skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 62  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Treatise on the Theory of Invariants
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Treatise on the Theory of Invariants

Glenn, Oliver

http://db.lic.vnu.edu.vn:2129/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1065367&sp=T&sp=Pall%2CRu1000001%40%2CQtns02384&suite=def; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18774

Truy cập trực tuyến

2
Sur quelques applications des fonctions elliptiques
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sur quelques applications des fonctions elliptiques

Hermite, Charles

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20427

Truy cập trực tuyến

3
The theory of numbers. No 13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The theory of numbers. No 13

Carmichael, R. D. $q (Robert Daniel)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20628

Truy cập trực tuyến

4
Vector Analysis and Quaternions. No 8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vector Analysis and Quaternions. No 8

Macfarlane, Alexander

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20701

Truy cập trực tuyến

5
Orders of infinity : the 'infinitärcalcül' of Paul Du Bois-Reymond
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Orders of infinity : the 'infinitärcalcül' of Paul Du Bois-Reymond

Hardy, G. H. (Godfrey Harold)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20325

Truy cập trực tuyến

6
A first book in algebra
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A first book in algebra

Boyden, Wallace C. $q (Wallace Clarke)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19725

Truy cập trực tuyến

7
Junqueira's basic histology : text and atlas
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Junqueira's basic histology : text and atlas

Mescher Anthony L.; Junqueira Luiz Carlos Uchôa‰d1920-; Mescher Anthony L; Junqueira Luiz Carlos Uchôaˆd1920-‰tBasic histology

New York : McGraw-Hill Medical, 2010. - (611 MES 2010) - ISBN9780071271905

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Harrison's principles of internal medicine . Vol 1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Harrison's principles of internal medicine . Vol 1

Longo Dan L

New York : McGraw-Hill, 2012. - (616 HAR(1) 2012) - ISBN9780071775052

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Harrison's principles of internal medicine. Vol 2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Harrison's principles of internal medicine. Vol 2

Longo Dan L

New York : McGraw-Hill, 2012. - (616 HAR(2) 2012) - ISBN9780071748872;ISBN0071748873

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Classical mechanics : from Newton to Einstein : a modern introduction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Classical mechanics : from Newton to Einstein : a modern introduction

McCall Martin W.

Chichester, West Sussex, UK : Wiley, 2011. - ISBN9780470715741

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

First Course in the Theory of Equations

Dickson Leonard E. (Leonard Eugene)

New York : J. Wiley & Sons; [etc.], 1922.

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The theory of numbers. No 13

Carmichael R. D.

New York : J. Wiley & Sons; 1914.

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Treatise on the Theory of Invariants

Glenn Oliver

[S.l.] : Project Gutenberg Literary Archive Foundation, 2006.

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sur quelques applications des fonctions elliptiques

Hermite Charles

Paris : Gauthier-Villars, 1855.

Truy cập trực tuyến

15
Thư viện trong kỉ nguyên xuất bản điện tử
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thư viện trong kỉ nguyên xuất bản điện tử

Phạm, Thúc Trương Lương

6 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17729

Truy cập trực tuyến

16
Singular perturbation theoryh : mathematical and analytical techniques with applications to engineering
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Singular perturbation theoryh : mathematical and analytical techniques with applications to engineering

Johnson, R. S. (Robin Stanley)

0387232176; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20444

Truy cập trực tuyến

17
Introduction to applied optimization
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to applied optimization

Diwekar, Urmila M.

9780387766355; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20962

Truy cập trực tuyến

18
Xây dựng E-book học phần hóa vô cơ 2 hỗ trợ tự học cho sinh viên ngành hóa sinh trường Cao đẳng Sư phạm : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xây dựng E-book học phần hóa vô cơ 2 hỗ trợ tự học cho sinh viên ngành hóa sinh trường Cao đẳng Sư phạm : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10

Trần, Thị Mai; Trần, Trung Ninh , người hướng dẫn

00050001100; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48428

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xây dựng E book học phần hóa vô cơ 2 hỗ trợ tự học cho sinh viên ngành hóa sinh trường Cao đẳng Sư phạm Luận văn ThS Giáo dục học 60 14 10

Trần Thị Mai

ĐHGD; 2011

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thiết kế sách điện tử (E-BOOK) chương "dao động cơ" chương "sóng cơ và sóng âm" (chương trình vật lí 12 trung học phổ thông) theo hướng tăng cường năng lực tự học của học sinh : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10

Lê Thị Phương Dung; Tôn Quang Cường người hướng dẫn; Tôn Tích Ái người hướng dẫn

H. : Giáo dục, 2009 - (530.071 LE-D 2009)

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 62  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1930  (6)
 2. 1930đến2006  (6)
 3. 2007đến2009  (5)
 4. 2010đến2013  (21)
 5. Sau 2013  (23)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (39)
 2. Luận án, luận văn  (22)
 3. Bài báo  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (37)
 2. Vietnamese  (9)
 3. Undetermined  (3)
 4. French  (2)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...