skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 72  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Latin America and the social contract : patterns of social spending and taxation

Breceda, Karla; Rigolini, Jamele ; Saavedra Chanduví, Jaime

Population and development review, 2009, Vol.35(4), pp. 721-748 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0098-7921

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

¿Crisis real o crisis de expectativas?: El empleo en el Perú antes y después de las reformas estructurales

Saavedra-Chanduví, Jaime ; Saavedra-Chanduví, Jaime ; Saavedra-Chanduví, Jaime ; Saavedra-Chanduví, Jaime

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Outcomes, Opportunity and Development: Why Unequal Opportunities and Not Outcomes Hinder Economic Development

Molina, Ezequiel ; Narayan, Ambar ; Saavedra-Chanduví, Jaime

Policy Research Working Papers

DOI: 10.1596/1813-9450-6735

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Do African Children Have an Equal Chance? : A Human Opportunity Report for Sub-Saharan Africa
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Do African Children Have an Equal Chance? : A Human Opportunity Report for Sub-Saharan Africa

Dabalen, Andrew ; Narayan, Ambar ; Saavedra-Chanduvi, Jaime ; Suarez, Alejandro Hoyos ; Abras, Ana ; Tiwari, Sailesh

Directions in Development--Poverty

ISBN: 9781464803321 ; ISBN: 1464803323

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

Labor Market Reforms and Their Impact on Formal Labor Demand and Job Market Turnover: The Case of Peru

Saavedra-Chanduví, Jaime ; Saavedra-Chanduví, Jaime ; Saavedra-Chanduví, Jaime ; Saavedra-Chanduví, Jaime ; Torero, Máximo ; Torero, Máximo ; Torero, Máximo ; Torero, Máximo

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

Union Density Changes and Union Effects on Firm Performance in Peru

Saavedra-Chanduví, Jaime ; Saavedra-Chanduví, Jaime ; Saavedra-Chanduví, Jaime ; Saavedra-Chanduví, Jaime ; Torero, Máximo ; Torero, Máximo ; Torero, Máximo ; Torero, Máximo

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

Los activos de los pobres en el Perú

Escobal, Javier ; Escobal, Javier ; Escobal, Javier ; Escobal, Javier ; Saavedra-Chanduví, Jaime ; Saavedra-Chanduví, Jaime ; Saavedra-Chanduví, Jaime ; Saavedra-Chanduví, Jaime ; Torero, Máximo ; Torero, Máximo ; Torero, Máximo ; Torero, Máximo

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

Informality and Productivity in the Labor Market: Peru 1986 - 2001

Galdo, José ; Galdo, José ; Galdo, José ; Galdo, José ; Saavedra-Chanduví, Jaime ; Saavedra-Chanduví, Jaime ; Saavedra-Chanduví, Jaime ; Saavedra-Chanduví, Jaime ; Chong, Alberto E. ; Chong, Alberto E. ; Chong, Alberto E. ; Chong, Alberto E.

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

Occupational Training to Reduce Gender Segregation: The Impacts of ProJoven

Ñopo, Hugo R. ; Ñopo, Hugo R. ; Ñopo, Hugo R. ; Ñopo, Hugo R. ; Robles, Miguel ; Robles, Miguel ; Robles, Miguel ; Robles, Miguel ; Saavedra-Chanduví, Jaime ; Saavedra-Chanduví, Jaime ; Saavedra-Chanduví, Jaime ; Saavedra-Chanduví, Jaime

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bundling of Services and Household Welfare in Developing Countries Using Panel Data: The Case of Peru

Hentschel, Jesko ; Hentschel, Jesko ; Hentschel, Jesko ; Hentschel, Jesko ; Saavedra-Chanduví, Jaime ; Saavedra-Chanduví, Jaime ; Saavedra-Chanduví, Jaime ; Saavedra-Chanduví, Jaime ; Chong, Alberto E. ; Chong, Alberto E. ; Chong, Alberto E. ; Chong, Alberto E.

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Severance payment programs in Latin America

Jaramillo, Miguel; Saavedra Chanduví, Jaime

Empirica : journal of applied economics and economic policy, 2005, Vol.32(3), pp. 275-307 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03408744

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measuring Inequality of Opportunities in Latin America and the Caribbean

Saavedra Chanduvi, Jaime

Measuring Inequality of Opportunities in Latin America and the Caribbean, November 2008, Vol.1(1), pp.1-195

ISBN: 9780821377451

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Full Text

Saavedra - Chanduvi, Jaime

Informality, May 2007, Vol.1(1), pp.1-248

ISBN: 9780821370926

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Informality, the State and the social contract in Latin America a preliminary exploration

Saavedra Chanduví, Jaime; Tommasi, Mariano

International labour review, 2007, Vol.146(3), pp. 279-309 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7780

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Occupational training to reduce gender segregation : the impacts of ProJoven

Ñopo, Hugo; Robles, Miguel ; Saavedra Chanduví, Jaime

Economía : revista del Departamento de Economía, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2008, pp.33-54 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02544415

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measuring Inequality of Opportunities in Latin America and the Caribbean

Saavedra-Chanduví, Jaime ; Saavedra-Chanduví, Jaime ; Saavedra-Chanduví, Jaime ; Saavedra-Chanduví, Jaime ; Molinas, José R. ; Molinas, José R. ; Molinas, José R. ; Molinas, José R. ; de Barros, Ricardo Paes ; de Barros, Ricardo Paes ; de Barros, Ricardo Paes ; de Barros, Ricardo Paes ; Ferreira, Francisco H. G. ; Ferreira, Francisco H. G. ; Ferreira, Francisco H. G. ; Ferreira, Francisco H. G.

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnicity and earnings in a mixed-race labor market

Ñopo, Hugo; Saavedra Chanduví, Jaime ; Torero, Máximo

Economic development and cultural change, 2007, Vol.55(4), pp. 709-734 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-0079

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

¿Crisis real o crisis de expectativas? El empleo en el Perú antes y después de las reformas estructurales

Saavedra-Chanduví, Jaime

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 1998

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

¿Crisis real o crisis de expectativas?: El empleo en el Perú antes y después de las reformas estructurales

Saavedra-Chanduví, Jaime

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 1998

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Real Crisis or Crisis of Expectations? Employment in Peru Before and After the Structural Reforms

Saavedra-Chanduví, Jaime

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 1998

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 72  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (7)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1997  (5)
 2. 1997đến1999  (11)
 3. 2000đến2004  (11)
 4. 2005đến2009  (18)
 5. Sau 2009  (22)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (54)
 2. Spanish  (18)
 3. Portuguese  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Saavedra Chanduví, Jaime
 2. Saavedra-Chanduvi, Jaime
 3. Torero, Máximo
 4. Chong, Alberto
 5. Escobal, Javier

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...