skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 36  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Can the MDI Triggerguard Prevent Accidental Medication Loss?

Gill, K.K. ; Sandor, C. ; Becker, A. ; Liem, J.

The Journal of Allergy and Clinical Immunology, 2008, Vol.121(2), pp.S156-S156 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-6749 ; DOI: 10.1016/j.jaci.2007.12.573

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Abstract 16712: Aortic Stiffness is Associated With Coronary Artery Intimal Thickening in Pediatric Heart Transplant Recipients

Cote, T, Anita ; Hosking, C, Martin ; Voss, G, Christine ; Sandor, C, George ; Harris, C, Kevin

Circulation, 2017, Vol.136(Suppl_1 Suppl 1), pp.A16712-A16712 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-7322

Toàn văn sẵn có

3
First Brazilian record of Ammophila hevans Menke, 2004 (Hymenoptera: Sphecidae)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

First Brazilian record of Ammophila hevans Menke, 2004 (Hymenoptera: Sphecidae)

Trad, Bhrenno M. ; Buys, Sandor C. ; Silvestre, Rogerio

Check List, 09/05/2016, Vol.12(5), p.1955 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1809-127X ; DOI: http://dx.doi.org/10.15560/12.5.1955

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The first synthesis of 3-deoxyoripavine and its utilization in the preparation of 10-deoxyaporphines and cyprodime

Sipos, Attila ; Udvardy, Antal ; Bényei, Attila ; Berényi, Sándor

Central European Journal of Chemistry, 2013, Vol.11(8), pp.1278-1285 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1895-1066 ; E-ISSN: 1644-3624 ; DOI: 10.2478/s11532-013-0256-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coal and Biomass Co-combustion in a Hybrid-Fluidized Boiler with a Nominal Power of 220 MWth

Sándor, C. ; Ősz, J.

DOI: 10.5071/18thEUBCE2010-VP2.4.7 ; Related ISBN: 978-88-89407-56-1

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On positivity and base loci of vector bundles

Bauer, Thomas ; Kovács, Sándor ; Küronya, Alex ; Mistretta, Ernesto ; Szemberg, Tomasz ; Urbinati, Stefano

European Journal of Mathematics, 2015, Vol.1(2), pp.229-249

ISSN: 2199-675X ; E-ISSN: 2199-6768 ; DOI: 10.1007/s40879-015-0038-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative study of the nesting behaviour of Tachysphex inconspicuus (Kirby) (Hymenoptera: Crabronidae) in two locations in southeast Brazil

Buys, Sandor C

Neotropical Entomology, 01 June 2007, Vol.36(3), pp.327-330 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1678-8052 ; DOI: 10.1590/S1519-566X2007000300001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conspecific and Heterogeneric Lacewings Respond to ( Z )-4-Tridecene Identified from Chrysopa formosa (Neuroptera: Chrysopidae)

Koczor, Sándor ; Szentkirályi, Ferenc ; Vuts, József ; Caulfield, John ; Withall, David ; Pickett, John ; Birkett, Michael ; Tóth, Miklós

Journal of Chemical Ecology, 2018, Vol.44(2), pp.137-146 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0098-0331 ; E-ISSN: 1573-1561 ; DOI: 10.1007/s10886-017-0920-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nesting behaviour and larval biology of Prionyx fervens (Linnaeus) (Hymenoptera, Sphecidae) from Brazil

Buys, Sandor C

Revista Brasileira de Zoologia, 01 June 2006, Vol.23(2), pp.311-313 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0101-8175 ; DOI: 10.1590/S0101-81752006000200001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nesting behaviour and larval biology of Sphex opacus Dahlbom (Hymenoptera, Sphecidae) from Brazil

Buys, Sandor C

Revista Brasileira de Zoologia, 01 September 2005, Vol.22(3), pp.709-711 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0101-8175 ; DOI: 10.1590/S0101-81752005000300030

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Can the MDI Triggerguard Prevent Accidental Medication Loss?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Can the MDI Triggerguard Prevent Accidental Medication Loss?

Gill, K ; Sandor, C ; Becker, A ; Liem, J

Journal of Allergy and Clinical Immunology, 02/2008, Vol.121(2), Supplement, pp.S156-S156 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00916749 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jaci.2007.12.573

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Charmonium spectral functions from 2+1 flavour lattice QCD

Borsányi, Szabolcs ; Dürr, Stephan ; Fodor, Zoltán ; Hoelbling, Christian ; Katz, Sándor ; Krieg, Stefan ; Mages, Simon ; Nógrádi, Dániel ; Pásztor, Attila ; Schäfer, Andreas ; Szabó, Kálmán ; Tóth, Bálint ; Trombitás, Norbert

Journal of High Energy Physics, 2014, Vol.2014(4), pp.1-19 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1029-8479 ; DOI: 10.1007/JHEP04(2014)132

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Estimation of the Mean of a Wiener Sheet

Baran, Sándor ; Pap, Gyula ; Van Zuijlen, Martien

Statistical Inference for Stochastic Processes, 2004, Vol.7(3), pp.279-304 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1387-0874 ; E-ISSN: 1572-9311 ; DOI: 10.1023/B:SISP.0000049115.52344.c7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reproducibility of Molecular Phenotypes after Long-Term Differentiation to Human iPSC-Derived Neurons: A Multi-Site Omics Study

Volpato, V ; Smith, J ; Sandor, C ; Ried, Js ; Baud, A ; Handel, A ; Newey, Se ; Wessely, F ; Attar, M ; Whiteley, E ; Chintawar, S ; Verheyen, A ; Barta, T ; Lako, M ; Armstrong, L ; Muschet, C ; Artati, A ; Cusulin, C ; Christensen, K ; Patsch, C ; Sharma, E ; Nicod, J ; Brownjohn, P ; Stubbs, V ; Heywood, We ; Gissen, P ; De Filippis, R ; Janssen, K ; Reinhardt, P ; Adamski, J ; Royaux, I ; Peeters, Pj ; Terstappen, Gc ; Graf, M ; Livesey, Fj ; Akerman, Cj ; Mills, K ; Bowden, R ; Nicholson, G ; Webber, C ; Cader, Mz ; Lakics, V

Stem Cell Reports , 11 (4) pp. 897-911. (2018)

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nozzle air injection system for a fuel-injected engine

Fabiani Sandor C

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nozzle air injection system for a fuel-injected engine

Fabiani, Sandor C

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nozzle air injection system for a fuel-injected engine

Fabiani Sandor C

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nozzle air injection system for a fuel-injected engine

Fabiani Sandor C

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Relationship Between Water Use and Population in the Embarras River Basin, Illinois

Csallany, Sandor C.

Journal ‐ American Water Works Association, March 1965, Vol.57(3), pp.391-396 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-150X ; E-ISSN: 1551-8833 ; DOI: 10.1002/j.1551-8833.1965.tb01414.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Graphical Method for Determining Coefficient of Transmissibility

Csallany, Sandor C.

Journal ‐ American Water Works Association, May 1966, Vol.58(5), pp.628-634 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-150X ; E-ISSN: 1551-8833 ; DOI: 10.1002/j.1551-8833.1966.tb01621.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 36  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (24)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1999  (6)
 2. 1999đến2005  (9)
 3. 2006đến2009  (9)
 4. 2010đến2014  (5)
 5. Sau 2014  (7)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (24)
 2. Sáng chế  (7)
 3. Tin tức  (1)
 4. Sách  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (33)
 2. Portuguese  (5)
 3. French  (1)
 4. Romanian  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Buys, Sandor
 2. Sandor, C
 3. Buys, Sandor C.
 4. Csallany, Sandor C.
 5. Fodor, Zoltán

theo chủ đề:

 1. Chemistry
 2. Medicine
 3. Zoology
 4. Sciences
 5. Wasp

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...