skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Compozit sợi thuỷ tinh và ứng dụng = Fiberglass composite and application

Nguyễn Đăng Cường

H. : KHKT , 2011 - (666 NG-C 2011)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát tính chất vật liệu compozit sợi thủy tinh chứa hạt áp điện
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát tính chất vật liệu compozit sợi thủy tinh chứa hạt áp điện

Vũ, Quang Như; Nguyễn, Xuân Hoàn

Vũ, Q. N. (2011). Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát tính chất vật liệu compozit sợi thủy tinh chứa hạt áp điện. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 01050000049; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37703

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát tính chất vật liệu compozit sợi thủy tinh chứa hạt áp điện Luận văn ThS Hóa học 60 44 31

Vũ Quang Như

ĐHKHTN; 2011

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát tính chất vật liệu compozit sợi thủy tinh chứa hạt áp điện : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 31

Vũ Quang Như; Nguyễn Xuân Hoàn người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN, 2011 - (541 VU-N 2011)

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Luận án, luận văn  (3)
  2. Sách  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Vũ Quang Như
  2. Vũ, Quang Như
  3. Nguyễn Xuân Hoàn
  4. Nguyễn Đăng Cường
  5. Nguyễn, Xuân Hoàn

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...