skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 112  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Copyright Principles Project: Directions for Reform

Samuelson, Pamela

DOI: 10.15779/Z38B12P

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anticircumvention Rules: Threat to Science

Samuelson, Pamela

Science, 14 September 2001, Vol.293(5537), pp.2028-2031 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anticircumvention Rules: Threat to Science

Samuelson, Pamela

Science, 14 September 2001, Vol.293(5537), pp.2028-2031 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A FRESH LOOK AT TESTS FOR NONLITERAL COPYRIGHT INFRINGEMENT

Samuelson, Pamela

Northwestern University Law Review, 2013, Vol.107(4), pp.1821-1849 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00293571

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Legislative alternatives to the Google book settlement.(Collective Management of Copyright: Solution or Sacrifice?)

Samuelson, Pamela

The Columbia Journal of Law & the Arts, Summer, 2011, Vol.34(4), p.697-729

ISSN: 1544-4848

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolving conceptions of copyright subject matter

Samuelson, Pamela

University of Pittsburgh Law Review, Fall, 2016, Vol.78(1), p.17-93 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0041-9915

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Notice failures arising from copyright duration rules.(Symposium: Notice and Notice Failure in Intellectual Property Law)

Samuelson, Pamela

Boston University Law Review, May, 2016, Vol.96(3), p.667-689 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-8047

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The rights question: an Authors Alliance cofounder explains the ins and outs of rights reversions.(Soapbox)

Samuelson, Pamela

Publishers Weekly, May 25, 2015, Vol.262(21), p.64(1)

ISSN: 0000-0019

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Why Plaintiffs Should Have to Prove Irreparable Harm in Copyright Preliminary Injunction Cases

Samuelson, Pamela

Toàn văn sẵn có

10
Evolving Conceptions of Copyright Subject Matter
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolving Conceptions of Copyright Subject Matter

Samuelson, Pamela

University of Pittsburgh Law Review, 11/30/2016, Vol.78(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0041-9915 ; E-ISSN: 1942-8405 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5195/LAWREVIEW.2016.424

Toàn văn sẵn có

11
WITHDRAWN: Evolving Conceptions of Copyright Subject Matter
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

WITHDRAWN: Evolving Conceptions of Copyright Subject Matter

Samuelson, Pamela

University of Pittsburgh Law Review, 11/30/2016, Vol.78(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0041-9915 ; E-ISSN: 1942-8405 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5195/LAWREVIEW.2016.427

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SAVING SOFTWARE'S FAIR USE FUTURE.(Special Issue: Software Interface Copyright)

Samuelson, Pamela ; Asay, Clark D.

Harvard Journal of Law & Technology, Spring, 2018, Vol.31(SI), p.535(28) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0897-3393

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SAVING SOFTWARE'S FAIR USE FUTURE.(Special Issue: Software Interface Copyright)

Samuelson, Pamela ; Asay, Clark D.

Harvard Journal of Law & Technology, 2018, Vol.31(SI), p.535(28) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0897-3393

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

What effects do legal rules have on service innovation?

Samuelson, Pamela

Handbook of service science, pp. 603-622

ISSN: ; ISBN: 978-1-441-91627-3

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Legislative Alternatives to the Google Book Settlement

Samuelson, Pamela; Columbia University. Law

DOI: 10.7916/D8S472M3 ; Related ISSN: 1544-4848 ; Related ISBN: ; Related DOI:

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unbundling fair uses

Samuelson, Pamela

Fordham Law Review, April, 2009, Vol.77(5), p.2537-2621 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0015-704X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Questioning copyrights in standards.(Owning Standards Symposium)

Samuelson, Pamela

Boston College Law Review, Jan, 2007, Vol.48(1), p.193-224 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0161-6587

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preliminary thoughts on copyright reform. (Symposium: Fixing Copyright)

Samuelson, Pamela

Utah Law Review, Summer, 2007, Vol.2007(3), p.551-571 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-1448

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The generativity of Sony v. Universal: the intellectual property legacy of Justice Stevens.(Symposium: The Jurisprudence of Justice Stevens)

Samuelson, Pamela

Fordham Law Review, March, 2006, Vol.74(4), p.1831-1876 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0015-704X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solving the orphan works problem for the United States

Hansen, David R. ; Hashimoto, Kathryn ; Hinze, Gwen ; Samuelson, Pamela ; Urban, Jennifer M.

The Columbia Journal of Law & the Arts, Fall, 2013, Vol.37(1), p.1-55

ISSN: 1544-4848

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 112  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (71)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1992  (17)
 2. 1992đến1998  (24)
 3. 1999đến2004  (28)
 4. 2005đến2011  (24)
 5. Sau 2011  (18)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (83)
 2. Spanish  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Samuelson, Pamela
 2. Pamela Samuelson
 3. Samuelson, P.
 4. Glushko, Robert J.
 5. Reichman, Jerome H.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...