skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 151  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Who's who in America 1998 : Vol.1: A-K

New Jesey : Marquis Who's, 1997 - (012 WHO(1) 1997)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Who's who in America 1998 : vol.3

New Jesey : Maquis Who's, 1997 - (012 WHO(3) 1997)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
The world Almanac and book of facts 2000
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The world Almanac and book of facts 2000

New Jersey : world Almanac books, 1999 - (001 WOR 1999) - ISBN0886878489

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Справочник по физике

Енохович А.С.

М. : Про., 1978 - (530 ЕНО 1978)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tập tra cứu toàn tập V.I. Lênin. Phần 1

Lenin Vladimir Ilʹich

M. : Tiến bộ, 1984 - (335.43 LEN(1) 1984)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Handbook of Physics

Yavorsky B.; Detlaf A

Moscow : Mir Pub, 1975 - (530.03 YAV 1975)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tập tra cứu toàn tập V.I. Lênin. Phần 2

Lenin Vladimir Ilʹich

M. : Tiến bộ, 1985 - (335.43 LEN(2) 1985)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Спрабочник по математике для инженеров и учасчихся втузов

Бронштейн И.Н.; Семендяев К.А

М. : Наука , 1980 - (510 БРО 1980)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sách tóm tắt về vật lý

Kariakin N.I.; Bưxtrôv K.V; Kireev P.X; Đặng Quang Khang Người dịch

H. : KHKT, 1971 - (530 KAR 1971)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

<10=Mười> vạn câu hỏi vì sao : Toán học

H. : KHKT , 1993

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sách tra cứu tóm tắt về vật lý

Kariakin N.I.; Buxtrôv K.N; Kireêv P.X

[H.], 1978 - (530 KAR 1978)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tập tra cứu toàn tập. Phần 2

Lenin Vladimir Ilʹich

M. : Tiến bộ, 1985 - (335.43 LEN(2) 1985)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tập tra cứu toàn tập. Phần 1

Lenin Vladimir Ilʹich

M. : Tiến bộ, 1984 - (335.43 LEN(1) 1984)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical Abstracts : Vol. 55: Subject Index, R-Z, July-December, 1961

Colu. : Amercan Chemical Society , 1962

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Справочник лингвистических терминов

Розенталь Д. Э.; Теленкова М.А

М. : Просвещение, 1972 - (401 РОЗ 1972)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Справочник по математическе для научных работников и инженеров определения,теоремы, формулы

Корн Г.; Корн Т

М. : Наука, 1984 - (510.3 КОР 1984)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Рентгеноспекральный справочник

Бирма

М. : Наука, 1982 - (910 БИР 1982)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Справочник по математике : для инженеров и учащихся втуэов

Бронштейн И.Н.; Семендляев К. А

М. : Наука, 1980 - (510 БРО 1980)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biological Abstracts : reporting the world's biosciences research. Annual cumulative index. Vol. 49, January to December, 1968

Philadelphia: [Knxb] , [1968] - (570 BIO(49) 1968)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biological Abstracts : reporting the world's biosciences research. Annual cumulative index Q-Z. Vol. 49, January to December, 1968

Philadelphia : [Knxb] , [1968] - (570 BIO(49) 1968)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 151  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Trong mục lục thư viện (150)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1968  (11)
 2. 1968đến1977  (19)
 3. 1978đến1986  (47)
 4. 1987đến1997  (36)
 5. Sau 1997  (39)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (84)
 2. Russian  (38)
 3. Vietnamese  (27)
 4. German  (5)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Lenin Vladimir Ilʹich
 2. Kariakin N I
 3. Bưxtrôv K N
 4. Đặng Quang Khang
 5. Mai Xuân Huy

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...