skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.092.375  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sociology

John J Macionis

H Pearson; 2018

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xã hội học

Phạm Tất Dong Chủ biên; Lê Ngọc Hùng Chủ biên

H.: ĐHQG, 1997 - (301 XAH 1997)

Truy cập trực tuyến

Xem 5 phiên bản
3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Từ điển xã hội học Oxford = Oxford dictionary of sociology

Bùi Thế Cường; Trịnh Huy Hóa; Đặng Thị Việt Phương

H. : ĐHQGHN, 2010 - (301.03 TUĐ 2010)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xã hội học giáo dục : sách chuyên khảo

Lê Ngọc Hùng

H. : ĐHQGHN, 2009 - (301 LE-H 2009)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
5
Handbook of Social Movements Across Disciplines
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Handbook of Social Movements Across Disciplines

Klandermans, Bert; Roggeband, Conny

Handbooks of Sociology and Social Research; 978-0-387-70960-4; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34142; http://dx.doi.org/10.1007/978-0-387-70960-4

Truy cập trực tuyến

6
The Sociology of Loyalty
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Sociology of Loyalty

James, Connor

978–0–387–71367–0; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34143

Truy cập trực tuyến

7
Ảnh hưởng của bạo lực trong mối quan hệ vợ chồng: Những chiều cạnh sức khỏe (Nghiên cứu trường hợp phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa): Luận án TS. Xã hội học và Nhân học: 603103
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ảnh hưởng của bạo lực trong mối quan hệ vợ chồng: Những chiều cạnh sức khỏe (Nghiên cứu trường hợp phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa): Luận án TS. Xã hội học và Nhân học: 603103

Đinh, Phương Linh; Hoàng, Bá Thịnh

Đinh, P. L. (2018). Ảnh hưởng của bạo lực trong mối quan hệ vợ chồng: Những chiều cạnh sức khỏe (Nghiên cứu trường hợp phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65576; 306.85 ĐI-L 2018 / 02050005454

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contemporary Sociology

Hoiborn Martin

Polity; 2015 - (301 HOI 2015)

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Handbook of Social Movements Across Disciplines

Bert KlandermansConny Roggeband

Springer; 2010

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Sociology of Loyalty

James Connor

Springer; 2007

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introducing Sociology

Worsley P.

New Zeland : Penguin Books , 1977

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Family in transition : Rethingking marriage,sexuality,child rearing and family organization

Skolnick A.S.; Skolnick J.H

New York : Harper

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xã hội học văn hóa

Mai Văn Hai Chủ biên

H. : ĐHQGHN, 2005 - (306 XAH 2005)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu xã hội học

Nguyễn Đình Tấn chủ biên; Chung Á

H. : CTQG , 1998 - (301 CH-A 1998)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
15
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Al-Raida

ISSN0259-9953

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

WID bulletin

ISSN1077-145X

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rapport annuel de gestion (Québec Province. Conseil permanent de la jeunesse)

ISSN1716-124X

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vijenac

ISSN1330-2787

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Techné: Research in Philosophy and Technology

ISSN1091-8264

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intersections

ISSN1935-8180

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 1.092.375  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (646.956)
 2. Toàn văn trực tuyến (1.090.981)
 3. Trong mục lục thư viện (1.741)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (145.841)
 2. 1957đến1972  (78.258)
 3. 1973đến1988  (139.198)
 4. 1989đến2005  (249.820)
 5. Sau 2005  (470.489)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Behavioral sciences -- Sociology -- Human societies  (379.641)
 2. Sociology  (320.454)
 3. Sociology & Social History  (265.224)
 4. Medicine  (99.313)
 5. History & Archaeology  (78.756)
 6. Education  (67.306)
 7. Social Sciences (General)  (59.517)
 8. Social sciences  (56.222)
 9. Anthropology  (43.126)
 10. Psychology  (34.604)
 11. Women'S Studies  (31.267)
 12. Humans  (31.034)
 13. History  (24.336)
 14. Politics  (21.018)
 15. Social Work  (16.057)
 16. Culture  (14.631)
 17. Sciences (General)  (13.777)
 18. Gender  (10.057)
 19. Research  (9.795)
 20. Family  (8.738)
 21. Ethics  (8.041)
 22. Europe  (7.844)
 23. Sociology, general  (7.457)
 24. Social Psychology  (6.805)
 25. Power  (4.298)
 26. Morality  (3.472)
 27. Motivation  (3.310)
 28. Social Capital  (2.993)
 29. Ethnology  (1.504)
 30. Denmark  (779)
 31. Xã hội học  (674)
 32. Sociology general  (280)
 33. United States  (29)
 34. Báo chí  (5)
 35.  Sociology  (5)
 36. Personal psychology  (1)
 37. 306.85  (1)
 38. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (826.287)
 2. French  (67.436)
 3. Portuguese  (34.783)
 4. German  (34.651)
 5. Spanish  (21.713)
 6. Swedish  (14.646)
 7. Russian  (3.744)
 8. Polish  (1.845)
 9. Italian  (1.531)
 10. Czech  (1.485)
 11. Catalan  (1.342)
 12. Danish  (1.118)
 13. Vietnamese  (911)
 14. Persian  (697)
 15. Arabic  (536)
 16. Norwegian  (520)
 17. Japanese  (458)
 18. Turkish  (305)
 19. Croatian  (257)
 20. Romanian  (253)
 21. Chinese  (251)
 22. Korean  (235)
 23. Lithuanian  (212)
 24. Serbo-Croatian  (207)
 25. Dutch  (199)
 26. Ukrainian  (125)
 27. Hungarian  (99)
 28. Slovak  (60)
 29. Macedonian  (35)
 30. Afrikaans  (14)
 31. Hebrew  (13)
 32. Finnish  (12)
 33. Greek  (9)
 34. Basque  (5)
 35. Icelandic  (2)
 36. Tagalog  (2)
 37. Malay  (1)
 38. Albanian  (1)
 39. Maori  (1)
 40. Georgian  (1)
 41. Germanic (Other)  (1)
 42. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. Sica, Alan
 3. Baumgarten, Maíra
 4. Neal, Sarah
 5. Murji, Karim

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...