023754

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Large-scale de novo prediction of physical protein-protein association

Elefsinioti, Antigoni ; Saraç, Ömer Sinan ; Hegele, Anna ; Plake, Conrad ; Hubner, Nina C ; Poser, Ina ; Sarov, Mihail ; Hyman, Anthony ; Mann, Matthias ; Schroeder, Michael ; Stelzl, Ulrich ; Beyer, Andreas

Molecular & cellular proteomics : MCP, November 2011, Vol.10(11), pp.M111.010629 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1535-9484 ; PMID: 21836163 Version:1 ; DOI: 10.1074/mcp.M111.010629

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proteomic profiling of HBV infected liver biopsies with different fibrotic stages

Katrinli, Seyma ; Ozdil, Kamil ; Sahin, Abdurrahman ; Ozturk, Oguzhan ; Kir, Gozde ; Baykal, Ahmet Tarik ; Akgun, Emel ; Sarac, Omer Sinan ; Sokmen, Mehmet ; Doğanay, H Levent ; Dinler Doğanay, Gizem

Proteome science, 2016, Vol.15, pp.7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1477-5956 ; PMID: 28439208 Version:1 ; DOI: 10.1186/s12953-017-0114-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The sbv IMPROVER Systems Toxicology computational challenge: Identification of human and species-independent blood response markers as predictors of smoking exposure and cessation status

Belcastro, Vincenzo ; Poussin, Carine ; Xiang, Yang ; Giordano, Maurizio ; Tripathi, Kumar Parijat ; Boda, Akash ; Balci, Ali Tugrul ; Bilgen, Ismail ; Dhanda, Sandeep Kumar ; Duan, Zhongqu ; Gong, Xiaofeng ; Kumar, Rahul ; Romero, Roberto ; Sarac, Omer Sinan ; Tarca, Adi L ; Wang, Peixuan ; Yang, Hao ; Yang, Wenxin ; Zhang, Chenfang ; Boué, Stéphanie

Computational Toxicology, February 2018, Vol.5, pp.38-51

ISSN: 2468-1113 ; E-ISSN: 2468-1113 ; DOI: 10.1016/j.comtox.2017.07.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Subsequence-based feature map for protein function classification

Sarac, Omer Sinan ; Gürsoy-Yüzügüllü, Özge ; Cetin-Atalay, Rengul ; Atalay, Volkan

Computational Biology and Chemistry, 2008, Vol.32(2), pp.122-130 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1476-9271 ; E-ISSN: 1476-928X ; DOI: 10.1016/j.compbiolchem.2007.11.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (6)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2010  (1)
 2. 2010đến2010  (1)
 3. 2011đến2011  (1)
 4. 2012đến2013  (2)
 5. Sau 2013  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Saraç, Ömer Sinan
 2. Sarac, Omer Sinan
 3. Beyer, Andreas
 4. Romero, Roberto
 5. Bilgen, Ismail

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...