skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

COMPARATIVE ANALYSIS POLICY OF GERMANY, BRITAIN AND FRANCE IN CENTRAL ASIA

S. M. Yun

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 July 2015, Vol.2(4(6)), pp.50-64 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990 ; DOI: 10.18611/2221-3279-2011-2-4(6)-50-64

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PPP1R1B-STARD3 chimeric fusion transcript in human gastric cancer promotes tumorigenesis through activation of PI3K/AKT signaling

S M Yun ; K Yoon ; S Lee ; E Kim ; S-H Kong ; J Choe ; J M Kang ; T-S Han ; P Kim ; Y Choi ; S Jho ; H Yoo ; J Bhak ; H-K Yang ; S-J Kim

Oncogene, 2013 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-9232 ; E-ISSN: 1476-5594 ; DOI: 10.1038/onc.2013.472

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigation of thermomechanical behavior of a work roll and of roll life in hot strip rolling

Sun, C. G. ; Hwang, S. M. ; Yun, C. S. ; Chung, J. S.

Metallurgical and Materials Transactions A, Sept, 1998, Vol.29(9), p.2407(18) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1073-5623

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experimental activation of cryptosporidiosis in mice by immunosuppression

Chai, J Y; Shin, S M; Yun, C K; Yu, J R; Lee, S H

The Korean Journal of Parasitology, 1990, Vol.28(1), p.31-37 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0023-4001 ; DOI: 10.3347/kjp.1990.28.1.31 ; PMID: 19096249

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. English  (3)
  2. Korean  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Yun, S. M.
  2. Yun, C. S.
  3. Choi, Y
  4. Kim, P
  5. Jho, S

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...