skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 44.787  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Marknadsföringen av en tv-program: En undersökning om marknadsföringsprocessen av en tv-produktion.

Henric, Insulander; Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för informatik och media, Medier och kommunikation

ISSN: 1651-4777

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Balanced Scorecard för kollektivtrafik

Almlöf, Nijole ; Jensen, Tilde ; Lindblom, Dan; Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för ekonomi och design, Ekonomihögskolan, ELNU

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Åldersintegrering - på gott eller ont?

Hillerius, Peter

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

 Hur bemöter pedagogerna flickor och pojkar i rutinsituationer i förskolan?

Björklund, Camilla

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Barn i sorg: Hur skolan kan hjälpa barn i sorg

Lundberg, Sofia; Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nature school makes students and teachers to grow: Outdoor educational activity adds another dimension!
Naturskolan får elever och lärare att växa: Utomhuspedagogisk verksamhet tillför en annan dimension!

Åstrand, Sebastian; Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Medling vid brott: <em>En explorativ studie av medlingsprocessen på Höglandet</em>

Kronqvist, Oscar ; Eriksson, Rebecca; Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för socialt arbete, SA

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Offentlig Privat Samverkan: En studie om problematiken kring Uppsala Arena

Florman, Erik ; Löfgren, Jonas; Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

"Någonstans i botten finns en sorg...": - En kvalitativ studie med föräldraperspektiv på att få ytterligare diagnoser på sitt barn.

Bäckman Barbäck, Ann; Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Psykologiska institutionen

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sociala behov och andra behov som är svårare att tillgodose inom äldreomsorgen: Förhållningssätt hos biståndshandläggare och enhetschefer

Mandzukic, Damira ; Suljkanovic, Hajrija; Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för socialt arbete, SA

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

"Fröken säger hur man ska vara".: Om barns empatiutveckling och värdegrundsarbete i förskoleklass.

Dahlin, Carolina; Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Utnyttjande av UML för utveckling av dataprogram för småsågare

Nilsson, Mats; Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för informatik och media

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Suicidefterlevande familjers upplevelse av stöd i samband med en stödhelgsinsats

Rosenkvist, Linda ; Wallin Kjellberg, Jenny; Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Psykologiska institutionen

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nedskrivning av goodwill: En studie om faktorer som påverkar nedskrivning av goodwill i svenska börnoterade bolag.

Christianson, Frida ; Häggström, Sandra; Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet (USBE)

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revisorns yrkesroll – Är myntets två sidor verkligen åtskilda?

Johansson, David ; Svensson, Andreas; Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för ekonomi och design, Ekonomihögskolan, ELNU

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

"Många är kallade, men få utvalda": En studie om rekryteringsprocessen

Östlund, Sanna ; Söderlund, Linnea; Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Framgångsfaktorer inom Wallenbergsfären

Eskilsson, Therese ; Quirin, Per; Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för ekonomi och design, Ekonomihögskolan, ELNU

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vilka insatser utförs för att företräda svenska intressen gällande redovisningsregleringen för noterade bolag inom EU?: En kvalitativ intervjustudie

Candell, David; Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does IKEA Culture Apply Abroad?: A Study of IKEA in Saudi Arabia

Abdul Aal, Mohamed Kotaiba ; Eskander, David; Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Centrum för tjänsteforskning

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Det sociala nätverket genvägen till arbetsmarknaden

Uzun, Rojvan; Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 44.787  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1990  (19)
 2. 1990đến1998  (115)
 3. 1999đến2004  (2.854)
 4. 2005đến2011  (29.590)
 5. Sau 2011  (12.084)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Social Sciences  (38.073)
 2. Samhällsvetenskap  (38.067)
 3. Social And Behavioural Science, Law  (30.803)
 4. Företagsekonomi  (11.591)
 5. Business Administration  (11.075)
 6. Socialvetenskap  (8.167)
 7. Utbildningsvetenskap  (7.463)
 8. Educational Sciences  (7.182)
 9. Pedagogik  (5.027)
 10. Pedagogy  (4.245)
 11. Sociologi  (3.934)
 12. Sociology  (3.860)
 13. Psykologi  (2.144)
 14. Psychology  (2.125)
 15. Law  (1.870)
 16. Juridik  (1.856)
 17. Education Studies  (1.000)
 18. Journalistik  (597)
 19. Journalism  (572)
 20. Lựa chọn khác open sub menu

Tác giả 

 1. Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen  (1.939)
 2. Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper  (1.630)
 3. Södertörns högskola, Lärarutbildningen  (1.244)
 4. Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)  (1.017)
 5. Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling  (904)
 6. Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för ekonomi och design, Ekonomihögskolan, ELNU  (798)
 7. Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Psykologiska institutionen  (771)
 8. Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT  (689)
 9. Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET)  (635)
 10. Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT)  (472)
 11. Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap  (464)
 12. Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI  (409)
 13. Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper  (385)
 14. Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen  (293)
 15. Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete  (280)
 16. Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation  (262)
 17. Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete  (198)
 18. Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Specialpedagogiska institutionen  (128)
 19. Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen  (108)
 20. Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kriminologiska institutionen  (51)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Swedish  (38.020)
 2. English  (17.594)
 3. Norwegian  (79)
 4. Spanish  (35)
 5. Arabic  (16)
 6. German  (15)
 7. French  (8)
 8. Danish  (5)
 9. Chinese  (2)
 10. Hebrew  (1)
 11. Japanese  (1)
 12. Vietnamese  (1)
 13. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...